Dé voorwaarde om een ander te veranderen


Laat de arbeider onthouden dat zijn grondstof klei is en niet goud, en dat hij zichzelf scherp in het oog houdt opdat hij bij zichzelf niet een smet zou toelaten waarvoor hij hard werkt om die bij anderen te verwijderen.

Ignatius van Loyola

Reacties

Anoniem zei…
Soms zijn de uitspraken echt wel moeilijk voor de gewone mens. Het laatste deel van de uitspraak vat ik niet. Kan je helpen?
Olivia zei…
Hallo,

Ik veronderstel dat het hierbij gaat om in de eerste plaats naar jezelf te kijken, je eigen tekortkomingen, fouten, zonden, ... en daaraan te werken vooraleer je naar de ander gaat kijken om hem trachten te veranderen.
Door je manier van zijn, leven, werken,... het goede voorbeeld te geven en daarbij in de eerste plaats jezelf scherp in het oog houden vooraleer je tekortkomingen bij een ander wil veranderen / verwijderen.
Anoniem zei…
Ik versta het net als Olivia; met zegswijzen gezegd : Niemand is perfekt en de pot moet de ketel niet verwijten dat ze zwart is.
Anoniem zei…
Ik ken de oorspronkelijke tekst niet, maar wellicht is dit een vlottere vertaling:
'... opdat hij bij zichzelf niet een smet zou toelaten terwijl hij hard werkt om die (smet) bij anderen te verwijderen'.
Bij 'terwijl' klinkt dan mee: 'precies omdat'.
Anoniem zei…
idee alstublieft: " De voorwaarde om een ander te veranderen".
is een spreekwoord? " De Wereld veranderen eerst je zelf veranderen" ? "Wereld veranderen? begin bij jezelf"!

redenering:
1. In Wereld van Nu is onrechtvaardigheid.
In exploitatie en in verdeling van Schatten van Planeet Aarde.
Van "systemen" die de " een schatrijk maken en de ander in dezelfde tempo armer en armer maken".
Er zijn heel veel inspirerende "clubs" die voor rechtvaardigheid zich ijveren/strijden.

2. In Interview j.l. heb ik begrepen dat de Heer Paus Franciscus is begaan met lot van mensen, van alle mensen.
Rooms Katholieke Kerk zou kunnen een katalysator zijn vanaf vandaag tot einde jaren in rechtvaardige systemen op Planeet Aarde bewerkstelligen.
vraag: hoe?
Door eigen organisatie binnen Kerk te "hervormen".
wat ik bedoel met "hervormen" ?
in mijn idee "door durven"
Durven opkomen voor Idealen.
Vandaag heb ik gelezen dat dat "opkomen voor Idealen in Rooms Katholieke Kerk nu gaande is"
verheug ik mij met wishful thinking.
Rooms Katholieke Kerk heeft Wereld wijd bereik.
mijn wishful thinking, met aantrekken van alle die "kleinere clubs die voor goede zich ijveren/strijden " bij Rooms Katholieke Kerk zou die Wereld bereik nog groter worden.
Spreek woord: Wereld veranderen? , begin bij jezelf" zou betekenen nieuwe doelen formuleren voor Rooms Katholieke Kerk.
Misschien?
Anoniem zei…
M.i. is het best haalbare: de ander te leiden naar zelfinzicht en motivatie tot het veranderen van zichzelf. De ander veranderen bestaat niet. Zouden meer mensen dit beseffen, dan zouden misschien minder relaties uit de rails lopen die begonnen zijn met de onderliggende gedachte: jouw in mijn ogen mindere eigenschappen verander ik wel... Jezelf veranderen is zo moelijk dat Jezus er de gelijkenis van de balk en de splinter aan wijdde, waar Ignatius' advies op neer komt in feite. Als jezelf veranderen al zo moeilijk is, hoe zal een mens de naaste dan ooit veranderen? Hoe blijft een relatie in stand? Door de fouten van de ander in liefde zo veel mogelijk te verdragen en dat dan wederzijds, anders schiet het ook niet op en wordt 1 de altijd onderliggende partij geestelijk. Draagt elkanders lasten ook geestelijk in de zin van onhebbelijkheden. Het komt altijd weer terug bij het punt van het kleiner maken van je ego. De tijd(geest) lijkt daar niet veel meer in te zien. Vgl: "De liefde van de meesten zal verkillen" Ergens in het evangelie. Koning Ego, KonIK.

Meest gelezen

Over een onbeduidend nonnetje dat het leven van miljoenen mensen veranderde - homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe de duivel het liefst tewerk gaat

Kan je van Jezus houden? Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe kan ik Gods plan voor mij op het spoor komen?