Adolfo Nicolás sj, algemene overste van de jezuïeten, over de Synode


Pater Adolfo Nicolás sj plaatst het thema van het huwelijk in een ruimer perspectief, en maakt de link met Vaticanum II.

Reacties