Je geloof beleven via het internet: wat wil dat zeggen?


Antonio Spadaro is jezuïet en hoofdredacteur van het Italiaanse tijdschrift Civiltà Cattolica. Hij houdt zich al heel wat jaren bezig met vragen over het geloof in de tijd van het internet. Graag enkele uittreksels uit een interview met hem. (2/3)
Zijn geloof beleven via het internet – wat betekent dat?
Antonio Spadaro sj: We zijn er te gewend aan geraakt om het net als een nieuwigheid te zien die overal van losstaat. Het internet is echter vóór alles een plek waar de meest diepgewortelde menselijke verlangens tot uitdrukking komen, vooral het verlangen naar gemeenschap. Dit verlangen drukt zich des te meer uit naarmate het internet beter wordt in het verbinden van mensen die voorheen nooit de kans zouden hebben gehad om elkaar fysiek te ontmoeten. 
Hierdoor ontstaat een ruimte om te communiceren die de kerk niet onverschillig kan laten. De aankondiging van een boodschap - het Evangelie - en relaties van gemeenschap zijn precies de twee pijlers waar de Kerk op rust. De uitdaging is dan ook niet meer alleen het internet goed te “gebruiken”, zoals vaak wordt gedacht, maar om goed te “leven” in het internettijdperk. 
Veel meer dan een nieuw middel van evangelisatie, is het internet een omgeving, een volwaardig milieu om te bewonen en waarin het geloof wordt opgeroepen zich uit te drukken.

Reacties

Van wanneer zijn de uitspraken van Spadaro? Als het recente uitspraken zijn, dan loopt hij flink achter. Reeds in 1989 noemde paus Johannes Paulus II dit al.
Dit interview met Spadaro is heel recent. Ik weet niet precies naar welke uitspraken van JPII u verwijst, maar het zal toch niet gaan over internet. Dat bestond nog niet als publieke ruimte in 1989.

Meest gelezen

Bestaat atheïsme echt? Het antwoord van Lode Van Hecke, abt van Orval

Het sterfbed als leessleutel voor de ontmoeting met Jezus - homilie van Nikolaas Sintobin sj

Hoe een capucino het verschil kan maken als je van de ene dag op de andere invalide wordt: het getuigenis van Jurjen