Franciscus zendt duidelijk signaal naar de synodevaders


Tijdens de gebedwake van voorbije zaterdagavond, gaf Paus Franciscus aan de synodevaders drie richtlijnen: aanwijzingen omtrent de houding die een synodevader dient te vragen aan de Heilige Geest om op vruchtbare wijze deel te nemen aan de synode. Deze drie onderscheidingscriteria zijn dubbel toonaangevend: door de criteria die ze aanreiken zowel als door de criteria die ze niet noemen.

1. “De gave om te luisteren.” … luisteren zoals God luistert,  zodat zij (nvdr: bedoeld worden de synodevaders), met Hem, het roepen mogen horen van het volk; luisteren naar het volk, tot zolang als ze de wens inademen die God voor ons heeft

2. Benevens het luisteren smeken we om openheid voor een eerlijke discussie, open en broederlijk, die ons ertoe brengt om met pastorale verantwoordelijkheid om te gaan met de vragen die de veranderende tijden met zich brengen. …


3. Het geheim ligt in een blik: en dit het derde geschenk waar we met ons gebed om vragen. Immers, als we op authentieke wijze willen omgaan met de uitdagingen van onze tijd, dan is de doorslaggevende voorwaarde dat we onze blik gericht houden op Jezus Christus – Lumen Gentium – om stil te vallen in beschouwing en aanbidding van zijn Gelaat.

Reacties

joep Beliën zei…
Wat een Grootse oproep ; Wat een Weldadig , En Broodnodig Signaal!.... Ook voor Kerkelijk Nederland...
Anoniem zei…
Inderdaad, onze blik gericht op Jezus Christus en niet op onze menselijke zwakheid. Misschien dringt het echt door en krijgt ook hier het sacrament van de verzoening opnieuw zijn terechte plaats.
Anoniem zei…
Onbekend
Oproep begint met :luister (écouter)!
Hoe horen wij HEM ?

Meest gelezen

Over een onbeduidend nonnetje dat het leven van miljoenen mensen veranderde - homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe de duivel het liefst tewerk gaat

Kan je van Jezus houden? Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe kan ik Gods plan voor mij op het spoor komen?