“Het Evangelie is geen strafcodex” (Kardinaal Kasper)


Op 29 september laatstleden publiceerde America, een Amerikaans jezuïetentijdschrift, een interview met Kardinaal Kasper nav de komende synode over het gezin. Hieronder een uittreksel, voor u vertaald in het Nederlands

Vraag: … Waarom is er volgens u zoveel angst voor een ontwikkeling van de discipline van de Kerk?

Antwoord Kardinaal Kasper: Ik denk dat ze schrik hebben voor een domino-effect. Als je een iets verandert dan valt alles in mekaar. Dat is hun angst. Dit heeft alles te maken met ideologie. Het is een ideologische benadering van het Evangelie als een strafcodex.

Maar, zoals de Paus het zei in “De vreugde van het Evangelie” (Evangelii Gaudium) – hierbij Thomas van Aquino citerend - het Evangelie is een geschenk van de Heilige Geest die leeft in de ziel van de gelovigen en die werkt doorheen liefde. Dat is een andere benadering. Het gaat niet over een museum. Het gaat over een levende werkelijkheid in de Kerk en we moeten op pad gaan met het hele volk Gods en nagaan welke de noden zijn van het volk. Vervolgens moeten we een onderscheiding maken in het licht van het Evangelie dat geen codex is van leerstellingen en geboden.

Vervolgens is er ook een deficiet aan theologische hermeneutiek. We kunnen immers niet zo maar één zin uit het Evangelie van Jezus nemen en alles daaruit afleiden. Je hebt een hermeneutiek nodig die het geheel van het Evangelie en van de boodschap van Jezus in overweging neemt. Vervolgens kan je onderscheid maken tussen wat de leer is en wat behoort tot de discipline. De discipline kan veranderen. Ik denk dus dat we hier te maken hebben een theologisch fundamentalisme dat niet katholiek is.

Vraag: U bent dus van mening dat de leer niet kan veranderen maar de discipline wel?

Antwoord Kardinaal Kasper: In de mate dat de leer officiëel bindende leer is is die onveranderlijk. Zo is er niemand die de onontbindbaarheid van het huwelijk ontkent. Dit geldt voor mij en ik ken geen enkele bisschop die dit ontkent. Maar de discipline kan wel veranderd worden. Het is eigen aan de discipline dat ze een leerstellige inhoud wil toepassen op concrete situaties die contingent zijn en dus kunnen veranderen. Bijgevolg kan ook de discipline veranderen en de geschiedenis van de Kerk toont dat dit reeds vaak gebeurd is.
Reacties

Anoniem zei…
Inderdaad, lees de evangelielezing van de 28e zondag door het jaar, voor je hertrouwde echtgescheidenen blindeling 'in erbarmen' de sacramenten geeft. Misschien toch maar eerst de juiste kleren aantrekken (je zonden belijden). Maar zoals Kerk & Leven stelt, 'plotseling ben je geen zondaar meer'. Schrap die lezing dan maar meteen...

Meest gelezen

Bestaat atheïsme echt? Het antwoord van Lode Van Hecke, abt van Orval

Het sterfbed als leessleutel voor de ontmoeting met Jezus - homilie van Nikolaas Sintobin sj

Hoe een capucino het verschil kan maken als je van de ene dag op de andere invalide wordt: het getuigenis van Jurjen