Erachter komen waarnaar je eigenlijk op zoek bent


7/10:  wat verhoop ik van het gebed?

Uit de serie van tien gebedstips, geschreven door Piet van Breemen sj en Hans van Leeuwen sj

Als ik ga bidden, heb ik daar altijd een bedoeling mee. Soms is die me duidelijk bewust. Maar er kunnen ook onbewuste verwachtingen een rol spelen. Ik ben op zoek. Misschien is er een nood, bij me zelf of bij mensen die me dierbaar zijn. Ik wil God bidden om hulp en uitkomst. “Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klopt en er zal worden opengedaan”, zegt Jezus in de bergrede (Mt 7,7). Ja, maar misschien wordt je gebed wel op een heel andere manier verhoord dan je verwacht had. God is altijd groter dan wij denken. We hebben Hem niet in onze greep; we kunnen Hem niet be-grijpen.

Ik kan ook gaan bidden, omdat ik dichter bij God wil komen, Hem zou willen ervaren, althans enigszins. Of omdat ik meer aan zijn bedoeling wil beantwoorden. Wat heeft Hij eigenlijk voor bedoeling met mijn leven en mijn persoon? Daar wil ik me op inlaten en me er op afstemmen. Of ik zoek de vrede, die de wereld niet geven kan. Ik ervaar een innerlijke (en misschien ook uiterlijke) onrust, en ik zou willen weten, waar die op wijst, om er dan boven uit te groeien.


Bidden kan ook zijn eenvoudig om God God te laten zijn, zonder bijbedoelingen, zo maar. Dat mijn leven meer en meer van Hem vervuld wordt. Of om me open te stellen voor Zijn onbegrijpelijke liefde. Me daar op in te laten. Daar meer en meer vol van te worden.

Reacties

Meest gelezen

Hoe je een crisis kan ombuigen naar een weg van groei (4/6)

Wat je zélf kan doen om de crisis te lijf te gaan: concrete tips van Ignatius van Loyola (5/6)

Waarom heiligen vaak niet makkelijk zijn in de omgang - homilie van Nikolaas Sintobin sj