Er bestaat ook goede twijfel


Onlangs verscheen in het magazine 'Zeven keer jezelf overstijgen’ het verslag van een interview dat ik gaf aan Erik Galle. Thema was “raad geven aan twijfelenden”, een van de geestelijke werken van barmhartigheid. Hier volgen enkele uittreksels.  (5/6)


Het vraagt bij momenten een volgehouden inspanning om een persoon lang genoeg in de twijfel te laten. Maar echte onderscheiding vraagt tijd. Twijfel is een passage, een verplichte etappe om tot meer helderheid te komen. Ik spreek daarom ook graag over ‘de goede twijfel’. 

Daarbij moet ik denken aan iemand die op gesprek kwam om te onderscheiden of hij zou huwen of de weg van het priesterschap zou inslaan. Het uitzuiveren van de keuze was al een eind gevorderd tot hij me meedeelde dat hij sinds enkele weken verliefd was en of het wel wijs was nu verder het onderscheidingsproces te voltooien. Het eerste wat ik deed was hem proficiat wensen. In feite kon hij door die twijfel werkelijk tot een keuze komen, wat ook gebeurde.

Nikolaas Sintobin sj

Reacties