Over het belang van het gesprek bij het maken van een keuze (4/4)

Michael Sparough sj en Tim Hipskind sj hebben samen met Jim Manney een boek geschreven over het maken van keuzes: “What’s your decision?” Ze geven twaalf tips van Ignatius om te komen tot een goede keuze. Hier heb je ze, drie per drie. (4/4)

10. Wat centraal staat is je relatie met God. Iedereen maakt fouten. Op zich is dat geen probleem. Wie beslissingen neemt, komt makkelijker tot andere beslissingen. Maar je zal ook jezelf beter leren kennen en makkelijker de ware God op het spoor komen.

11. Het werk van “de vijand” is doorgaans subtiel. Het is uitzonderlijk dat je ertoe bekoord wordt om iets te doen wat objectief verkeerd is. Daarentegen kan het nogal eens gebeuren dat het verkeerde pad de vorm aanneemt van iets dat goed lijkt.

12. Ga in gesprek met iemand die wijs is. We hebben hulp nodig om wijs te raken uit de subtiele bewegingen van de goede en de kwade geest.

Reacties

Meest gelezen

Naar de wortels van de lach (1/3)

Pasen in papier, wit en zwart