Helpt verstand om een betere christen te zijn? (4/7)
Minicursus ignatiaanse spiritualiteit in zeven deeltjes (4/7)

Het is genoegzaam bekend dat in de ignatiaanse traditie ook het intellect belangrijk is. Het is het vermogen bij uitstek om de info die je krijgt in je hart te lezen en er besluiten uit te trekken. Een goed gevormd verstand is nodig om ook in complexe aangelegenheden zuiver te kunnen onderscheiden. Toch komt, in  het bijzonder inzake onderscheiding, de ratio pas op de tweede plaats, na het hart.  Het intellect heeft iets onpersoonlijk. Het is een objectief gegeven, gelijk voor elk. Gods verlangen voor de mens is dan ook niet in de eerste plaats te achterhalen via rationele deductie. Wel door, geholpen door het verstand, onderscheidend te luisteren naar de bewegingen in het hart.  

De wil, ten slotte, is het vermogen dat toelaat om wat je met je verstand in je hart onderscheiden hebt als Gods verlangen, door middel van grote en kleine keuzes effectief in je concrete leven in te passen. Wil en verlangen sluiten mekaar dus niet uit. Integendeel. De wil laat net toe om meer te gaan leven volgens het diepste verlangen.

Nikolaas Sintobin sj

Reacties

Carla zei…
Ja, het gaat juist om die balans. Voelen en denken. Waar heeft de ander of ik hulp bij nodig om verder te komen dan puur het eigen belang. Dit kan in een zeer breed perspectief gezet worden. God op de eerste plaats zetten is een denkwijze. Jezus als voorbeeld nemen eveneens. Een beter mens worden kan in dat perspectief geplaatst worden, maar dat hoeft niet. Veel kan naar alle kanten gaan zolang er verdeeldheid plaats vindt. Dat kent haar gevaren. De orde van de samenleving is te vinden wanneer men elkaar erkent en helpt en aanspreekt daar waar nodig is. Op het niveau van de wereldorde vraagt dat nog meer aangezien ieder land anders is . De mens is herkenbaar in wie hij in wezen is. Een zoekende die verlangt naar vrede, veiligheid en vrijheid. Het verstand, het ongemak , het lijden samen met het verlangen geeft richting..De definitie van ' een beter mens Zijn voor elkaar' is universeel rechtvaardig. Zo geef je elkaar de ruimte. Zo doe je God recht.. Samen zoeken naar de juiste rechten en plichten - waarden en normen waardoor de mens in vrijheid kan leven.De kleur van verdraagzaamheid en rechtvaardigheid, van de juiste maat, van vergeving en genade om te komen tot schoonheid en vrede zijn de kleuren van de regenboog. Het licht mag overal dalen en wij mensen kunnen hier aan mee werken.Jezus deed ons voor zo ook profeten en wijzen.
Truus zei…
Het verstand is het belangrijkst en dan je hart.
Elizabeth Harland-Hazebroek zei…
Lijkt wel een tv serie.
Marja Bauer zei…
Truus, als het verstand het belangrijkste is, zijn dan de mensen met een verstandelijke beperking of mensen die in een gebied zijn geboren dat al generaties onderontwikkeld is, dubbel getroffen? Ik vermoed dat het verstand enige sturing kan geven aan het hart maar dat het (zuivere!) gevoel, het 'hart van vlees' - tegenover het 'hart van steen'- veel belangrijker is. Soms blijken mensen met een verstandelijke beperking tot veel grotere liefde in staat dan ik, met al m'n intellect... En ik geloof dat dat waardevoller is dan mijn overdenkingen!
Maar misschien roept de blog van gisteren bij jou heel andere beelden op?

Meest gelezen

Vier tips van Ignatius van Loyola over leven met het coronavirus

Kerst, op zijn Russisch

Gebed voor de inhuldiging van Joe Biden, in Nederlandse vertaling

Vier tips van paus Franciscus over hoe Jezus in je leven binnen te laten

Het allermooiste moment van het voorbije jaar