Helpt verstand om een betere christen te zijn? (4/7)
Minicursus ignatiaanse spiritualiteit in zeven deeltjes (4/7)

Het is genoegzaam bekend dat in de ignatiaanse traditie ook het intellect belangrijk is. Het is het vermogen bij uitstek om de info die je krijgt in je hart te lezen en er besluiten uit te trekken. Een goed gevormd verstand is nodig om ook in complexe aangelegenheden zuiver te kunnen onderscheiden. Toch komt, in  het bijzonder inzake onderscheiding, de ratio pas op de tweede plaats, na het hart.  Het intellect heeft iets onpersoonlijk. Het is een objectief gegeven, gelijk voor elk. Gods verlangen voor de mens is dan ook niet in de eerste plaats te achterhalen via rationele deductie. Wel door, geholpen door het verstand, onderscheidend te luisteren naar de bewegingen in het hart.  

De wil, ten slotte, is het vermogen dat toelaat om wat je met je verstand in je hart onderscheiden hebt als Gods verlangen, door middel van grote en kleine keuzes effectief in je concrete leven in te passen. Wil en verlangen sluiten mekaar dus niet uit. Integendeel. De wil laat net toe om meer te gaan leven volgens het diepste verlangen.

Nikolaas Sintobin sj

Reacties

Meest gelezen

Hoe vermijden dat duistere machten vrij spel krijgen?