Hoe schrijven op internet: drie tips - Waarheid in tijden van internet (4/15)


Op 17 februari 2017 gaf ik een voordracht aan de theologiefaculteit van de KULeuven over “Waarheid in het digitale tijdperk”. Enkele uittreksels. (4/15)

4. Eigen litterair genre (Zes dynamieken van de internetomgeving)

De digitale omgeving heeft eigen wetten wat betreft de vorm waarin de inhoud dient te worden aangeboden.

ð Bijdragen op het internet dienen doorgaans kort en bondig te zijn. Je moet de lezer meteen pakken en helder en duidelijk je boodschap overbrengen. Dit verklaart waarom de visuele dimensie zo belangrijk is. Die laat toe om in een mum van tijd maximaal veel info te geven. In het bijzonder emotie. Video kent een exponentïele groei op het internet. Een tweet of een facebookbericht zonder aantrekkelijke foto wordt niet opgemerkt in de berichtenstroom.

ð Vermits de surfer normaliter maar korte tijd op je webstek vertoeft verwacht hij geen systematische, logische en exhaustieve behandeling van een thema. Dat kan niet als je gemiddeld maar 2 of 3 minuten op bezoek komt. Het aloude en nochtans oerdegelijke catechismusmodel vloekt op het internet. Tenzij je uitdrukkelijk verlangt om diepgaander opzoekingen te doen. Als je bereid bent de digitale  kelder in te duiken, biedt het internet een ongehoorde rijkdom aan gedetailleerde informatie.

ð Ten slotte, de digitale omgeving verlangt voortdurende verandering. De levensduur van veel websites en a fortiori van afzonderlijke inhouden is kort tot erg kort. Internet eist daarom doorlopende creativiteit en vernieuwing. Die heb je nodig, wil je de surfer telkens weer overtuigen om uit de meer dan één miljard websites net de jouwe uit te kiezen.


Dit vierde kenmerk geeft aan de digitale waarheid een impressionistische, meer in het bijzonder een pointillistische kentrek. Een schildertechniek die toelaat om veel werkelijkheid weer te geven zonder alles in te vullen.

Reacties

Meest gelezen

Over een onbeduidend nonnetje dat het leven van miljoenen mensen veranderde - homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe de duivel het liefst tewerk gaat

Kan je van Jezus houden? Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe kan ik Gods plan voor mij op het spoor komen?