Hoe God op het spoor komen temidden het coronavirus - homilie (video) van Nikolaas Sintobin sj - 4de zondag van de 40-dagentijd


Hieronder vind je mijn homilie voor de laetare-zondag

4de zondag van de 40-dagentijd (A)

1 Sam 16,1b.6-7.10-13a.        Ps 23(22),1-3a.3b-4.5.6.        Ef 5,8-14         Joh 9,1-41

Jurjen is een jonge huisvader en ondernemer. Van de ene dag op de andere kreeg hij, ruim twee jaar geleden, een ernstig hersenletsel. Meer in het bijzonder werd hij bijna helemaal blind en zo goed als werkonbekwaam. Niet verwonderlijk dat Jurjen in een grote crisis terecht kwam. Dat gold ook voor de belijdende en geëngageerde christen die hij is. Waarom laat God dit toe? Waarom moet dit mij overkomen? Op zijn blog schreeuwde Jurjen meerdere malen zijn wanhoop uit. Enkele maanden geleden kwam er echter een blogje met een heel ander geluid. Jurjen is nog steeds blind en zijn leven blijft een strijd. Hij spreekt nog steeds over boosheid en ellende. Maar Jurjen gebruikte deze keer in zijn korte tekst wel 13 maal het woord danken of dankbaarheid. Hij vertelt dat hij zich nu oefent in dankbaarheid: voor een grapje van zijn 3-jarig dochtertje, voor de zon die hem verwarmt tijdens een wandeling, of voor de ochtendlijke capucino. Die dankbaarheid, zo schrijft Jurjen, helpt hem aandacht te krijgen voor wat is, veeleer dan voor wat niet is.

In de evangelielezing uit Johannes hoorden we zonet het indrukwekkende verhaal over Jezus die een blinde geneest. Wat daar precies is gebeurd is moeilijk te achterhalen. Duidelijk is dat het veel opschudding heeft veroorzaakt. Ook dat Jezus er sterke uitspraken doet over zichzelf.

·      In het begin zegt Hij: Ik ben het licht van de wereld.
·      Aan het einde van de lezing horen we Jezus zeggen: Ik ben in deze wereld gekomen opdat de niet‑zienden zouden zien.

Jezus zegt ons dus dat Hij hét licht is in onze wereld en dat het zijn verlangen is ervoor te zorgen dat niet-zienden dat licht, Hem dus, kunnen zien. Voor de blindgeborene was het resultaat spectactulair. Maar wat kan dit voor ons betekenen, hier en nu, in de Lage Landen?

Hoe kunnen wij vandaag, in deze bijzondere tijden van het coronavirus, leven in het licht van Jezus? Hoe kunnen wij Jezus helpen om onszelf – en zo mogelijk ook anderen -  te leren zien wat belangrijk is. Wat kan ons helpen ons niet vast te rijden in wat op dit ogenblik niet kan wegens al de beperkingen die ons worden opgelegd?

Ik zou twee tips willen geven.

1.     Hoed je voor de angst. Angst komt nooit van God en leidt niet naar God. De angst dooft het licht. Ze fluistert vaak alle mogelijke redenen in waarom je bang zou moeten zijn. Veel daarvan is waar. Alleen, je hoeft er geen angst voor te hebben. De Heer zorgt ook nu voor ons. De ervaring heeft geleerd dat Hij recht schrijft op de kromme aardse lijnen. Durf daarin te geloven.

2.     Kies voor dankbaarheid. Word je bewust van de dankbaarheid in je leven. Ga op zoek naar de aanwezigheid van de Heer in je bestaan en in dat van anderen. Vaak is die anders, elders en op andere ogenblikken dan je verwacht of gehoopt had. Geef aandacht, zoals Jurjen, aan die vaak kleine – en soms grote – tekenen in je hart van Gods zorgzame aanwezigheid. Waar werd je iets gewaar van zachtheid, van vertrouwen, van schoonheid, van liefde of vriendschap enz. Waar heb je, met andere woorden, God mogen ervaren omdat Hij naar je toe kwam, of omdat jij Hem naar andere mensen toebracht? Deze dagen in het bijzonder bij oudere en eenzame mensen. Laat de vreugde en dankbaarheid in je biddende hart hierbij het kompas zijn.

Beste medegelovigen, de coronacrisis hoeft echt geen tijd van donkerte en angst te zijn. Gods genade vergezelt ons deze dagen,  net zo goed als op andere ogenblikken. Ook nu nodigt de Heer ons uit te wandelen in zijn Licht en volop te leven, elk moment van de dag. Angst leidt alleen maar tot de duisternis van het niets. Het is dankbaarheid die ons, steeds weer op het spoor zet van de concrete vormen die Gods aanwezigheid aanneemt in ons leven. Laten wij ons, in dankbaarheid, voorbereiden op het feest van de overwinning van het licht dat Jezus zelf is.

Reacties

Dank voor deze woorden. Even laten doordringen en er rustig onder worden.
Carla zei…
Inderdaad, dit is een juiste benadering. ❤️ Voor de zorg en aandacht.
Carla zei…
Vanochtend las ik in Trouw het artikel 'De kerk is leeg, de gelovige zit thuis'. Wat ik met name fijn vind is dat de digitale versie me meer verdieping geeft. Ik beleef dit als het lezen van een boek , de bijbel pak ik minder makkelijk. Het is voor mij een opening om het woord van God tot me door te laten dringen. Iedere morgen de korte tekst lezen van In alle dingen en de tekst van de dag van Bidden onderweg .
Dat is werkelijk fijn. Ook dat ik kan reageren zorgt er voor dat ik me verbind met iets dat groter is dan mijzelf. Ik verbind me met het Goddelijke, met de Liefde die zo van belang is. Het is een verder kijken dan mezelf en dit aanbod steunt mij hier in. Mijn kerkgang beleef ik anders, het leidt me juist soms af. De gemeenschapszin valt ook buiten een kerkgemeenschap te beleven. Ik hoop dat de kracht van het digitale aanbod velen gaat bereiken.Dank voor dit werk.
Carla zei…
Wat ik altijd moeilijk vond is het gevoel dat ik terug geworpen werd op mezelf. Dat kon binnen mijn werk zijn, thuis en weet ik waar. Nu met de Corona kan dat ook bij andere sterker spelen. Omdat ik geloof - weet dat God altijd bij me is, ben ik dat verlaten gevoel kwijt. In hoeverre dit een toverwoord is wat sommigen zeggen weet ik niet. Ik geloof werkelijk in de nabijheid van God en ik hoop dat dit zo blijft. Jammer dat ik me vroeger niet bewust was van dit gegeven. Woorden krijgen betekenis wanneer het verinnerlijkte wordt vanuit persoonlijke vrijheid . Me verdiepen in wat er werkelijk gezegd wordt door Jezus geeft vreugde omdat het menselijk te doen is is tot in de Eeuwigheid . Amen.
Truus van Dam zei…
Fijn dat u ons de moed geeft van gewoon doorgaan en te leven met het Licht. Ook heel veel respect voor de blijnde mijnheer het kan ook omkeren , dat je totaal je geloof verliest.
Anoniem zei…
Een gebed voor alle Corona patiënten en zij die zijn overleden. Voor de eenzamen door de bezoek belemmering. Kracht en moed voor de zorg en alle anderen die besluiten moeten nemen en voor het thuisfront.
🙏
Anoniem zei…
Dank u wel voor deze bemoedigende woorden. Dankbaarheid doet ons heropleven. Dank ik alle omstandigheden schenkt ons de vreugde van de Heer.
Bidden we voor alle mensen die voor ons zorgen. Zegen hen Heer. Wij danken U.

Meest gelezen

Als Ignatius van Loyola zich gaat bemoeien met het coronavirus

Het verschil tussen echte en bedrieglijke godsdienst, ook in tijden van coronavirus

Bijzonder ignatiaans levensgebed in tijden van het coronavirus