De angst voorbij: secularisatie is een kans voor christenen (Arturo Sosa sj)


Tijdens de voorbije jongerensynode vertelde de generale overste van de jezuïeten de aanwezige bisschoppen en jongeren dat de katholieke kerk een manier moet vinden om de secularisatie te beschouwen als een kans om nieuwe manieren te vinden het evangelie te verkondigen. Hieronder enkele interessante statements van pater Sosa sj.

Maar als de kerk secularisatie echter als een “teken des tijds” beschouwt, kan dit leiden tot een meer authentiek geloof dat mensen uitdaagt om de ​​bewuste keuze te maken om christen te worden. In plaats van “automatische christenen” die alleen hun geloof praktiseren vanwege de samenleving waarin zij leven of hun familietradities.

...

 “De seculiere maatschappij bevrijdt ons ook van de neiging om op religie een stamidentiteit, een nationale identiteit of een andere identiteit te bouwen. Dit is vreemd aan de spirituele ervaring die ons uitnodigt om elkaar te herkennen als mensen, broeders en zusters, zonen en dochters van dezelfde Vader”, aldus pater Sosa.


Reacties

Anoniem zei…
Het negatieve beeld dat de secularisatie 'verarming' veroorzaakt is zeker te betreuren. Mijn diepste beroering gaat over de liefde die in ieder mens vertegenwoordigt is en onvoldoende prominente aandacht krijgt. Hoe kan de mens in deze tijd mededogen vast blijven houden. De liefde hoeft niet persé in Jezus Christus te liggen omdat deze hoop waarschijnlijk voor velen niet meer rieel is. Het verhaal vn de wijnrank begrijp ik. Velen doen dat niet meer omdat ze er niets mee hebben. Het beroep doen op het innerlijke van de mens, het geweten, het kunnen onderscheiden, leren geven en nemen en omzien naar elkaar is een weg van gaan voor ieder mens. Dat staat los van godsbeelden en geloofsovertuigingen. Het in verbinding staan met je zelf en je mogelijkheden tot het worden van een dienend persoon staat in relatie met opvoeden. Priesters en dominees kunnen een taak hebben vanuit hun geloofsovertuiging. De realiteit is dat ieder mens aangesproken kan worden op de innerlijke beleving van de liefde en misschien dat alleen daar de aandacht op gericht behoort te zijn en niet het eigen geloof.
De liefde zoeken en God vinden is een van de vele wegen?

Meest gelezen

Bestaat atheïsme echt? Het antwoord van Lode Van Hecke, abt van Orval

Het sterfbed als leessleutel voor de ontmoeting met Jezus - homilie van Nikolaas Sintobin sj

Als Maria zegt: Ik wou dat ik dood was