Was het leven van Jezus een mislukking, tegen beter in ?Tegenkanting en mislukking (5/5): tegen beter weten in

Die man die tot het uiterste ging in het geven van zichzelf blijft mij oproepen om, in de mate van mijn mogelijkheden, hetzelfde te doen, en Hij zal mij, zo ik het echt verlang, daar ook de kracht toe geven.

 Maar laat ik me geen illusies maken. Het gaat niet om het presteren van grootse dingen, om heldendaden. Dat 'geven van zichzelf' gebeurde door Jezus ook in zijn dagdagelijkse omgaan met mensen. En dat 'uiterste' leek alles behalve heldhaftig. Het kwam Hem en anderen veeleer voor als een uiteindelijke mislukking, en liet Hem het bitter gevoel na van een absolute verlatenheid. Verlaten door zijn volk ‘overgeleverd aan de heidenen’.

Verlaten ook door zijn God, voor wie Hij het zo opgenomen had. Zelfs die leek plots totaal verdwenen. "God, mijn God, waarom hebt Ge mij verlaten ?" Ook de leerlingen zaten met dat gevoel. Met dat gevoel stond Hij geheel en al aan de kant van de verworpen en afgeschreven mensen. 

De trouw aan onze inzet voor de anderen, vooral voor lijdende, verdrukte en verlaten mensen, vraagt ergens dat ook wij geheel en al aan hun kant zouden gaan staan, wat het ons ook moge kosten. Dat was immers ook Gods trouw, het antwoord dat Hij in Jezus gaf aan de lijdende mens.

Een anonieme jezuïet
-->


Reacties

Anoniem zei…
Het leven is me lief, de dood komt maar ik zal het eerlijk gezegd niet opzoeken. Toch zou het zomaar kunnen zijn dat de liefde groter is dan ik denk te kunnen zijn. Doen waarin je wilt geloven is een daad van vertrouwen en het doen staat dicht bij het verlangen van de mens.
Anoniem zei…
Ik begrijp het niet goed. Door het zorgen voor een naaste, die van mij afhankelijk is, ben ik zelf hard achteruit gegaan, psychisch en fysiek. Ignatius ging op een gegeven moment ook achteruit, maar hij vond dat achteraf een verkeerde weg. Het gaat toch om het zoeken van liefde en leven, ook voor jezelf? Is het goed om stuk te gaan, net als Jezus, voor de ander?

Meest gelezen

Zelf je vrijheid ophoesten

Pinksternoveen: de vruchten van de Geest: dag 1 - liefde

Hemelvaart, wat is dat eigenlijk? - Homilie van Nikolaas Sintobin sj

Leren van een ondeugende grootvader en zijn kleinzoontje - dag 2 pinksternoveen