Kneden


In een leesgroep van Het verhaal van de pelgrim (autobiografisch geschrift van Ignatius van Loyola) zei iemand hoe moeilijk het kan zijn om je te bekeren en je roeping te volgen.

Dit ontlokte bij een ander de bedenking: “Waar je God ervaren hebt, daar bekeer je je zonder inspanning.”

Je bekeren doe je niet op je eentje. Het is geen wilsbeslissing. Het is iets wat je gegeven wordt. Wat van de mens gevraagd wordt is om te geloven, ttz om te vertrouwen in God, ttz om zich toe te vertrouwen en over te geven aan Hem, om toe te laten dat Hij aan het roer komt te staan.

Ignatius, ervaringsdeskundige bij uitstek, vat het aldus samen: “Slechts heel weinig mensen beseffen wat God met hen zou kunnen doen indien ze zich aan Hem toevertrouwden en zich door Zijn genade lieten kneden.”

Reacties

Meest gelezen

Bestaat atheïsme echt? Het antwoord van Lode Van Hecke, abt van Orval

Het sterfbed als leessleutel voor de ontmoeting met Jezus - homilie van Nikolaas Sintobin sj

Hoe een capucino het verschil kan maken als je van de ene dag op de andere invalide wordt: het getuigenis van Jurjen