Kneden


In een leesgroep van Het verhaal van de pelgrim (autobiografisch geschrift van Ignatius van Loyola) zei iemand hoe moeilijk het kan zijn om je te bekeren en je roeping te volgen.

Dit ontlokte bij een ander de bedenking: “Waar je God ervaren hebt, daar bekeer je je zonder inspanning.”

Je bekeren doe je niet op je eentje. Het is geen wilsbeslissing. Het is iets wat je gegeven wordt. Wat van de mens gevraagd wordt is om te geloven, ttz om te vertrouwen in God, ttz om zich toe te vertrouwen en over te geven aan Hem, om toe te laten dat Hij aan het roer komt te staan.

Ignatius, ervaringsdeskundige bij uitstek, vat het aldus samen: “Slechts heel weinig mensen beseffen wat God met hen zou kunnen doen indien ze zich aan Hem toevertrouwden en zich door Zijn genade lieten kneden.”

Reacties

Meest gelezen

Over een onbeduidend nonnetje dat het leven van miljoenen mensen veranderde - homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe de duivel het liefst tewerk gaat

Kan je van Jezus houden? Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe kan ik Gods plan voor mij op het spoor komen?