Identiteitskaart


Voorbije zomer vond in Frankrijk een ontmoeting plaats tussen pater Adolfo Nicolás sj, algemene overste van de Sociëteit van Jezus, en een 30-tal jezuïeten in opleiding uit heel Europa. Hij gaf volgende omschrijving van wat het betekent om jezuïet te zijn:

Wat ons inspireert is het Evangelie en de Geest van Christus: als de Heer Jezus niet centraal staat in ons leven, dan verliest ons doen zijn bestaansreden. Hij leert ons om te staan aan de kant van de armen, van hen die uitgesloten worden uit onze wereld.

Onze spiritualiteit ontspruit uit de Geestelijke Oefeningen van Sint-Ignatius en zij zijn de maat zelf van onze eigen maturiteit.

In verbondenheid met de Kerk en geleid door haar onderricht, willen wij ons met al onze krachten toewijden aan de dienst, de onderscheiding en het onderzoekswerk.

Onze beperkingen en, voor sommigen onder ons de oppervlakkigheid, ontmoedigen ons niet en doven onze passie om de Kerk te dienen niet uit. Maar, integendeel, ze brengen ons ertoe om met nog meer radicaliteit van de Kerk en de Paus te houden, zoals onze ignatiaanse spiritualiteit ons voorhoudt.

In alles liefhebben en dienen. Dat is het portret van Ignatius. Dat is de identiteitskaart van de echte jezuïet.

Reacties

Meest gelezen

Bestaat atheïsme echt? Het antwoord van Lode Van Hecke, abt van Orval

Het sterfbed als leessleutel voor de ontmoeting met Jezus - homilie van Nikolaas Sintobin sj

Hoe een capucino het verschil kan maken als je van de ene dag op de andere invalide wordt: het getuigenis van Jurjen