Innerlijkheid


In het geestelijke leven is het tegenovergestelde van innerlijkheid niet uiterlijkheid, maar wel oppervlakkigheid.

Innerlijkheid en oppervlakkigheid zijn aan mekaar tegengesteld in die zin dat ze beantwoorden aan twee houdingen tov God, de omgeving en zichzelf die onverenigbaar zijn. De ene moet het hebben van de kwantiteit, de andere van de kwaliteit; de ene van de dwangmatigheid, de ander van de innerlijke vrijheid; de ene van de zekerheid, de ander van het vertrouwen; de ene van de onmiddellijkheid, de andere van langzame processen die diep in het mensenhart tot wasdom komen.

Xavier Melloni sj

Delen

Reacties

Meest gelezen

Hoe vermijden dat duistere machten vrij spel krijgen?