Een testament dat wordt uitgevoerd ...


Op 8 augustus 212 gaf Kardinaal Martini een (laatste) interview aan zijn medebroeder Georg Sporschill sj. Op 31 augustus 2012 zou hij overlijden. Het loont de moeite om dit "testament"  vandaag opnieuw te lezen, nu zijn medebroeder, Jorge Bergoglio sj, verkozen is tot Franciscus. Het lijkt wel alsof de Paus de testamentsuitvoerder is van Martini.
In welke toestand bevindt de Kerk zich vandaag?
De Kerk is vermoeid in het welvarende Europa en Amerika. Onze cultuur is overtijds. Onze kerken zijn groot, onze kloosters staan leeg. De bureaucratie van de Kerk groeit alsmaar. Onze rituelen en gewaden zijn pompeus … Drukt dit werkelijk uit wie wij zijn vandaag? We gaan ten onder aan onze rijkdom. We lijken op de rijke jonge man die droef wegging toen Jezus hem uitnodigde om zijn leerling te worden. Ik weet dat het niet makkelijk is om alles achter te laten. We zouden op zijn minst mensen kunnen zoeken die vrij zijn en hun medemens nabij, mensen zoals bisschop Romero er een was en de jezuïeten-martelaren van El Salvador. Waar zijn de helden onder ons die ons inspireren? We mogen hen zeker niet opsluiten binnen institutionele grenzen.
Wie kan vandaag de Kerk helpen?
Karl Rahner sj gebruikte graag het beeld van het gloeiende houtskool onder de as. In de Kerk van vandaag zie ik zoveel as boven de gloeiende houtskool dat ik vaak overmand word door een gevoel van onmacht. Hoe kan de gloeiende houtskool worden bevrijd om het liefdesvuur terug aan te wakkeren? Eerst en vooral moeten we op zoek gaan naar de gloeiende houtskool. Waar zijn de mensen die overlopen van grootmoedigheid, zoals de barmhartige samaritaan? Wie heeft een geloof zoals de Romeinse honderdman? Wie is zo enthousiast als Johannes de Doper? Wie durft zo vernieuwend te zijn als Paulus? Wie is zo trouw als Maria Magdalena? Ik raad de Paus en de bisschoppen aan om op zoek te gaan naar 12 echt vrije mensen om hen aan het roer te plaatsen. Mensen die dicht staan bij de armsten en die omringd zijn door jongeren en die nieuwe experimenten lanceren. We moeten ons kunnen meten aan mensen die zo in vuur en vlam staan dat de Geest zich overal kan verspreiden.
Welke middelen beveelt u aan tegen de vermoeidheid van de Kerk ?
Ik heb drie belangrijke aanbevelingen.
De eerste is bekering: de Kerk moet haar eigen fouten erkennen en moet een weg bewandelen van radicale verandering, te beginnen met de Paus en de bisschoppen. De pedofilieschandalen zetten ons aan om een weg van bekering aan te vatten. De vragen over seksualiteit en al de thema’s inzake lichamelijkheid zijn hier een voorbeeld van. Ze zijn belangrijk voor iedereen en soms zij ze ook te belangrijk. We moeten de vraag stellen of de mensen nog luisteren naar het advies van de Kerk inzake seksualiteit. Heeft de Kerk in dit domein nog gezag of is zij in de media enkel nog maar een karikatuur?
Mijn tweede aanbeveling betreft het Woord van God. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft de Bijbel teruggegeven aan de katholieken. (…) Enkel wie die dit Woord ontvangt in zijn hart kan bijdragen tot de vernieuwing van de Kerk en zal wijze antwoorden kunnen geven op persoonlijke vragen. Het Woord van God is eenvoudig en zoekt als gezel een luisterend hart … Noch de klerus noch het kerkelijk recht kunnen de innerlijkheid van de mens vervangen. Al de uitwendige regels, de wetten, de dogma’s werden ons gegeven om de innerlijke stem te verhelderen en voor de onderscheiding van de geesten.
Voor wie zijn de sacramenten? Ze zijn het derde medicijn. De sacramenten zijn geen middel om te straffen. Ze zijn een hulp voor mensen op verschillende momenten van hun levenstocht en wanneer ze het moeilijk hebben. Bieden we de sacramenten aan aan de mensen die nood hebben aan nieuwe kracht? Ik denk aan al diegenen die uit de echt gescheiden zijn, aan de hertrouwde koppels en aan de wedersamengestelde gezinnen. Zij hebben nood aan bijzondere bescherming. De Kerk houdt vast aan de onverbreekbaarheid van het huwelijk. Het is een genade als een huwelijk en een gezin slagen. … De houding die we aannemen ten overstaan van wedersamengestelde gezinnen zal bepalen of hun kinderen aansluiting vinden bij de Kerk. Een vrouw wordt in de steek gelaten door haar echtgenoot en vindt een nieuwe partner die begaan is met haar en haar drie kinderen. Deze tweede liefde is een succes. Als dit gezin gediscrimineerd wordt, worden niet alleen de vrouw maar ook haar kinderen aan de kant gezet. Als de ouders zich niet meer thuis voelen in de Kerk en haar steun niet ervaren, dan verliest de Kerk de nieuwe generatie. Voor de communie bidden we: “Heer ik ben niet waardig …” We weten dat we onwaardig zijn … Liefde is genade. Liefde is een geschenk. De vraag of uit de echt gescheidenen de communie mogen ontvangen zou moeten worden omgekeerd. Hoe kan de Kerk hulp bieden aan complexe famiale situaties met de kracht van de sacramenten?
Wat doet u zélf?
De Kerk is 200 jaar in vertraging. Waarom wordt er niet aan geschud? Zijn we bang. Bang, eerder dan moedig? Het fundament van de Kerk is geloof. Geloof, vertrouwen en moed. Ik ben oud en ziek en ben afhankelijk van de hulp van anderen. De goede mensen die mij omringen maken het mogelijk dat ik liefde ervaar. Die liefde is sterker dan het gevoel van ontmoediging dat ik soms ervaar als ik kijk naar de Kerk in Europa. Enkel liefde overwint vermoeidheid. God is Liefde.
Ik heb een vraag voor u: “Wat kan u doen voor de Kerk?

Reacties

Anoniem zei…
Hartelijk dank voor Inspiratie.
"Wat kan U doen voor de Kerk?"
graag wil ik mijn mening geven.
Uwe woorden: " Liefde is genade Liefde is een geschenk".
Kerk voortaan van uit Liefde idee mensen benaderen.
Elke mens die een andere mens lief heeft is heilig.
Zodat niet meer nodig zou zijn mensen in "hokjes verdelen met etiketten".
"naar seksuele geaardheid, naar relatie: gescheiden? of getrouwd of samenwonen? ".
Breed visie preken voor Seksualiteit/Lichamelijkheid.
ELKAAR AANRAKEN MAAKT GELUKKIG.
Door liefdevolle aanraken ontstaat: " knuffelhormoon oxytocine", wat een veilig en geborgen gevoel geeft.
Massage, knuffelen, seks, activeren zenuwstelsel en het afweersysteem en stimuleren doorbloeding.
Zie alstublieft therapie : "Quantum Touch", in alle mensen hand palm is stroom van energie, door hand opleggen op andere mens is activeren en verhogen van energie trilling in andere mens.
Kerk zou goed doen, meteen kansen aanbieden aan alle liefhebbende mensen, om elkaar beminnen, en WIJS beminnen.
Voorlichten Jongeren hoe is wijs beminnen, liefdevol beminnen is weten manieren die veilig zijn in omgang met elkaar, bijvoorbeeld.
Anoniem zei…
Het lijkt er soms veel op dat mensen bij zichzelf zeggen: ik geloof, ik heb de Drie-eenheid, de liefde, ik ben (door genade als) de Samaritaan, what else do I need? Rituelen, voorschriften? Ik lees een "oud" boekje (1974) door een Hans Jürgen Schultz. "De weg die Jezus wees" Pleidooi voor hernieuwde navolging. Het sluit goed bij dit stuk aan, is eigenlijk volkomen actueel. Hij onderscheidt klerus van laos, volk, de leek. De leken zijn de Samaritaan. En de klerus? Zo scherp kan het niet gesteld worden uiteraard. Het is misschien een richting, een tendens, er bestaan een kloof en een afstand en vandaar misschien bij sommigen een gegroeid wantrouwen.
Wat de kardinaal oppert: (quote) Waar zijn de mensen die overlopen van grootmoedigheid, zoals de barmhartige samaritaan? Wie heeft een geloof zoals de Romeinse honderdman? Wie is zo enthousiast als Johannes de Doper? Wie durft zo vernieuwend te zijn als Paulus? Kortom waar is de gloeiende houtskool? Ik denk dat ze er wel zijn, maar low profile. Want als ze op zouden gloeien zegt misschien de klerus: u bent niet nederig, u vestigt de aandacht op uzelf, weg met u.
Ze zoeken het verder wel uit, gewoon leven achter Jezus aan in alle dingen. Wat is de kerk eigenlijk?
Anoniem zei…
aanvulling alstublieft op reactie van 24 oktober 2013, 09:14.
Thema: KERK. Kerk is mensen, in een Universum dat kenmerkt zich door "Oneindigheid".
In die "Oneindigheid" spelen alle mensen, wij allemaal een rol.Wij zijn onderdeel van die "Oneindigheid".
Er is continu "verandering in alles" dat is te zien met moderne instrumenten, in moderne ontdekkingen van/in "Universum".
Door "moderne technieken" is nu heden ten dage goed voelbaar groei van Bewustzijn van alle mensen, verlangen naar Spiritualiteit, "leven in overeenstemming met die sturende, inspirerende invloeden vanuit de voor ons hogere bewustzijnsgebieden.
Op website IGNÏS WEBMAGAZINE heb ik gelezen dat IGNATIUS heeft gezegd, wel nu in mijn worden naverteld: GOD VINDEN IN ALLES.
Ik ben meteen verliefd op deze visie. KERK, met de Heer Paus Franciscus en de ZIJNE, heeft een prachtig veld om alle mensen en wereld inspireren.
Delen in Liefde zoals ik nu op deze weblog ervaar, sinds ik lees deze weblog ben ik verrijkt, elke keer meer.
Deze tekst citeer ik, zo net gelezen: " GOD is peace, joy and love. Being in love is sharing that love".

embharland zei…
met mij worden mensen misselijk van het ontkennen van wat mooi was en is in de kerk. Kerken sluiten? Nee openen ook voor een handvol mensen. Te duur? Eerlijk delen en een geïnspireerde aan het hoofd. God komt eer toe, ieder doet.het in zijn eentje. goed. Als het zo slecht ging,waar komen wij dan.vandaan...
Anoniem zei…
Helemaal mee eens, de schoonheid, goedheid en waarheid van de kerk blijven, zijn niet veranderd, laat staan afgenomen, dus altijd doorgaan. Maar hoe krijg je dit gevoel, deze ware intuïtie of kennis van steeds minderen opnieuw collectief? Dat is de vraag. De gelovigen die zich niet meer thuis voelen haken misschien niet af in hun persoonlijke trouw aan God en Jezus, maar ze worden wel als los zand. Het verband is verloren gegaan of dreigt dat steeds verder te doen, met het uiteenvallen van de kerk. Hoe dat te herstellen? Kan 1 charimatische paus terugbrengen wat al decennia lang bezig is af te kalven? Hij kan m.i. een begin zijn of markeren, zeer zeker, maar ook het herstel zal niet anders dan een langdurig proces kunnen zijn. Cultuuromslag is een kwestie van generaties, zowel de ene als de andere kant op.
Anoniem zei…
aanvulling alstublieft op reactie 24 oktober 2013, 11:53.
tekst: "Ignatius visie ' GOD VINDEN IN ALLES ' .
Heden ten dage is een groot aanbod wetenschappelijke prachtige DVD's .
Met computer zijn alle wetenschappelijke theorieën in beeld weergegeven, dat niet nodig is zelf wiskundige of andere geleerde zijn, om voor leek als ik ben goed die theorieën begrijpen.
Universum en de Harmonie in Universum. Samenhang en samenwerking van ons zonnestelsel en de planeten.
Cellen en atomen in menselijke lichaam, en dat samenwerking is wel eens,niet volmaakt, omdat alle wezens zijn nog lerende.
Door Kosmos begrijpen is m.i. mijn ervaring ook veel makkelijker over "GOD "denken, voor visualisatie in mijn bidden bijvoorbeeld.
In 21-e eeuw, Rooms Katholieke Kerk, met Inspirerende Team van de Heer Paus Franciscus en ZIJNE,
zou kunnen alle jongeren en ook ouderen boeien in tijden van "Mis uitvoering en preek daarna en EXTRA gift, een film, van Natuur,
een groot scherm met een prachtig film, over KOSMOS, Planeten, of een onderwerp
dat zou mooi aansluiten aan de preek van die dag.
Er waren en zijn Katholieke Geleerden, die Kosmos heel mooi zouden kunnen verwoorden voor leken als ik ben.
Heel graag zou ik met mijne naar dat Kerk gaan om: " visie, God vinden in Alles", beter gaan begrijpen, of mij stimuleren daarover meer interesseren.
Anoniem zei…
Idee alstublieft op vraag: " Wat kan u doen voor de Kerk? ".
1. De Liefde staat voor alles centraal.
2. Vraag: " wie is wijs? die van iedereen wat leren kan. Want wij zijn allen met dezelfde zoektocht bezig".
in andere woorden, alle mensen met Liefde benaderen.
3. " Wie mens wil worden in de volle betekenis van het woord, begint een reis die nooit eindigt",
" Zelf kennis" "Ken uzelve .... en wordt die gij in wezen zijt.".
Kansen voor KERK (alle mensen in Kerkelijke verbanden),
en Gelovigen/Kandidaten (ook diegenen die nog niet weten in wat te geloven, door ontbreken van levens ervaring, voorbeelden,)
SAMEN OP EEN REIS met GOD, en reis van eigen leven, leren begrijpen,
en hier zonder dat " straffende vinger van "kerk", en straffende toon, en NIET roepen dat een mens "niet waardig is" ,
m.i. elke mens is waardig, en elke mens is geliefd door GOD, en elke mens kan kansen benutten zich beteren door beter situaties begrijpen .
Ik heb lief Rooms Katholieke Kerk, zoals zich nu aan ontwikkelen is,
en er is visie dat seksuele aantrekking tot kinderen van persoon, is in die persoon ontstaan door problemen in eigen kind jaren. Er zijn bekende therapieën om dat helpen begrijpen.


Anoniem zei…
Wat kwam Jezus doen? Onze hardware openbaren, opdat wij gered zouden kunnen worden, dat is: naar de hemel zouden kunnen gaan, zonder dat dat nog langer een gokspelletje hoefde te zijn, iets als Russisch Roulette. We hebben een ziel. Ons leven, onze keuzes in de tijd bepalen het lot van onze ziel in de eeuwigheid. Het verschil is onmetelijk. Vgl. bv. Lukas 16:19 e.v. Liefde is bij Jezus: gericht op het welzijn van de ander, inclusief de vijand, naar lichaam en ziel. Liefde is offerend en vooral geestelijk. Liefde is onder meer: kwaad met goed vergelden en geen wraak zoeken. De bijbel leert (mij) dat juist keuzes die het zintuiglijke of natuurlijke leven van de mens welgevallig zijn, strelen, goed doen, vaak ten koste gaan van het geestelijk nivo en daarmee van het zieleleven of de vriendschap met God. Liefde is caritas et amor. Ook wel libido of eros, maar die staat toch in een geheel andere context.
Anoniem zei…
24 oktober 2013, 09:14 reactie, hier aanvulling alstublieft.
Liefdevol beminnen is weten manieren die veilig zijn in omgang met elkaar.
p.s. woorden als: "libido" "eros" bedoel ik zeker hier niet, dit is "technisch begrip van Freud? misschien? "
Ik bedoel hier LIEFDE dat een ouder voor eigen kind zou voelen, dat een persoon voor andere persoon zou voelen,
Liefde uitten uit vreugde, voor steun geven in niet vreugdevolle situatie, voor bekrachtigen van de liefde gevende, dat dat is mogelijk door fysiek contact beter uiten, dan in woorden ("ik weet wat je meemaakt, komt goed hoor".).
Kinderen, Jongeren met dynamische groei, hebben liefde van/voor elkaar nodig, om geliefd voelen, om gezond lichamelijk en psychisch in een "samenleving staan".

een mens is samengesteld: Lichaam, Ziel, Geest.
of: fysiek, astraal, mentaal, spiritueel gebied.
of: instinct, intellect, intuitie/inzicht/idealisme, inspiratie
of: Fysieke lichaam, Astraal-/Modellichaam, Vitaliteit, Levensstroom, Richtinggevende drijvende kracht, Spirituele Ziel:-denk-principe, intellect, Universeel Zelf, Geest.

p.s. Onze planeet is een levend wezen. Dient met Liefde benaderd worden.
dieren hebben Liefde van/voor elkaar nodig.zie alstublieft persoon die een huisdier verzorgd, hoe veel liefde dat huisdier koestert voor baasje en omgekeerd hoe fijn is een dier liefdevol behandelen.
Anoniem zei…
nr.2 aanvulling alstublieft op reactie van 26 oktober 2013, 12:38.
Thema: Liefde, geliefd voelen, behoefte uit verwondering liefde geven, behoefte liefde ontvangen.
Zie alstublieft Bijbel, brief die Paulus schreef aan de Korinthiërs.
En hier ik citeer fragment uit de brief, uit boekje van Paulo Coelho, titel " De Hoogste Gave".
' Al sprak ik de talen van alle mensen
en die van de engelen - had ik de liefde niet,
ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong
of een schelle cimbaal.
Al had ik de gave om te profeteren
en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis
en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen,
had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.

Al verkocht ik mijn bezittingen
omdat ik voedsel aan de armen wilde geven,
al gaf ik mijn lichaam prijs
en kon ik daar trots op zijn,
had ik de liefde niet,
het zou mij niet baten.

De liefde is geduldig en vol goedheid.
De liefde kent geen afgunst,
geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.
Ze is niet grof
en niet zelfzuchtig,
ze laat zich niet boos maken
en rekent het kwaad niet aan,
ze verheugd zich niet over het onrecht
maar vindt vreugde in de waarheid.
Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze,
in alles volhardt ze.

De liefde zal nooit vergaan.
Profetieën zullen verdwijnen,
talen zullen verstommen,
kennis zal verloren gaan,
want ons kennen schiet tekort
en ons profeteren is beperkt.
Wanneer het volmaakte komt,
zal wat beperkt is verdwijnen.

Toen ik nog een kind was, sprak ik
als een kind, dacht ik als een kind,
redeneerde ik als een kind.
Nu ik volwassen ben,
heb ik al het kinderlijke achter me gelaten.

Nu kijken we nog in een wazige spiegel,
maar straks staan we oog in oog.
Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks
zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.

Ons resten geloof,
hoop en liefde,
deze drie,
maar de grootste daarvan is de liefde. 'Anoniem zei…
Nee niet Freud, gewoon onderscheidend t.o.v. caritas en amor, wat allebei eigenlijk tussen-oors is (resp. helpende en zorgende liefde en zuiver geestelijke vriendschap of liefde) zonder verdere fysieke -lees begeerlijke- (u weet wel: het vlees betreffende) complicaties. Omdat er veel misverstanden bestaan. De ware kennis dreigt verloren te gaan, een onvermijdelijk bijverschijnsel van de teloorgang van het christendom. Eros is libido, eros is Grieks, libido Latijn. Dat is alles. Ik zie de christelijke liefde vooral als de zichzelf vergetende liefde. Het ego klein maken omwille van de naaste, terugtreden om de naaste ruimte te geven, klein worden inderdaad, het "ik wil" nl. zus of zo, dit of dat doorstrepen, niet op zijn strepen staan maar zijn strepen juist doorstrepen dus, vergeten. Dit geeft de naaste vrijheid en ruimte om te herademen, om te geloven dat hij of zij gewild, bemind is. Dit doet de geest opbloeien zowel bij de gever als bij de ontvanger. Maar u vindt dat ook want u citeert 1 Cor 13.
De aarde is wel een organisme, m.i. niet zozeer zelf een levend wezen en nog minder een persoon. De aarde is niet het gevolg van uit enige vorm van voorplanting, zij is wel voortgekomen, dus ontstaan, maar niet verwekt of zo.
Anoniem zei…
hartelijk dank voor kans, een reactie geven voor toelichting voor reactie 26 oktober 2013, 13:49.
Thema : Liefde en vraag wat is liefde.
1. Gigantische eenzaamheid, zelfmoord pogingen onder jongeren en pesten onder jongeren, ook bij volwassenen op de werkvloer
2.Gigantische "drugs gebruiken onder jongeren om die eenzaamheid, onmacht door manipulaties van bedrijven om jongeren aanzetten tot aankoop van steeds "nieuwere mobieltjes en et cetera" door gebruiken met "drugs proberen te dempen die onmacht"! Jongeren hebben bank schulden, moeten werken, niet dat zij van hun werk leren, neen, zij moeten werken om "bijbenen die nieuwste mobieltjes aanschaffen om voor vriendjes pronken, om bij horen"!
EENZAAMHEID onder volwassenen mensen die zoeken langdurig! op Internet een "liefhebbende lief gevende partner m/v" vinden.
Jezus is Liefde! Natuurlijk.Naast Jezus, is ook een fysiek persoon met aandacht en liefde voor een mens nodig, voor geven en nemen, voor elkaar koesteren, elkaar ondersteunen, elkaar proberen begrijpen en elkaar knuffelen voor die knuffel hormoon oxytocine, dat gezondheid bevorderd.

3. Ik heb gelezen kort gelden dat in een Zuid Amerikaanse Land waar drugs gebruik onder jongeren en volwassen heel hoog was, is verdwenen door andere methoden in praktijk brengen: nl:
Yoga oefeningen, muziek, dansen innig met elkaar, sappen van fruit en groenten drinken, en super gelukkig met elkaar zijn is verteld: DRUGS FREE! .
yoga oefeningen, muziek, dansen met elkaar liefdevol, sappen van fruit en groenten drinken en super gelukkig met elkaar zijn.
Zo een prachtig idee kan van GOD zijn? ik denk van wel, dat idee is van GOD.Anoniem zei…
God is stellig zeer creatief. Toch heeft Hij m.i. al die creativiteit en zijn liefde tot de mens die het geluk zoekt in tijd en eeuwigheid samengebald en gepresenteerd, tevens voor ieder die wil beschikbaar gemaakt, in de Zoon. Ik neem aan dat er meer wegen naar Rome leiden, maar dat het Nieuwe Testament op zichzelf genomen alles bevat wat de mens nodig heeft en wat duurzaam is, onbederfelijk, blijvend. Misschien helpen andere dingen ook wel, dus dansen en vruchtensap, maar juist dat blijvende aspect zoek ik. Ik wil gelukkig zijn, dat is: in vrede, en vooral blijven. Daarvoor zie ik persoonlijk maar 1 oplossing: Imitatio Christi, mijn huis bouwen op de rots. Slot van Matteus 7. Daarbij gaat het zoals u weet om zelfverloochening, sterven aan je eigen wil, onthechten en dat alles in liefde tot God en de naaste. Geloven en bidden ook uiteraard, zeer veel bidden. Men kan geloof ik niet serieus van God verwachten dat Hij zich blijvend met de menselijke geest verbindt zonder navolging van de Zoon en veel bidden. Zoals Hij zelf zegt: verbonden blijven als de ranken met de wijnstok. De kortste verbinding tussen 2 punten is een rechte lijn, leerden wij vroeger. Zo geloof ik ook dat de kortste weg naar God is: het volgen van Jezus op de smalle weg.
Anoniem zei…
graag spreekt ik mijn bewondering voor toelichting in reactie van 26 oktober 2013, 20:03.
" We moeten ons richten op onze hogere natuur."
En dat is voor iedereen anders, want geen twee menselijke wezens staan op precies hetzelfde niveau van ontwikkeling.Spiritualiteit is dus een relatief begrip. Voor de een kan wat hij doet zeer spiritueel zijn, terwijl dat voor een ander niet spiritueels is omdat hij grootsere, universelere inzichten en ideeën heeft ontwikkeld, getoetst en als juist heeft ervaren.

Anoniem zei…
Inderdaad is het allemaal vanaf een bepaald punt heel persoonlijk. Er is algemene navolging in de brede paraplu-termen zeg maar, maar dan: hoe valt dat in mijn persoonlijke leven. Wat zijn mijn verslavingen, mijn struikelblokken, mijn slechte gewoontes enz. Het gevaar is dat je blijft rondcirkelen. Hier kan inderdaad de biecht een doorbraak betekenen, of een uitbraak uit de vicieuze cirkel. Maar de biecht vereist moed om werkelijk klein te zijn en daardoor juist te groeien. Overigens ben ik anoniem wel zo eerlijk dat ik durf te bekennen dat ik op iemand lijk die heel goed weet te beschrijven hoe men de kerstballen gaaf en ongeschonden in de boom moet hangen, maar die tegelijk zelf telkens dezelfde ballen op de grond uit elkaar laat spatten.
Ik weet niet in hoeverre spiritualiteit relatief is, ik weet alleen dat ik niets hoop buiten Jezus. Essentiëel is het besef dat ik mezelf niet kan verlossen en dat er maar 1 Verlosser aan de mens gegeven is.
Anoniem zei…
alstublieft een reactie op reactie van 27 oktober 2013,07:11. Hartelijk dank U.
tekst: ....."spiritualiteit relatief is".
Bijvoorbeeld mijn ervaring.Ik ben dankbaar voor allen van wie ik de wereld beter zie, voor mijn bevatting vermogen.Sinds ik lees deze Blog is mijn wereld ook veel groter geworden.
Ik ben hartstochtelijk verliefd geworden op/voor een idee, voor ontstaan van nieuwe Rooms Katholieke Kerk,
p.s. "nieuwe"? omdat in dit artikel is uitnodiging mee denken "aan een nieuwe".
Rooms Katholieke Kerk die een verbinding zou zijn met super inspirerende positieve krachten,
nu werelds wijd voelbaar.
Ik koester wishful thinking dat Rooms Katholieke Kerk moderne uiting zal worden van Wonderen
die in ons en rondom ons plaats vinden, en dat ik/wij onze harten open stellen om GOD, JEZUS, VERLOSSER, Universum Liefde, leren en lief hebben.
"zo boven zo beneden".
Wetenschappelijke ontwikkelingen staan NIET in de weg om GOD, JEZUS, VERLOSSER blijven liefhebben.
Kosmos begrijpen is beter GOD begrijpen, mijn ervaring. Ik begrijp niets van Kosmos,
wel door die moderne technieken die "kosmos in beelden voor mij uitbeelden" (in vele wetenschappelijke DVD's) ,
heb ik grote liefde en nederigheid voor GOD. En Jezus en Maria blijven dierbaar en inspiratie bron voor mij altijd.
Mijn zonden heb ik heel veel later begrepen, pas nu.Nu weet ik dat ik toen niet aardig was, niet liefhebbende acties gevoerd, voor personen die mij wel lief hadden.In een meditatie vraag ik ook hun vergeving, pas nu jaren later.En als ik terug kijk, voel ik mij schamen voor lelijke mijne acties van toen.
Voor mijn gevoel ben ik vandaag meer spiritueel dan toen, door beproevingen in praktijk van het leven. In mijn omgeving zijn alle mensen bezig met zich ontwikkelen met Spirituele zaken, in besef van stuwende Inspirerende "Bewustzijn".
J.l. heb ik lijstje gelezen, waar o.a. is de heer Paus Franciscus gerekend van spiritueel ' meest invloedrijke ' mensen in de wereld.
Graag wil ik bij zo een meest spirituele club behoren.
Om leren.
Ik heb gelezen dat incarnatie is "oorzaak en gevolg" , "ik bepaal zelf mijn beproeving", discipline is voor nodig, " Sleutels voor discipline zijn: Zelfkennis, Zelfbeheersing, Zelfverzaking".
Zelfverzaking, zelfvergetelheid, leren van mijn fouten.

" een biecht een doorbraak betekenen, of een uitbraak uit de vicieuze cirkel."
Ik ben met U eens.
Hartelijk dank U voor Uwe ruime en duidelijke toelichting, is voor mij heel leerzaam.


Anoniem zei…
In zekere zin hoeven wij niets te doen. God doet het wel. Hij is eeuwig veel beter bij de les dan wij ooit zouden kunnen bevroeden. De komst of zending van deze paus op tijd, -kairos, de door God bestemde tijd- bewijst het al volkomen. Wij hoeven alleen ons open te stellen voor het ene noodzakelijke wonder: overgave, afleggen van onze halsstarrigheid, Jezus de kans geven de duivel in ons leven te verpletteren door alle welwillendheid of toegeeflijkheid tegenover hem die onze ondergang wil, af te snijden. Ik geloof niet dat er een nieuwe kerk komt. De kerk is. Zoals God is. De kerk is niet verouderd. Toen God de mens rijp achtte voor het ontvangen van Jezus, achtte Hij diezelfde mens ook rijp voor het ontvangen van de kerk. Maar de mens is verzadigd van het zintuiglijke, de ruis staat voortdurend hard, het onophoudelijke bombardement van de muzak van onze high-tech-electronica- en beeldentijd. De mens is helemaal aan de buitenkant terechtgekomen. Niet bij de ziel, maar bij nagels en haar bij wijze van. Overdaad schaadt, dat is het probleem. Het natuurlijke licht van de geschapen schoonheden is zo sterk gaan schijnen dat het goddelijk licht geheel uit het geestesoog verloren is. Als nooit te voren verblind door de zintuiglijke kwaliteit van de afgoden. Ben nu eerlijk: wie zal nu gaan zitten kijken naar een grote hostie als hij een prachtige tablet heeft? En toch: daar wordt de mens precies bedrogen.
Anoniem zei…
hartelijk dank voor nog een kans voor mij reageren op reactie:27 oktober 2013, 14:43.
tekst: "........" overgave, afleggen van onze halsstarrigheid".....".
1. vraag alstublieft: is dat bedoeld en voor "Kerk" en voor van die "Kerk gelovigen?".
toelichting: "Kerk zijn mensen met hun referentie kaders", " gelovigen van dat Kerk zijn mensen met hun referentie kaders".

Vrede zou bloeien,door goede communicatie met elkaar.
" wie zal nu gaan zitten kijken naar een grote hostie........".
vergeef mijn invalshoek van redeneren:
" rituaal" " met een grote hostie" is een "symbool" in een "theater voorstelling".
Kerk mis is een theater voorstelling met symbolen.
In deze "theater voorstelling" kunnen mensen rust vinden, innerlijke ontdekking, degenen die voor open staan, en dat zoeken.

Mijn wishful thinking van een "Nieuwe Kerk" is een " Kerk dat wijzer is, dan ik en met mij gewone gelovigen zouden zijn, wel liefdevol en genadig.
Verandering en vooruitgang zijn niet te keren m.i.
Wel vanaf 1972 is bekend en was gepubliceerd in een Amerikaans gerespecteerd tijdschrift de Ontdekking/Vertaling van DNA.
Dat de laatste chromosomen in een streng, de seksuele geaardheid bepalen.
En deze geregeld zijn anders.
Seksuele geaardheid ! dat niet zelfde is als geslachtsorganen hebben van man of vrouw.
Onderwijs en "Kerk" hebben dat niet gelezen.
Tot de dag van vandaag blijven halsstarrig.
Copernicus was ook Katholiek, hij had ook een nieuwe ideeën? die andere visie tot gevolg had toen?
Mijn wishful thinking is, dat de "nieuwe Kerk" wel ALLE mensen zal verbinden met Kerk en met mensen onder elkaar.
Vandaag op Nieuws teletekst heb ik gelezen dat de Heer Paus Franciscus al 10 MILJOEN ! volgers heeft op Twitter.
Mijn veronderstelling is dat die 10 miljoen volgers van de heer Paus Franciscus en ZIJNE dat dat zijn jonge mensen de Wereld Toekomst.
Anoniem zei…
alstublieft toelichting: op reactie van 27 oktober 2013, 16:44, en 27 oktober 2013, 14:43 toelichting.
Heilig Mis in Rooms Katholieke Kerk vind ik Heilig Mis.
Zelf genoot ik van alle ritualen die gaven mij goed gevoel van een bijzondere gebeurtenis.
Sinds kort heb ik een rituaal voor mij vertaald. Dat rituaal met de geuren en rook.
Bij Hostie ,voelde ik ook een fijne goddelijke ervaring.
Dat is misschien zo fijne ervaring door mijn achtergrond.
Ik ben van Katholieke familie.
De een mocht Maria als God beschouwen de Andere Jezus mocht als God beschouwen.

Met een Inspirerende Leider de Heer Paus Franciscus en ZIJNE, verheug ik mij op inspirerende,
vernieuwende idee vanuit KERK.
Zoals toen Copernicus had, bijvoorbeeld.
Anoniem zei…
Wat is een sacrament? Of wat is het verschil met een "leeg" teken, een onsubstantiëel teken? Ik citeer altijd graag een Missionary of Charity die eens opmerkte: u denkt toch zeker niet dat ik een uur lang naar een gewoon stuk brood ga zitten kijken? Dan heb ik wel wat beters te doen. Wij moeten wel geloven. Een (bv. stop-)teken van een mens heeft geen inwendige kracht op zich. Elk teken van God wel, zo geloven wij. Wij geloven niet dat wijwater en gewoon water volkomen identiek zijn toch? Als u uw auto laat zegenen voor een reis gelooft u dan dat het verschil maakt of niet?
Nog wat de halsstarrigheid betreft: er zit in mij onwil om mijn ene been van de brede weg af te halen en helemaal met 2 benen op de smalle te gaan. Daar kan ik heel vastbesloten in zijn bespeur ik. Dan denk ik: God kan me nog meer vertellen, maar ik heb ook recht op mijn lange tenen, mijn korte lont en mijn genot. Waarom moet ik onrecht verdragen en geduldig zijn bij tegenslag als recht verdragen al zo lastig is: bv. een terechte, welverdiende bekeuring krijgen of constateren dat je fiets weg is als je hem even niet op slot gezet had, enz. enz? En toch is dat onwil, verzet tegen God. Ook dat besef ik. Het is halstarrig blijven puzzelen naar een tussen-de-brede-en-de-smalle-weg-in weg, in plaats van je loyaal en totaal overgeven en echt uit liefde tot de Heer met hart en ziel op de smalle te gaan. Snapt u? Gaat niet over kerkmensen of zo, maar gewoon over je persoonlijke houding en opstelling tegenover de Bergrede.
Anoniem zei…
Hartelijk dank voor reactie 28 oktober 2013, 08:02.
Graag wil ik delen met mijn "ontdekking".
bijvoorbeeld thema: " wat is een sacrament? ".
Mijn ontdekking is sinds paar jaar dat:
dat de kracht van sacrament is groot.
Mis in een Kerk,
en: gezegend worden met:
"worden, water, gebaren, brood dat symbool is van ..,
door Priester, en de Zijne in deze Kerk- Mis, wonderen kunnen verrichten voor andere deelnemers in dat Mis in deze Kerk.
Wonderen die fysiek kunnen zich goed liefhebbend uiten.
toelichting:
1. Een wetenschapper heeft met gedachten= GEDACHTEN! bewezen kracht van gedachten op water.
-Die wetenschapper heeft LIEFDEVOLLE gedachten op een kom met water intensief behandeld/gedacht.
-Op andere kom was de opdracht " agressieve, boze, lelijke gedachten die water "bestormen".
Alle twee komen water gingen in diep vries.
Na bevriezing waren ijs Crystal : in die kom met "liefde behandeld" prachtig mooi,
in die kom met agressief gedachten stroom waren ijs Crystal "lelijk, niet in mooi vorm".
(Dit is eenvoudig in mijn woorden naverteld, op Internet is dat onderwerp ruim bekend en ruim beschreven, ).

2. Niet lang geleden heb ik een twee daagse cursus basis van "Quantum Touch" ervaren, door
in Nederland in mijn woonplaats zeer bekwame leraren.
"Quantum Touch" is ook ruim beschreven en ruim gepraktiseerd therapie.
"Quantum Touch" zoals de naam aangeeft "touch" is aanraken met handen.
In elke mens hand palm is stroom van energie dat kan overgebracht worden op andere mens.
De andere mens op dat moment ontvangt "dubbele energie" ,( dit ook eenvoudig in mijn woorden verteld op Internet is ruim beschreven).
"Quantum Touch "gepraktiseerd met ademhaling technieken" kunnen ook "wonderen bewerkstelligen in andere mens, en is fysiek voelbaar. Mijn ervaring.

3. Mijn redenering: Tijdens Kerk- Mis, Liefdevolle gedachten van Priester,
die liefdevol begeleiding geeft aan publiek in Kerk,
liefdevolle muziek, alle gebaren, water met liefdevolle gedachten "bestrooid", dat alles heeft groot positief invloed op mensen in dat Kerk.
Na uitgaan van Kerk, kunnen mensen zich gelukkig voelen, versterkt, en na komst in eigen huis, kunnen die kerkgangers, die energie op hun huisgenoten/buren, door geven.

4. graag wil ik poging doen, uitleggen: dat belangrijk is voor mensen, open stellen voor "NIEUWE" ontdekkingen.
"Quantum Touch" is op zich niet nieuw.
Richard Gordon, American, in een oerwoud ontdekte dat die "oer-bos-bewoners, kwalen bestrijden met hand opleggen".
Cá 30 jaar geleden heeft R.Gordon dat in media in aandacht gebracht en nu in Nederland, en zeker in mijn woonplaats, is deze "Quantum Touch"- methoden zo goed bekend dat dat is als een EHBO kennis, bij iedereen van belang te weten.
Toepassen die "Quantum Touch" op kinderen op volwassenen op dieren.
Vraag: wat is nieuw?
antwoord: niets is nieuw.
Alles is geweest, wij kunnen "opnieuw" ontdekken in ons leven,
nieuwe naam voor geven, nieuwe interpretatie.
voorbeeld:
Auto laten zegenen door Priester? graag, mijn auto zegenen, daar die liefdevolle gedachten van die Priester, zijn gebaren en Energie met Liefdevolle gedachten, zullen "soortgelijke liefdevolle energie aantrekken" op mijn reis weg.
m.i.


Anoniem zei…
aanvulling alstublieft op tekst in reactie van 28 oktober 2013, 12:11.
"1. Een wetenschapper heeft met gedachten....."
Naam wetenschapper: Masaru Emoto
publiceerde van water- en ijskristallen, waarvan de moleculen geheel verschillende patronen lieten zien onder de invloed van onder andere bepaalde gedachten en muziek."
Anoniem zei…
Wat is hier gaande! Naar mijn mening maakt de voorgaande lezer misbruik van het kunnen plaatsen van een vraag of een opmerking. Zou deze persoon aub zijn / haar eigen blog willen stareten?

Anoniem zei…
Kijkt u eens naar syncretisme of polysyncretisme. Ik denk dat we vooral God zo eenvoudig mogelijk moeten blijven zien als onze Vader, springlevend en volkomen persoonlijk, nabij ook, hier aanwezig dus, die alles kan en als Hij wil ook doet als wij maar met Hem verbonden zijn in de vriendschap waarvan Jezus de sleutel draagt om zo te zeggen. Jezus opent voor ieder die wil de deur tot de ware vriendschap met God. Denkt u ook aan Simon van Cyrene en Veronica, dus statie 5 en 6 van de kruisweg. Troosten en helpen mee te dragen het kruis van de anderen. Wij moeten m.i. niet alles verwachten van het bovennatuurlijke in de zin van het wonder. Ik ben al zielsgelukkig als in mijn leven de dood (hel) is overwonnen, de zonde dus, meer verlang ik eigenlijk niet. Geen ander teken dan het teken van Jona en dat in mijn eigen leven. Ik verlang geen wonderen te doen, wel anderen te helpen hun kruis te dragen, een eindweegs meegaan. Niet dat ik tegen wonderen ben, maar ik zie de wonderen van de Heer vooral als onderstrepingen of uitroeptekens bij zijn goddelijk onderricht. Ze overtuigen van de waarheid en de goddelijkheid van zijn leer. Zo zijn ze m.i. voornamelijk bedoeld.
Anoniem zei…
Hartelijk dank voor Uw reactie van 28 oktober 2013, 15:06.
1. Ik ben met elke woord in Uw reactie helemaal eens, en hartelijk dank voor mooie beschrijving,
zo zou ik niet kunnen navertellen.

2. een toelichting als ik woord "een wonder" gebruik. Ik gebruik bijna voor alles woord wonder, door bewondering, verwondering.
bijvoorbeeld bij "Quantum Touch" cursus. Bij deze cursus komt misschien kwantum Fysica te pas, voor leek als ik ben het voelt en lijkt op een wonder.
Tweede:Ik ben opgevoed in wonderen geloven, na bidden.
In mijn leven naar bidden, toen hartstochtelijk, zijn onmiddellijk resultaten waren die op een wonder leken.

Anoniem zei…
alstublieft reactie op reactie van 28 oktober 2013, 14:56.
1. Niet mijn bedoeling is uwe gevoelens kwetsend raken.Is dat gebeurt? vergeef mij door onkunde mijn bedoeling in taal verwoorden.
2. Voor mij ondersteunen in mijn thema om te reageren,
leen ik graag een tekst uit artikel waar ik op reageer,
om aangeven op welk onderdeel van dat artikel is mijn toewijding op dat moment.

3. In artikel is wel vraag gesteld: wat kan u doen voor kerk?.
Mijn reactie! meteen spontaan! ik voel mij betrokken bij die/dat Kerk!.
In die vraag heb ik begrepen een "vrijheid in inspraak, een mening, een toezegging een bijdrage".

4. In dat artikel is woord "pedofilie" en daar weet ik uit recente informatie, dat op een website (toen) "Fluister Kind " door hoogbegaafd Therapie specialiste,
dat onderwerp is besproken, dat onderwerp verdiend een grote specialistische liefdevolle aandacht en informatie en help waar nodig zou zijn.

5. Ik heb Rooms Katholieke Kerk LIEF.
Graag zou ik willen dat alle mensen deze Kerk Lief hebben,
door de visie van Goddelijke inzichten die in Rooms Katholieke Kerk zouden uitstralen.
(vroeger waren "kerken"die mensen onderdrukten, met zware opdrachten voor kinderen die niets van die zware opdrachten konden begrijpen, waar littekens voor latere levens jaren zijn met pijn gegriefd").
Dat is verteld in fragmenten op huidige nieuws op televisie en in rapporten.
6.
Ik houd mij niet bezig met toekomst voorspellen, wel ik voel en vele met mijn dat met aantrede van de Heer Paus Franciscus en ZIJNE, een verlichte ! menselijke, liefdevolle acties zijn, voor vrede, voor armoede bestrijding, en veel meer goede, dat alles in een begrijpelijke taal voor gewone mensen zoals ik ben.
Dit is mijn Kerk.
Anoniem zei…
aanvulling alstublieft voor reactie 29 oktober 2013,12:25.
Om mij kunnen uiten gebruik ik veel "citaten".
Korte teksten, dat veronderstel ik, veel mensen zijn bekend.
reden: Mijn Nederlandse Taal is "niet volledig".
Wat ik denk dat ik "dat bedoel" is veel makkelijk voor mij door een "citaat" uiten.

Meest gelezen