Waar je je beter wel of niet mee bemoeit en vooral waarom ...
Aan een al te ijverige hogere overste schreef Ignatius van Loyola wat volgt over de kunst van het delegeren.

Het is de taak, noch van de Provinciale noch van de Generale Overste, zich met alles te bemoeien, tot in het kleinste detail. Het kan zijn dat zij uitzonderlijk geschikt zijn om bepaalde zaken in handen te nemen, en toch is het beter dat zij die aan anderen toevertrouwen. Dezen zullen achteraf verantwoording afleggen aan de Provinciaal van hoe zij het gedaan hebben, en deze laatste zal, na hen aanhoord te hebben, uitmaken wat hij daarover te zeggen heeft.

Wat het uitvoeren van bepaalde zaken betreft, moei u daar niet te zeer mee en neem dat niet op u. Wees als de hoofdmotor die de secundaire motoren in beweging brengt. Op die manier zult u meer realiseren, en de zaken zelf zullen beter gedaan zijn en meer in harmonie met uw eigen taak dan anders.

Als zij die voor concrete zaken moeten zorgen ergens in gebreke blijven, zal het minder nadelig uitvallen dan als u dat overkomt. Het is beter dat u een onderdaan om zijn tekortkomingen terechtwijst dan omgekeerd. Zij moeten u niet verbeteren in wat u verkeerd doet, wat normaal zal gebeuren als u, meer dan het past, alles tot in detail wilt regelen.


Reacties

Anoniem zei…
Inderdaad, iemand die fouten maakt en anderen nemen dat waar dan is het van belang dat het voorgelegd wordt op de plek waar het thuis hoort. Zij die middels een biecht vertellen wat er heeft plaats gevonden behoren zodanig begeleid te worden dat zij verder gegolpen kunnen worden. Het gedane en het proces bepalen de straf en dat kan binnen de organisatie zijn of het wordt staatsrechtelijk bepaald. Dit valt samen met het leed dat bij anderen is veroorzaakt
Anoniem zei…
Vergiffenis geven en ontvangen is van een andere orde en dat geeft op een gegeven moment ruimte in hart en geest.

Meest gelezen

Het meest noodzakelijk én het makkelijkst om te vermijden voor de christen

Blijf doorgaan als je door een hel gaat - 10 ignatiaanse tips over omgaan met depressie 8/10