Held van Homs wordt martelaar van Homs


Bovenstaande foto werd genomen begin maart 2014 in Homs. Het is de meest recente die mij bekend is.
Pater Frans van der Lucht werd geboren op 10 april 1938 in Nederland. In 1959 werd hij jezuïet.
Gedurende 50 jaar leefde en werkte hij in Syrië. Hij was er bedrijvig in het onderwijs en in bijzondere projecten voor mensen met beperkingen. Sinds het begin van de burgeroorlog was het zijn bewuste keuze om te blijven wonen bij de plaatselijke bevolking (christenen én moslims) in het centrum van Homs, als een man van vrede. Toen enkele weken geleden een deel van de sinds lange maanden gegijzelde bevolking bevrijd werd, verkoos hij om te blijven.


Deze morgen gaf hij zijn leven als martelaar – geloofsgetuige.

Reacties

Meest gelezen

Hoe een capucino het verschil kan maken als je van de ene dag op de andere invalide wordt: het getuigenis van Jurjen

Bestaat atheïsme echt? Het antwoord van Lode Van Hecke, abt van Orval

Begeleiding genieten: een dubbelgeschenk (1/4)

Het sterfbed als leessleutel voor de ontmoeting met Jezus - homilie van Nikolaas Sintobin sj