Paus Franciscus vertelt hoe de duivel hem bekoord heeftTijdens zijn ochtendlijke eucharistieviering van gisteren, 11 april 2014,  sprak paus Franciscus in christalheldere bewoordingen: hij zei dat de duivel bestaat en dat hij ons wil belette om Jezus na te volgen.In het paragraafje hieronder vindt u de vertaling van de woorden die u de Paus ziet spreken op het videootje. Daaronder vindt u een ruimer uittreksel van zijn homilie.

Sommigen onder u zullen nu misschien wel denken: “Maar eerwaarde, u bent toch echt wel een beetje ouderwets als u zo spreekt over de duivel in de 21ste eeuw!”Maar let op, want de duivel bestaat! De duivel bestaat … Zelfs in de 21ste eeuw! We mogen toch niet naïef zijn, is het niet? We moeten van het Evangelie leren hoe we hem kunnen verslaan.”

@@@@@@@@@@@@

"Ook wij worden op de proef gesteld. Ook wij zijn het doelwit van de aanvallen van de duivel omdat de kwade geest niet wil dat wij heilig worden. Hij wil niet dat wij getuigenis afleggen van ons christen zijn. Hij wil niet dat wij leerlingen zijn van Jezus. En hoe gaat de boze geest te werk om ons, door middel van zijn bekoringen, weg te leiden van het pad van Jezus? De bekoring van het kwaad heeft drie eigenschappen en we moeten ze leren kennen om niet in de valstrik te trappen. Hoe gaat Satan te werk om ons weg te leiden van het pad van Jezus? Eerst en vooral, zijn bekoring begint heel geleidelijk maar wordt sterker en sterker. Vervolgens blijft het maar sterker worden en gaat het ook een andere persoon besmetten. Het verspreidt zich naar een ander en probeert om de hele gemeenschap te raken. Uiteindelijk, om de ziel te kalmeren, gaat het zichzelf rechtvaardigen. Het wordt sterker, het verspreidt zichzelf en het rechtvaardigt zich.”

“We hebben een bekoring die sterker wordt: het wordt sterker en besmet anderen. Bijvoorbeeld, laten we het even hebben over roddelen: ik ben een beetje jaloers op de een of de andere persoon en zeg: “Maar heb je die al eens goed bekeken?” …  en die roddel probeert sterker te worden en nog iemand en nog iemand te besmetten … Zo gaat roddel in zijn werk. Elk van ons is reeds bekoord geworden door roddel! Misschien is er wel iemand van jullie voor wie dat niet geldt, als je een heilige bent. Maar zelf ben ik ook bekoord geworden om te roddelen! Het is een dagelijkse bekoring. En het begint heel discreet, net als een stroompje water. Het wordt sterker door anderen te besmetten en uiteindelijk gaat het zichzelf rechtvaardigen."


“We worden allen bekoord omdat de regel van ons geestelijk leven, ons christelijk leven, een strijd is: een strijd. Dat is omdat de prins van deze wereld,  Satan, niet wil dat wij heilig worden. Hij wil niet dat wij Christus navolgen. Sommigen onder u zullen nu misschien wel denken: “Maar eerwaarde, u bent toch echt wel een beetje ouderwets als u zo spreekt over de duivel in de 21ste eeuw!”Maar let op, want de duivel bestaat! De duivel bestaat … Zelfs in de 21ste eeuw! We mogen toch niet naïef zijn, is het niet? We moeten van het Evangelie leren hoe we hem kunnen verslaan.”

Reacties

Anoniem zei…
Indien de paus over 'het Kwaad' of 'de kwade geest' zou spreken zou het voor mij gemakkelijker te begrijpen zijn.
De 'duivel' als een persoon zien klinkt (alleszins in het Nederlands) als een manier van spreken uit ver voorbije tijden waarin de mensen bang gemaakt werden door de kerk. Moet er geen nieuwe, begrijpbare vertaling voor Satan gevonden worden?
mia van olmen zei…
Het is geen kwestie van ver voorbije tijden.In onze moderne tijd is de duivel sterker dan ooit omdat men niet meer in hem gelooft en dan heeft hij vrij spel! Wie in God gelooft , gelooft ook in Satan. Zelfs de zoon van God werd door de stan bekoord! Wat zijn wij dan arme sukkelaars! Vele keren bij gelegenheden die zich voordoen zou men moeten zeggen:" Achteruit Satan!" Geloven in hem maakt dat hij ons minder kan aanvallen en belagen.De duivel kan niet op tegen mensen die in O.L.Vr geloven en tot haar hun toevlucht nemen.En hij vermag niets tegen nederige mensen. De nederigheid die schuwt, kan hij niet tegen op.
Ik geloof in de duivel, hij bestaat! Zowel als engelen bestaan, welnu de duivel is een gevallen engel .
Anoniem zei…
Hartelijk Dank U Pastor Nikolaas Sintobin S.J. voor delen met ons Wijsheid, Inspiratie en aanmoediging ons gaan bezinnen, over onderwerp dat "onderdeel is in Leven " en bezinnen om God als kompas altijd assistentie vragen.

Zo net heb ik gekeken op Geniale Website www.verderkijken.org.
Video titel : " Black Button ",
Trefwoorden: " Kwaad, Bekoring, Onderscheiden".
Anoniem zei…
ik kan het niet laten , die woorden klinken voor mij echt ouderwets en brengen een weerstand te wee , ons door het kwade verleiden , spreekt mij meer aan zoals ook het woord boete door het woord herstellen , gelukkig zegt het onze vader en leidt ons niet in bekoring..Net zoals onze zondigheid ,we werden er van boven af van de machtskerk mee bekogelt, is het niet vredeliever te zeggen dat we God nodig hebben om het goede blijvend te doen. God is geen onderdrukkende God waarvoor we ons moeten kleineren, maar een uitnodigende God., die Zijn Geest in ons zendt om het goede te doen.....ik kan niet anders dan die woorden hertalen...God helpt ons op te staan om Zijn liefde te delen ....de andere woorden mag ik voor mezelf als ouderwets in mijn oren horen klinken...iemand anders spreken ze mischiens wel aan..... Mariette..
Anoniem zei…
de duivel bestaat zeker, in hoogst eigen persoon. maar hij kan alleen maar werken als wij hem dat toestaan.
We staan hem echter veel meer toe dan we zelf vermoeden. Satan is de splijter...Nederigheid tegenover Christus zij geboden. En de strijd ook veel actiever realiseren en aangaan. Hij heeft in onze tijd veel meer kracht en invloed gekregen doordat we hem uit het oog verloren hebben.
Unknown zei…
Ik denk dat dit voor elke redelijke mens wel herkenbaar is zeker?
Anoniem zei…
? ! ? !
Ik weet dat het Kwaad bestaat: het sadisme, het perverse, het vermoorden van mensen (letterlijk en figuurlijk), haat, leugen, corruptie. Dit kan extreme vormen aannemen in een mens, in de maatschappij. Maar dat de duivel in levende lijve rondloopt...??. Dat hij ons belaagt en we er de strijd moeten tegen aangaan? Het maakt me angstig.
Voor mij is Jezus juist Hij die me bevrijd heeft van angst en kwaad, die me hoop, levensvreugde en kracht gegeven heeft in heel moeilijke omstandigheden. Zijn boodschap is voor mij een Blijde boodschap.ria zei…
wqaarom? niet alles wat "ouderwets" ervaren wordt is ouderwets, integendeel.
de duivel is een realiteit en de hel eveneens.
waren de mensen daar zich meer van bewust, ze zouden misschien minder zondigen.
We moeten niet bang gemaakt worden, maar wel bewust.
Satan zal alles in het werk stellen om de mens door de zonde van God te verwijderen.
En vooral alles om Gods Schepping en Jesus Verlossing te vernietigen.

Nu, misschien nog meer dan in het verleden moeten we ons daarvan bewust zijn.
Er wordt door priesters nog amper over gesproken.
HEEL GOED dat de paus het doet.

ria39
ria zei…
dit alles is waar, maar vergeet niet dat zelfs Jezus door de duivel werd bekoord, en wel "in levende lijve". Of is dat voor u een sprookje? ria39
Anoniem zei…
Of God bestaat 'weten' wij ook niet. Wij geloven in God omdat wij hem aan het werk voelen daar waar mensen het opnemen voor de bevrijding van andere mensen.
Op dezelfde manier kunnen we krachten ervaren die ons daar juist van af houden. Zou dat niet 'de duivel' zijn?
Anoniem zei…
de duivel als beeld , de verpersoonlijking van het kwaad, niet om ons angst aan te jagen met de hel, maar wetend dat kwade krachten bestaan, onderscheiding , en de goede kracht laten leven , en de kwade , ja soms is het best knokken...naar de Liefde vragen , blijft toch de weg denk ik....goede moed..Mariette
Anoniem zei…
aanvul.a.u.b. op tekst " Kwaad, Bekoring" .
1. In een persoon kan door ziekte/ongeval een hersenen storing optreden, waar op vele momenten die persoon de wereld anders ziet door die hersenen storing, kan in gigantische agressie reageren,
op die momenten ziet die agressieve persoon als door een " duivel bezeten", lief doen op dat moment tegen deze persoon werkt niet, omdat dat wordt door die gestoorde hersenen niet vertaald.

2. Sommige verslaving is als een langzaam ' sluipende duivel ' om de wil verzwakken van die verslaafde persoon.
In Nederland veel kinderen beschikken over geld. Door " zak geld" van ouders en door "bijbaantjes" kranten bezorgen of in supermarkt helpen.
Er zijn situaties dat die kinderen met geld een " prooi " worden voor oudere jongens die drugs gebruiken. Eerst : die grotere jongens in leeftijd, " die jongeren kinderen verslaven om gratis bedwelmend rookwaar aanreiken",
daarna als kinderen verslaafd zijn geraakt/ raken gebruiken deze kinderen als slaaf.
continu deze kinderen moeten zoeken naar geld, stelen,. ouders bestelen, nog harder werken in allerlei baantjes.
Op zo manier wordt " de kwade " de verslaving en lijden van, groter en groter.
" dat energie die dat oorzaak is van verslaving, kan genoemd worden als duivel, omdat dat vernietigend werkt" .
Daar gaan ouders lijden ook.
m.i.
Anoniem zei…
Bedankt voor wat je schrijft. Op deze manier kan ik het ook zien.
Anoniem zei…
Er staat in het evangelie niet dat de duivel 'in levende lijve ' bij Jezus was. Mensen in langdurige extreme omstandigheden worden soms met visioenen en bizarre beelden geconfronteerd.
Er staat wel dat 'de duivel' Jezus bekoorde (tot extreme vormen van hoogmoed).Dat de duivel Jezus meenam naar een hoge berg en naar het dak van de tempel is wellicht ook een beeld? Ik weet dat niet.
Wat ik wel weet is dat Jezus vaak in beelden sprak, wellicht omdat het mensen (toen en nu) beter doet begrijpen wat Hij wil zeggen?
Alleen een goede exegeet kan ons uitleg geven over de juiste betekenis van het woord' duivel'.

Wat mezelf betreft durf ik zeggen dat ik mijn persoonlijke verantwoordelijkheid opneem voor de kleine en grote beslissingen die ik in mijn leven genomen heb. Ik heb goede dingen gedaan, maar het gebeurde ook dat ik door eigenzinnigheid, eigen belang of rancune gedreven werd. Van dit laatste had ik op termijn steeds spijt en probeerde ik ook weer te herstellen wat hersteld kon worden.
De duivel heeft me bij mij weten nooit beïnvloed. Wel: mijn karakter, mijn gebreken,de omstandigheden, mijn natuurlijke verlangens en hoop!
Anoniem zei…
aanvul.a.u.b. voor verschillende gedaanten van " duivel energie, die vernietigend werkt voor omgeving".
1. citeer deel nieuws actualiteiten in Nederlandse NOS - TT, 12:30 uur, zo, 13 april 2014,
titel: " Gevonden bij betoging in Rome"........." Tienduizenden Italianen liepen in demonstratie( tegen regering om regering onder aandacht brengen), voor meer doen van Regering tegen de armoede en de werkloosheid........."..de mars begon VREEDZAAM, maar tegen het eind GOOIDEN RADICALE DEMONSTRANTEN MET VUURWERK EN FLESSEN NAAR DE POLITIE"......."
(einde citeren deel nieuwsbericht).
redeneren:
duizenden mensen liepen in vreedzaam demonstratie om gehoord worden door Regering, dat Regering bewegen om doelen opstellen voor verlichten van armoede en werkloosheid.
duizenden mensen liepen mee om te vertellen dat de nood is hoog.
en toen:
" paar rellenschoppers, misschien van die soort van die vandalen die gewoon gelegenheid zoeken agressie tentoon spreiden, in alle andere momenten, " die vreedzame demonstratie vertroebelen !
door met vuurwerk gooien en flessen richting politie !

Vuurwerk zou moeten verbonden worden ter alle tijden. Deze gevaarlijke stoffen zijn gevaarlijk alle tijden. Flessen gooien is ook gevaarlijk voor allemaal door glas splinters.
Vraag: en tegen wie? die agressie? van die paar " agressieve demonstranten"?
Antwoord :
tegen keurige politie daar in Rome die de openbare orde en veiligheid moet ! bewaken !
voor alle burgers.
" Deze gedaante " van " duivel " is de " negatieve energie die aantrekking kracht heeft in soortgelijke negatieve energie in andere personen en laat zich, samen voegen en " op dat moment destructief gelden".
m.i.

Anoniem zei…
aanvul. a.u.b. " duivel in vele gedaanten".
Niet lang geleden in docu programma op Nederlandse televisie is vertegenwoordiger
van een groot groep "vandalen - huligaans rellen schoppers/vernielers van gemeenschap goederen bij grote voetbal wedstrijden" aan woord geweest, en verteld over ":
hoe en wat gaande is in zo een groep, dat is organisatie met rang en code's ".
Vraag : wat is hun doel ?
Antwoord: "gewoon voor de lol " .
En die vertegenwoordiger van "huligaans" heeft boek geschreven en pleitte in dat programma om accepteren door de samenleving.

Kansen voor Rooms Katholieke Kerk de Heer Paus Franciscus en ZIJNE.
Evangelisatie dicht bij huis. Door Super Bekwame Ignatiaanse Spiritualiteit en Ignatiaanse Pedagogie van Super Inspirerende Orde van Jezuïeten Ingewijden.
Vraag : Hoe?
Antwoord : die " huligaans " benaderen, en met deze groep jong volwassenen (meeste zijn mannen is verteld), aanmoedigen voor : " MISSIE ---> Doelen----> Realisatie " .

Alle Ingewijden van Jezuïeten Orde zijn super bekwaam, in pedagogie, psychologie , en alle wetenschappen, met breed communicatieve methoden.

Fijn zou zijn als alle functionarissen van Rooms Katholieke Kerk Organisatie daar ook samen zouden willen mee werken? in bestaande RKK Kerken gebouwen ? en toewijding ?
Omdat een grote mankracht voor nodig is.
Alleen in Amsterdam (toen in die tv-programma verteld is), is groep van "vandalen -huligans " groot van 700 personen !
Jonge personen misschien met lage opleiding, problemen op vele fronten.
Deze jongeren inspireren en toekomst voor hen " laten mogelijk bereiken, aanbieden".
Dat zou zijn grote oogst voor de Heer Jezus en God werken, samen met RKK Kerk.

Anoniem zei…
toelichting tekst alstublieft in reactie van 13 april 2014, 14:16, tekst: ".....Rooms Katholieke Kerk Organisatie ....samen willen mee werken? .
1. Jezuïeten Orde Ingewijden zijn wereld bekend, en mijn ontdekking ook dat, dat zij graag mensen onderwijzen, mensen bekwaam onderwijzen.

In RKK zijn verschillende , " stijlen " van expressie van een " geloof " .

Mijn inziens is " die expressie van Jezuïeten Orde het aller beste dat bij 21-e eeuw past en bij jongeren van NU, en alle personen die in vrijheid nu leven en genieten.
Mijn idee van: Alle Geachte Functionarissen RKK kerk, in Nederland, als"" een Man als een Woord"gaan pleitten
voor Gemeente Kas Gelden als subsidie om zo een groep van 700 personen (huligaans), die nu beetje op een dwaalspoor zitten helpen.
Dat helpen is voor die huligaans, en voor hele samenleving en voor de Wereld tegelijkertijd.

( "Geachte Functionarissen van RKK kerk" bedoel ik heer geachte Bisschoppen en Kardinalen die zelf geen Jezuïet zijn).
Vergeef mij alstublieft een directe taal in mijn idee pleitten.
Anoniem zei…
De oorsprong van al onze bewuste daden ligt in onze geest, waar gedachten zomaar opkomen. De duivel zou ik vertalen als de 'kwade geest', nl. die bewegingen in mijn geest die mij onheilzaam doen denken (verleidingen), wat zich uiteindelijk kan kristalliseren in daden als ik deze kwalijke gedachten blijf voeden (aandacht geven, erin meegaan). Er bestaat ook een 'goede' geest waarop ik mij kan richten, hij/zij is de oorsprong van heilzame gedachten. De H. Ignatius leerde ons al het belang van de 'onderscheiding' van de geest te maken.
Anoniem zei…
Dit is voor mij verhelderend, het geeft me een nieuw inzicht. Bedankt !!!

Meest gelezen

Over een onbeduidend nonnetje dat het leven van miljoenen mensen veranderde - homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe de duivel het liefst tewerk gaat

Kan je van Jezus houden? Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe kan ik Gods plan voor mij op het spoor komen?