Intussen is pater Cyriel nu 101 jaar!Ik stootte onlangs op deze heerlijke reportage van Koppen. Nav de verkiezing van Paus Franciscus kwam de Vlaamse televisie op bezoek bij de oudste Vlaamse jezuïet, Cyriel Van Doorsselaer sj.

Hieronder de reportage.

Reacties

Anoniem zei…
Dank U Hartelijk Pastor Nikolaas Sintobin SJ voor delen met ons met een vreugdevolle informatie, over Jezuïeten, en Paus Franciscus in video.
1. Het is in hele Wereld met grote hoopvolle verlangen nieuws omarmd dat een Jezuïet die Liefdevolle Leven heeft geleid als een Jezus Christus Zelve, een Hoofd van Wereld Organisatie gekozen is De Heer Paus Franciscus.
In hele Wereld is bekend dat Jezuïeten Orde Ingewijden zijn Hoogbegaafde Hoogopgeleide Personen, die hun Leven met toewijding delen met Kennis en Liefde met allen meest behoevende allereerst.
Jezuïeten Orde Personen eerst Zelf hoog ZICH ontwikkelen, en daarna DELEN IN LIEFDE EN KENNIS IN SPIRITUALITEIT VOOR ELKE DAG .
Citeer deel tekst alstublieft, titel: " Bewaren, bewaken en naar buiten brengen"
" .......Overdracht van ideeën is in principe een trillingsoverdracht. Wij als menselijke bewustzijnen praten met elkaar, en op het moment dat we met elkaar praten, hebben we een beeld voor ogen en praten we vanuit dat beeld.
Hoe helderder dat beeld is, hoe krachtiger we in staat zullen zijn dat beeld uit te zenden"........."
(e.c.deel tekst)
Redeneren:
Orde van Jezuïeten Ingewijden door veelzijdige en intensieve en toegewijde studies in breedte en hoogte,
hebben Super Groot Vermogen om betere Wereld Creëren door Super Groot Vermogen in Communicatie.
Overdracht van ideeën.
Overdracht van ideeën gebeurt via de spraak, de taal, het definiëren van begrippen, het omschrijven van gedachten.
Ignatiaanse Pedagogie en Ignatiaanse Spiritualiteit is Helder, en begrijpelijk voor alle "niveaus" van "school opleiding" .
Ignatiaanse Pedagogie en Ignatiaanse Spiritualiteit is mogelijk alle intentie begrijpen zonder school opleiding.
Zo prachtig is dat.

Anoniem zei…
Orde van Jezuïeten Ingewijden Allen Super Hoogbegaafd Inspirerende Religieuzen Zijn.
In Breedte en Hoogte Van Leven op de Hoogte en Begrijpen.
Jezuïeten zijn onder andere Astronomen, en dat kan duiden op de Veelzijdige Kennis en Liefde,
Astronomen Broeders uitwisselen Kennis onder elkaar.
citeer deel tekst a.u.b.
" .....de astronomie ongetwijfeld de spiritueelste van alle natuurwetenschappen worden genoemd, omdat ze zich onder meer bezighoudt met de onmetelijke hemelruimten - niet alleen met ruimten opgevat in de zin van louter stoffelijke uitgebreidheid, maar met ruimten die een verdekte aanwijzing en in zekere mate een beeld geven van de nog uitgestrektere ruimten der innerlijke werelden waarin de hiërarchieën van levende wezens voornamelijk actief zijn.
Een dergelijke studie heeft een verheffende werking op het denken van de mens.
Door bij analogie en vanuit verdekte aanwijzingen te redeneren versterkt hij zijn band met de geest in hem, die eveneens deze uitgestrekte ruimten der innerlijke wereld bewoont,
want in feite is iedere geest een vonk van het Goddelijk Vuur.".
(e.c. Bron: aanvulling in Luc. tijdschrift van St.I.S.I.S./ 21.De hiërarchische structuur van het universum/ 338/).

Meest gelezen

Hoe vermijden dat duistere machten vrij spel krijgen?