Verbeelding als toegansgweg naar de historische werkelijkheid


8/10: je verbeelding gebruiken
  
Uit de serie van tien gebedstips, geschreven door Piet van Breemen sj en Hans van Leeuwen sj
  
Een van Ignatius’ aanwijzingen voor ons gebed is een plaatsvoorstelling te maken: ‘met mijn innerlijk aanschouwingsvermogen de concrete plaats zien’. Niet beginnen met onze verstandelijke vragen. De scene in mij toelaten. Horen wat er gezegd wordt, zien wat er gedaan wordt. Kan ik deel uitmaken van deze scene? Welke relatie heb ik ermee? Wat is mijn plaats erin?


Waar het om gaat: je verbeelding gebruiken om je in te leven in het tafereel waarover je nu gaat bidden. De passage uit het Evangelie die het gebed ondersteunt is niet alleen maar de vrome herinnering aan een gebeurtenis uit het verleden. Het is het mysterie van een voorval uit Jezus’ leven, dat voor degene die het beschouwt iets wordt dat nu gebeurt.

Reacties

Meest gelezen

Hoe je een crisis kan ombuigen naar een weg van groei (4/6)

Wat je zélf kan doen om de crisis te lijf te gaan: concrete tips van Ignatius van Loyola (5/6)

Waarom heiligen vaak niet makkelijk zijn in de omgang - homilie van Nikolaas Sintobin sj