Waarom zoveel mensen aanstoot nemen aan de KerkOnderstaande regels staan in het boek "Ik geloof" van theoloog Bernard Sesboüé sj. Het klinkt verbazend herkenbaar ...

Een van de grootste paradoxen van de Kerk is dat de gave van God en van Christus aan zondige mensen is toevertrouwd. De Kerk kan in haar geschiedenis nooit ontkomen aan de contradictie dat ze aan de bron door en door heilig is, maar in haar leven door en door zondig is, gewoon omdat ze bestaat uit zondige mensen.

Gods gave aan de mensen, waarvan zij de heraut is en die ze doorgeeft, is zonder meer heilig. Die gave draagt zij echter in aarden kruiken, zoals Paulus al zei. Haar gevecht, in de loop van de geschiedenis, tegen de krachten van het kwaad is ook een gevecht tegen haar leden en tegen zichzelf.

Dat is wellicht de grondreden waarom zoveel christenen en niet-christenen aanstoot nemen aan de Kerk. Christus heeft ons het voorbeeld gegeven van een leven zonder zonde. Van de Kerk kan dat niet worden gezegd. Sommigen hebben haar zelfs, niet helemaal onterecht trouwens, een 'zondig' lichaam genoemd.

Reacties

Unknown zei…
Https://www.newmessagefromgod.org. In de Nieuwe Boodschap van God wordt de mens niet 'zondig' genoemd maar zonder 'Kennis', equivalent van de H.Geest. Daardoor mist hij de aansluiting met God, is hij in verwarring en handelt dientengevolge niet zuiver.
Anoniem zei…
De apostelen zelfs werden kleingelovigen genoemd. We moeten dus niet verbaasd zijn.
We belijden allen onze zonden bij het begin van een mis. We hebben niemand met de vinger te wijzen.
Denis Boers zei…
Zonde als afwezigheid van kennis ... daar is zeker iets van... maar laten we niet de gnostische toer opgaan ...

Meest gelezen

Bestaat atheïsme echt? Het antwoord van Lode Van Hecke, abt van Orval

Het sterfbed als leessleutel voor de ontmoeting met Jezus - homilie van Nikolaas Sintobin sj

Als Maria zegt: Ik wou dat ik dood was