Bedrog


Aan de Antwerpse universiteit zijn een goede 500 jongeren begonnen aan het eerste bachelor in de rechtsgeleerdheid. De cursussen zijn nu opgestart. Zo ook het vak “Juridische argumentatieleer”.

De eerste les werd gegeven door een aankomend professor die tevens advocaat is. Hij had op zijn minst de verdienste om open te spreken – of moet ik zeggen getuigen – over zijn visie op het beroep van advocaat. “Als je je niet kan verzoenen met het vooruitzicht om regelmatig te liegen, om drogredenen te gebruiken en om de waarheid naar je hand te zetten, beste studenten, dan verlaat je nu best het auditorium.”

Het is waar dat een advocaat ingehuurd wordt om de belangen van zijn cliënt te verdedigen. Het is zijn taak om met adequate juridische knowhow het dossier van zijn opdrachtgevers zo deskundig mogelijk te verdedigen bij de magistraten. Een geneesheer doet iets analoogs als hij een ziekte bestrijdt.

Het is geweten dat sommige advocaten weinig gewetensvol zijn en niet terugdeinzen voor leugen. Maar insinueren dat bedrog structureel deel uitmaakt van de normale werkwijze van de advocaat is dit mooie beroep onwaardig.

Het is schokkend dat jonge mensen aan het begin van hun studie van het “recht” een dergelijke eenzijdige en opportunistische visie krijgen opgedrongen door iemand die in een gezagspositie staat tov hen. Onze jongeren verdienen beter.

Gelukkig waren er een aantal studenten die de eer aan zichzelf hielden en opstapten.

Reacties

Meest gelezen

Over een onbeduidend nonnetje dat het leven van miljoenen mensen veranderde - homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe de duivel het liefst tewerk gaat

Kan je van Jezus houden? Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe kan ik Gods plan voor mij op het spoor komen?