Anderen


Gisteren nam ik deel aan de “Ignatiusdag” op het jezuïetencollege van de Antwerpse binnenstad. 100 jongens en meisjes uit het eerste jaar van de humaniora kregen er een daglang een ignatiaans bad om hun carrière bij “de jezuïeten” te beginnen: het lezen en bespreken van een strip over Ignatius, een ignatiaanse gebedsviering, een ignatiaanse wandeling door de binnenstad en een uitvoerige voorstelling door een gemengd team van jezuïeten, leerkrachten en jonge oudleerlingen van de jezuïtische/ignatiaanse traditie.

De regelmatige bezoekers van deze blog hebben al gehoord over het Sociaal Project dat nu voor het 8ste jaar loopt in onze Vlaamse colleges, net zoals in de meeste van de SJ-colleges wereldwijd. Bedoeling ervan is om oudere leerlingen de kans te bieden om zich vrijwillig en voor langere tijd in te zetten voor hun medemens en om te reflecteren over deze ervaring. Dit in overeenstemming met een citaat van Ignatius dat stelt dat liefde zich uit in daden, meer dan in woorden.

Blijkbaar heeft het een impact. De twee jongens die getuigden over hun net afgewerkte collegecarrière vertelden uitvoerig over wat ze geleerd en ontvangen hadden de voorbije jaren. Ze besloten hun woordje met in alle eenvoud te stellen dat dit alles maar zinvol was, in de mate dat ze het konden inzetten ten dienste van anderen.

Delen

Reacties

Meest gelezen