Uitdaging


Paus Benedictus is gisteren aangekomen in GB. Ik heb zo het vermoeden dat hij ons in zijn talrijke toespraken en homilieën op heel wat parels zal vergasten. Hier alvast het slot van zijn homilie in Glasgow:


Ten slotte wil ik me graag tot jullie richten, dierbare jonge katholieken van Schotland. Ik vraag jullie met aandrang dat jullie een leven zouden leiden dat waardig is aan de Heer (Ef. 4, 1) en aan jullie zelf. Dag in dag uit worden jullie geconfronteerd met talrijke bekoringen – drugs, geld, seks, pornografie, alcohol – waarvan de wereld beweert dat ze jullie geluk zullen brengen, terwijl het gaat over zaken die kapot maken en die verdeeldheid zaaien.


Er is maar een iets dat echt blijft duren: de liefde van Jezus Christus voor elk van jullie persoonlijk. Ga op zoek naar Hem, leer Hem kennen en van Hem houden, Hij zal jullie bevrijden uit de slavernij van het schitterende maar oppervlakkige bestaan dat de huidige samenleving ons vaak voorhoudt. Laat wat geen waarde heeft links liggen en leer van jullie eigen waardigheid als kinderen van God.


In het Evangelie van vandaag vraagt de Heer ons om te bidden om roepingen: ik bid dat velen onder jullie Jezus Christus leren kennen en van Hem houden, en, door die ontmoeting zich helemaal zullen toewijden aan God, in het bijzonder diegenen onder jullie die geroepen zijn tot het priesterschap en religieus leven.


Dit is de uitdaging die de Heer jullie vandaag voorhoudt: voortaan behoort de Kerk jullie toe.

Delen

Reacties

Meest gelezen