Help, ik word omringd door akelige mensen ...


Onderstaande raad schreef Ignatius aan een jonge medebroeder die er zich over beklaagde dat zijn overste en zijn medebroeders met wie hij moest samenwerken onuitstaanbaar waren. 

Je brieven, en diegene die ik van andere Paters ontvang, maar dan toch vooral de jouwe, geven duidelijk jouw situatie te kennen. Deze lijkt ons des te pijnlijker dat wij intens bezorgd zijn om je geestelijk welzijn (…). Je zou je echter helemaal vergissen, mocht je denken dat jouw onmogelijkheid om in vrede te leven, en om vooruit te gaan op de weg van de Heer, te wijten is aan de plaats waar je bent, of aan je oversten, of je medebroeders. Neen, de oorzaak ligt in jezelf, niet buiten jou. Het ligt aan je geringe nederigheid, je gebrek aan gehoorzaamheid, het tekortkomen aan je gebed, en ten slotte aan je gebrek aan versterving en aan vurigheid om vooruitgang te maken op de weg naar de volmaaktheid.

Je mag dan nog veranderen van plaats, van oversten of van medebroeders, zolang je je binnenste niet verandert, zul je nooit goed werk leveren. Overal zul je dezelfde moeilijkheden ondervinden, zolang je niet nederig geworden bent, en gehoorzaam, zolang je geen biddend mens bent, en je je eigenliefde niet versterft.

Maak er dus werk van om deze veranderingen waar te maken, en geen andere. Ik bedoel, doe al wat je kunt om in jou de innerlijke mens te veranderen en deze ertoe te brengen God te dienen, zonder te dromen van een externe verandering. 


Reacties

Carla zei…
Ja, de wereld is geen makkie. De strohalm - de zaligmaking die het gebed kan bieden geeft rust en inzicht . Doorzettingsvermogen en vertrouwen geeft aanzet om het schone te zien. Uw wil geschiede samen met behoed ons voor het boze vraagt iets van ons mensen. Hierdoor kan Uw rijk komen. Genade vragen wij U.
e.harland-hazebroek zei…
Een wijze raad tenzij je niet echt op je plaats bent. Een heel gevecht om uit te vinden: waaraan ligt het. Wat trekt me en waarom of juist niet.
Anoniem zei…
Je zal dat maar te lezen krijgen. Keihard.
Benieuwd wat het effect was als je overste
je zo redelijk onverbloemd publiek vernedert.
Anne Lyssens zei…
Gelukkig bestaan er nu meerdere mogelijkheden om relatieproblemen aan te pakken....

Meest gelezen

Wat zou paus Franciscus hier wel over denken?

Laatste wens van een dominicaan, een franciscaan en een jezuïet