Hoe je een crisis kan ombuigen naar een weg van groei (4/6)
Onlangs schreef ik een bijdrage  over Onderscheiden in tijden van crisis. In de leer bij Ignatius van Loyola. Enkele uittreksels (4/6)

Zevende richtlijn. Wie in troosteloosheid is moet nagaan hoe de Heer hem bij wijze van beproeving aan zijn natuurlijke krachten overgelaten heeft om zo de verschillende beroeringen en bekoringen van de vijand te weerstaan. En hij kan dit dankzij de goddelijke hulp die altijd bij hem blijft, ook al voelt hij ze niet duidelijk. Want de Heer heeft hem wel zijn hevige vurigheid, zijn grote liefde en zijn intense genade onttrokken, maar er blijft hem voldoende genade over voor het eeuwige heil. ( GO nr. 320)

Deze richtlijn van Ignatius van Loyola is een uitnodiging om de troosteloosheid (droefheid, ergernis, leegte ...) om te buigen tot een weg naar groei. Ignatius relativeert hier tweemaal het belang van het je goed voelen.

1.   Ten eerste kwalificeert Ignatius troosteloosheid als een beproeving. Meer nog, hij stelt vast dat God zich niet tegen de ervaring van troosteloosheid heeft verzet. Als God het heeft toegelaten, dan moet daar iets goed uit kunnen voortkomen. Twee dingen kunnen hieruit afgeleid worden.

·    Troost (vreugde, rust, vertrouwen, gedrevenheid, hoop ...) is levengevend, niet levensnoodzakelijk.

·   Meer in het bijzonder, suggereert Ignatius dat je de afwezigheid van troost kan opvatten als een uitnodiging om onderscheid te maken tussen het essentiële en het bijkomstige. Anders gezegd, de beproeving kan helpen om te  groeien in gratuïteit en vertrouwen om zo dichter te komen tot de kern.

De oplettende lezer zal opmerken dat Ignatius spreekt van weerstaan aan de troosteloosheid.  Het is mogelijk om je niet op sleeptouw te laten nemen door die negatieve gevoelens. Je hoeft niet in een negatieve spiraal te komen.

2.   Ten tweede, en samengaand met het eerste : je bent tot meer in staat dan je wel denkt. De Geest is werkzaam, ook al voel je Hem niet. Dit is een uitnodiging van Ignatius om erop te vertrouwen dat je de nodige kracht zult krijgen ook al voel je je zwak en kwetsbaar.

Nikolaas Sintobin sj

Reacties

Anoniem zei…
Negatieve gevoelens laten rusten.
e.harland-hazebroek zei…
De Heer onttrekt niets, gek idee
Hij leeft ons voor op het kruis: Niet opgeven,Ik houd van je en straks zijn we samen.
zo het was een soepdag. Even rusten bij Hem.
Mijn pols zat klem, ook maar laten rusten.Ignatius deed er 20 jaar over, dat is een troost !!!
G.J.van Dam- Kievit zei…
Uw tekst heel veel na gelezen. Proberen om niet negatief te denken , maar hoe zeg je dat tegen mensen met een depressie. Dan zal Zijn Geest werken.
René zei…
Wat mij betreft komt het neer op het voortdurende geloof in de wederopstanding, ook tijdens onze eigen levens.
Anoniem zei…
Ik geloof in God de almachtige Vader schepper van hemel en aarde.Hij zal oordelen ove de kevenden en de doden. Dit gebed vraagt naar een groot vertrouwen of tewel naar een diep geloof. Ik geloof en vetrouw.
Carla zei…
God , De Liefde waar we graag trouw aan willen blijven laat het licht niet verdwijnen. Het innerlijke licht kan gebroken worden door woorden en daden, dan ontstaat er een zwart gat. De gaten van troosteloosheid , wantrouwen en ga zo maar door kunnen worden gevuld met het licht van kennis en geduld. Dat is de weg die wij mensen volgen en God kan richting geven, daar het licht van Het Woord ons iets te zeggen heeft.Waakzaamheid is ieders persoonlijke verantwoordelijkheid en doorzien eveneens. Dat geldt zowel voor de politiek als voor de eed afleggen van trouw aan God, De straal van God kan steun geven en de mens kan het licht van de liefde verduisteren. De menselijke stem heeft iets te zeggen en deze vrijheid kan dodelijk zijn en de grond van de waarheid brengt licht voort. Tenminste dat hoop ik.
e.harland-hazebroek zei…
Letterlijk ja. De huisarts zag ik voor het eerst ...dus nodig, als een bergbeklimmer, zak op z'n rug met zo een beetje alles. Nou dan bid je maar met moeite. De toekomst?
Mijn man zou zeggen: dat duurt nog jaren, dat weet geen mens.
We zien wel en God blijft trekken al is het alleen door de natuur.
Unknown zei…
Tot in zekere mate ben ik het hier wel mee eens, maar voor hoe lang kan een beproeving duren vraag ik mij wel eens af? Mijn hele leven lig ik al in de vuurlinie van beproevingen en verzoekingen. Familie, Ouders, zogenaamde vrienden enzovoort. Als In Het Onze Vader staat: En leidt ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad, wat ik meerder malen in mijn leven gebeden heb, dan lijkt het er steeds meer op dat dat gebed niet beantwoord lijkt te worden. Volgens mij werd ik geboren met Het zwaard in de wieg naast mij, want continue heb ik strijd in mijn leven.
Andrea zei…
Tot in zekere mate ben ik het hier wel mee eens, maar voor hoe lang kan een beproeving duren vraag ik mij wel eens af? Mijn hele leven lig ik al in de vuurlinie van beproevingen en verzoekingen. Familie, Ouders, zogenaamde vrienden enzovoort. Als In Het Onze Vader staat: En leidt ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad, wat ik meerder malen in mijn leven gebeden heb, dan lijkt het er steeds meer op dat dat gebed niet beantwoord lijkt te worden. Volgens mij werd ik geboren met Het zwaard in de wieg naast mij, want continue heb ik strijd in mijn leven.

Meest gelezen

Wat zou paus Franciscus hier wel over denken?

Laatste wens van een dominicaan, een franciscaan en een jezuïet