Hoe je een crisis kan ombuigen naar een weg van groei (4/6)
Onlangs schreef ik een bijdrage  over Onderscheiden in tijden van crisis. In de leer bij Ignatius van Loyola. Enkele uittreksels (4/6)

Zevende richtlijn. Wie in troosteloosheid is moet nagaan hoe de Heer hem bij wijze van beproeving aan zijn natuurlijke krachten overgelaten heeft om zo de verschillende beroeringen en bekoringen van de vijand te weerstaan. En hij kan dit dankzij de goddelijke hulp die altijd bij hem blijft, ook al voelt hij ze niet duidelijk. Want de Heer heeft hem wel zijn hevige vurigheid, zijn grote liefde en zijn intense genade onttrokken, maar er blijft hem voldoende genade over voor het eeuwige heil. ( GO nr. 320)

Deze richtlijn van Ignatius van Loyola is een uitnodiging om de troosteloosheid om te buigen tot een weg naar groei. Ignatius relativeert hier tweemaal het belang van het je goed voelen.

1.   Ten eerste kwalificeert Ignatius troosteloosheid als een beproeving. Meer nog, hij stelt vast dat God zich niet tegen de ervaring van troosteloosheid heeft verzet. Als God het heeft toegelaten, dan moet daar iets goed uit kunnen voortkomen. Twee dingen kunnen hieruit afgeleid worden.

·    Troost, het je lekker voelen is levengevend, niet levensnoodzakelijk.

·   Meer in het bijzonder, suggereert Ignatius dat je de afwezigheid van troost kan opvatten als een uitnodiging om onderscheid te maken tussen het essentiële en het bijkomstige. Anders gezegd, de beproeving kan helpen om te  groeien in gratuïteit en vertrouwen om zo dichter te komen tot de kern.

De oplettende lezer zal opmerken dat Ignatius spreekt van weerstaan aan de troosteloosheid.  Het is mogelijk om je niet op sleeptouw te laten nemen door die negatieve gevoelens. Je hoeft niet in een negatieve spiraal te komen.

2.     Ten tweede, en samengaand met het eerste : je bent tot meer in staat dan je wel denkt. De Geest is werkzaam, ook al voel je Hem niet. Dit is een uitnodiging van Ignatius om erop te vertrouwen dat je de nodige kracht zult krijgen ook al voel je je zwak en kwetsbaar.

Nikolaas Sintobin sj

Reacties

Anoniem zei…
Negatieve gevoelens laten rusten.
e.harland-hazebroek zei…
De Heer onttrekt niets, gek idee
Hij leeft ons voor op het kruis: Niet opgeven,Ik houd van je en straks zijn we samen.
zo het was een soepdag. Even rusten bij Hem.
Mijn pols zat klem, ook maar laten rusten.Ignatius deed er 20 jaar over, dat is een troost !!!
G.J.van Dam- Kievit zei…
Uw tekst heel veel na gelezen. Proberen om niet negatief te denken , maar hoe zeg je dat tegen mensen met een depressie. Dan zal Zijn Geest werken.
René zei…
Wat mij betreft komt het neer op het voortdurende geloof in de wederopstanding, ook tijdens onze eigen levens.
Anoniem zei…
Ik geloof in God de almachtige Vader schepper van hemel en aarde.Hij zal oordelen ove de kevenden en de doden. Dit gebed vraagt naar een groot vertrouwen of tewel naar een diep geloof. Ik geloof en vetrouw.

Meest gelezen

Zelf je vrijheid ophoesten

Pinksternoveen: de vruchten van de Geest: dag 1 - liefde

Hemelvaart, wat is dat eigenlijk? - Homilie van Nikolaas Sintobin sj

Leren van een ondeugende grootvader en zijn kleinzoontje - dag 2 pinksternoveen