Al of niet in gesprek gaan als je in crisis verkeert (3/6)


Onlangs schreef ik een bijdrage  over Onderscheiden in tijden van crisis. In de leer bij Ignatius van Loyola. Enkele uittreksels (3/6)
  
Ignatius geeft nog een andere richtlijn voor als je het zwaar te verduren krijgt. Dan kan het namelijk bevrijdend zijn om in gesprek te gaan met een vertrouwenspersoon.

Dertiende richtlijn.  De vijand van de menselijke natuur wil en verlangt dat de listen en de overredings­kunst waarmee hij een rechtvaardige ziel benadert, in het verborgene aanvaard en gehouden worden.  Maar wanneer deze ze bekend maakt aan haar goe­de biechtvader of aan een ander geestelijk iemand die zijn listen en gemeenheden kent, valt hem dat zeer zwaar.  Want hij komt dan tot de conclusie dat hij met de gemeenheid waaraan hij begonnen is niet verder kan gaan, nu zijn onmiskenbare listen bekend zijn gemaakt. (G.O. 326)

De vijand, zo stelt Ignatius, verkiest om in het verborgene tewerk te gaan. Als het je niet goed gaat kan het verleidelijk zijn ervoor te kiezen je innerlijke strijd helemaal voor jezelf te houden. Uit schaamte, omdat je denkt dat er toch niets aan te doen is, omdat je er een ander niet wil mee belasten enz. Die moeilijke gedachten gaan dan vaak een leven op zich gaan leiden, sterker worden en dimensies aannemen die totaal buiten proportie zijn. Het eenvoudig toevertrouwen van wat zich in je afspeelt aan een betrouwbare persoon volstaat vaak om die negatieve spiraal te stoppen en het probleem tot zijn ware omvang te herleiden.

Nikolaas Sintobin sj

Reacties

Carla zei…
Met jezelf in gesprek gaan geeft helderheid. Wil ik God bij naam noemen dan doe ik dat graag met een hoofdletter. Het geeft eerbied aan het hogere. God wil zich vertegenwoordigen in de mens die streeft naar het wenselijke en geeft rust aan de mens die aanvaard.
De man, de vrouw en het kind, allen willen gezien worden. De een krijgt meer erkenning dan de ander daar er waarden gegeven worden aan bepaalde kwaliteiten. Gods spreekt tegen de man, tegen de vrouw en de ouder spreekt tegen het kind. Wijsheid spreekt tegen de man, tegen de vrouw en de ouder spreekt tegen het kind. Laten we God die Ene noemen en dat oude patriarch aan ons voorbij gaan. Een goed voorwoord in de bijbel over het waarom van het handhaven van verhalen, woorden zou goed zijn.De zin de onzin en het eigen belang , het heeft allemaal effect op ons mensen. Goede God die in de Hemel woont. De Ene die aan ons inzicht wil verschaffen om Vrede te brengen onder de mensen en geen verdeeldheid. laat ons doen wat mogelijk is. Laat de liefde in ons tot ontwikkeling komen. Zorg dat inzicht en vergeving ons nader tot elkaar brengt en ons doen en laten naar eer en geweten verloopt. Amen
Anoniem zei…
Waar haal je dan die tegenkracht vandaan als de boze je in zijn listen gevangen houdtz stem sluw en sterker is en je volledig ondermijnd bent?
Carla zei…
Het ware omvat veel , de mens voelt en is vrij om te benoemen. Leven zonder haat , waar begrip en aandacht is voor het positieve , daar wordt geen ruimte geboden voor list. Laten zien wat schade voortbrengt heeft zin. Dat is een vorm van inkeer. De geschiedenis en de media laten eveneens hun beelden zien. Het ware en het het schone zien wordt vanuit vele hoeken gezien wanneer het licht er op valt. Daar waar we het lijden zien kan toenadering geboden worden.

Meest gelezen

Wat zou paus Franciscus hier wel over denken?

Laatste wens van een dominicaan, een franciscaan en een jezuïet