Paus Franciscus over "Machismo met het rokje"

Op maandag 19 augustus 2013 had Antonio Spadaro sj, in naam van de Europese jezuïetentijdschriften, een exclusief interview met Paus Franciscus. De Paus vertelt er honderduit. U vindt de volledige tekst van dit interview op  http://www.streventijdschrift.be/.

Hieronder een uittreksel:

‘Wat moet de Rol van de vrouw in de Kerk zijn? Hoe kunnen we vandaag hun rol eer zichtbaar maken?’

‘Men moet meer ruimtes scheppen waarin de vrouw in de Kerk krachtiger aanwezig kan zijn. Ik vrees een beetje de oplossing van het “machismo met het rokje”, alhoewel de vrouw een andere structuur heeft dan de man. Ik merk immers dat de toespraken over de rol van de Vrouw heel dikwijls geïnspireerd zijn juist door een machistische ideologie.

De vrouwen stellen heel diepe en pertinente vragen die men moet aanpakken. De Kerk kan gewoon niet zichzelf zijn zonder de vrouw en haar rol. De vrouw is voor de Kerk absoluut noodzakelijk. Maria, een vrouw, is belangrijker dan de bisschoppen. Ik zeg dit, omdat men functie en waardigheid niet mag verwarren. Men moet dus de plaats van de vrouw in de Kerk grondiger bestuderen. Er moet meer werk worden gemaakt van een pertinente theologie van de vrouw.


Alleen wanneer we dit doen, zullen we beter kunnen nadenken over de functie van de vrouw binnen de Kerk. Het vrouwelijk genie is nodig op die niveaus waar belangrijke beslissingen genomen worden. De uitdaging van vandaag is precies deze: een reflectie voeren over de specifieke rol van de vrouw met inbegrip van de plaatsen waar het gezag in de verschillende geledingen van de Kerk wordt uitgeoefend’.

Reacties

Meest gelezen

Je vertelt het beter zélf!

Verzet je tegen het uitdoven van het licht

Voorwaarde om volmaakt te worden