Posts

Posts uit juni, 2015 tonen

Nikolaas Sintobin sj vertelt over de spiritualiteit van "de vrienden van Jezus"

Afbeelding
De eerste gezellen van Jezus Onlangs was ik te gast in de studio van Radio Maria NL voor een gesprek met pater Elias. Onderwerp was: de spiritualiteit van de vrienden van Jezus. Klik hieronder om dit gesprek te beluisteren.

Paus Franciscus: de weg naar het waarachtige geluk

Afbeelding
Vandaag verschijnt onderstaande overweging op www.gewijderuimte.org .  Het is voor ons altijd een vreugdevolle ervaring als we de Zaligsprekingen kunnen lezen en erover mediteren. Jezus sprak die Zaligsprekingen uit in zijn eerste grote rede op het strand van het meer van Galilea. Omdat er een heel grote menigte was samengestroomd, ging Jezus, om   zijn leerlingen te kunnen onderrichten, de berg op. Dit is de reden waarom   deze rede ‘de Bergrede’ wordt genoemd. In de Bijbel wordt de berg beschouwd als een plaats waar God zich laat kennen, zichzelf openbaart. Door zo op de berg te prediken laat Jezus zich kennen als een goddelijke leraar, zoals ook Mozes het was. En wat zegt Hij ons? Hij toont ons de weg die wij in ons leven moeten bewandelen, de weg die Hijzelf is gegaan. Jezus zelf is de weg.   En Hij biedt ons deze weg aan als de weg naar het waarachtige geluk. In zijn hele leven, vanaf zijn geboorte in de stal van Betlehem tot zijn dood op het kruis en zijn opstanding, be

Wie je zeker niet mag beledigen

Afbeelding
Men mag niemand beledigen. Maar vooral niet hen die, als zij ons vijandig zijn, onze inzet voor de dienst aan God en voor het heil van de zielen kunnen belemmeren.  Ignatius van Loyola

Bidden met de gebedsintenties van paus Franciscus: Nikolaas Sintobin sj in uitzending gemist op Radio Maria Nederland

Afbeelding
In onderstaande uitzending op Radio Maria NL bespreek ik de gebedsintenties van paus Franciscus voor de maand juni 2015. Klik hier om te luisteren naar de gebedsintenties van paus Franciscus van de maand juni: bespreking en gebedstijd Klik hier om de Facebook-pagina van "Bidden met paus Franciscus" te liken Klik hier om de gebedsintenties van paus Franciscus voor de maand juni 2015 te lezen

Nikolaas Sintobin sj: waarom ik ernaar verlangde een gelofte van armoede af te leggen

Afbeelding
Enige tijd geleden werd ik voor Family7, een Nederlandse protestantse TV-zender geïnterviewd. Onder meer over de religieuze geloften. In dit fragment vertel ik waarom de gelofte van armoede voor mij zo belangrijk is.

Wat zonde is, uitgelegd met drie glazen

Afbeelding
Dit filmpje kan simplistisch overkomen. Alsof Jezus een wasmiddel is dat automatisch de zonde (sin) wegwast. Toch legt het op heel aanschouwelijke wijze uit wat er gebeurt bij de mens die zijn innerlijkheid opent voor de Heer van het leven.

De groene tweets van paus Franciscus

Afbeelding
Paus schrijft niet alleen een ecologische encyclieken. Hij tweet nu ook ecologisch. Ziehier een bloemlezing uit zijn ecologische tweets van vandaag. Een integrale ecologie betekent dat je tijd neemt om om na te denken over je wijze van leven en over je idealen. Christelijke spiritualiteit biedt een alternatief concept aan van leefkwaliteit. Het leven volgens onze roeping om beschermers te zijn van Gods handwerk is geen bijkomstig aspect van onze christelijke ervaring. Het onderricht van het Evangelie heeft een directe weerslag op onze wijze van denken, voelen en leven. Hoe leger het hart van een mens, hoe meer hij of zij er nood aan heeft om te kopen, te bezitten en te cosumeren. Veel moet veranderen. Maar in de eerste plaats moeten wij, mensen, veranderen. We weten dat het gedrag van hen die voortdurend consumeren en vernietigen niet duurzaam kan zijn. Het verlagen van de broeikasgassen vraagt eerlijkheid, moed en verantwoordelijkheid. Het is in de eerste plaats ónze v

Wat nooit overwonnen kan worden

Afbeelding
Niets kan lang weerstaan aan de waarheid:  ze kan bestookt worden, maar nooit overwonnen. Ignatius van Loyola

Alles wat je wilde weten over "Laudato si": schitterend videootje van de Amerikaanse jezuïeten

Afbeelding
Medebroeder James Martin sj heeft een kort en bondige video-voorstelling gemaakt van de encycliek Laudato si, in 10 puntjes (4 minuten).

Download hier "Laudato si" in acht talen

Afbeelding
De officiële tekst van de nieuwe encycliek "Laudato si" kan nu worden gedownload in verschillende talen. Klik hier voor het downloaden

Rechstreekse beelden voorstelling "Laudato si"

Afbeelding
Hieronder de rechstreekse beelden van de voorstelling in het Vaticaan van "Laudato si" de meest verwachte pauselijke tekst van de laatste decennia.

Bedenkingen van een jezuïet, theoloog en expert in ecologie, bij de encycliek "Laudato si"

Afbeelding
Hieronder vind je uittreksels uit een eerste commentaar geschreven door Martin Maier sj, theoloog en gespecialiseerd in ecologie, op de encycliek Laudato si van paus Franciscus. De volledige commentaar vind je op www.igniswebmagazine.nl . Op 18 juni 2015 verschijnt   de milieu-encycliek van paus Franciscus. Centrale elementen in de boodschap: de gevaarlijke klimaatverandering en de gewetenloze uitbuiting van de natuurlijke reserves bedreigen de toekomst van onze planeet. Het ecologisch probleem is een probleem van gerechtigheid. De mensengemeenschap heeft de macht het roer te wenden en de fatale dynamiek te stoppen. Het vermogen daartoe komt uit de joods-christelijke traditie en de gezamenlijke religies. Het behoeden van de schepping is in die zin een centraal oecumenisch en interreligieus thema.…  In het eerste hoofdstuk van het schrijven, waarin de paus zich … richt … tot alle bewoners van de aarde, wordt de consensus van de wetenschappers samengevat: de gevaarlijke veran

Wereldcreatie van de mis voor paus Franciscus gecomponeerd door Ennio Morriconi.

Afbeelding
Voorbije woensdag, 10 juni 2015, vond in de Gesúkerk in Rome wereldpremière plaats van de " Missa Papae Francisci ", gecomponeerd door Ennio Morriconi. Deze mis werd besteld door de jezuïeten naar aanleiding van de 200ste verjaardag van de heroprichting van de Sociëteit van Jezus.  In onderstaande video kan je het slotfragment beluisteren. Wie vertrouwd is met de muziek van "The mission" (film uit 1986 over de missies van de jezuïeten Zuid-Amerika in de 18de eeuw waarvan de muziek gecomponeerd werd door Morriconi) zal de basismelodie zeker herkennen! De andere delen van deze mis vind je hier .

Nikolaas Sintobin sj op radio NL1 over waarom religieus leven opnieuw jongeren aantrekt

Afbeelding
Gisteren, zondag 14 juni 2015, namen we met het jezuïetenhuis van Amsterdam deel aan de openklooster-dag van de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen). Een 10-tal mensen nam deel aan een programma dat wel drie uur duurde: getuigenissen door Jos Moons sj en mezelf, vraaggespek, YouTube-meditatie en geleid bezoek aan onze jezuïetenkerk, olv kunsthistoricus Peter van Dael sj. Voor mij alvast een boeiende ervaring. Het doet goed te ervaren hoe jongeren positief kritisch omgaan met religieus leven. In onderstaand kort radio-interview geef ik enkele indrukken en bedenkingen ten beste. Klik hier om het 5 minuten durende interview met Nikolaas te beluisteren.

Nikolaas Sintobin sj: waarom ik gelukkig ben

Afbeelding
Enige tijd geleden werd ik voor Family7, een Nederlandse protestantse TV-zender geïnterviewd. Onder meer over de religieuze geloften. In dit fragment vertel ik wat gelukkig zijn wil zeggen voor mij en vervolgens over de gelofte van gehoorzaamheid.