Posts

Posts uit december, 2020 tonen

Het allermooiste moment van het voorbije jaar

Afbeelding
Het meisje in onderstaande video heeft het ongelofelijke voorrecht dat ze de tijd even mag terugdraaien.  Gun jezelf even de tijd om dat, in je verbeelding, ook te doen. Wat heeft jou het voorbije jaar de grootste vreugde gegeven? Naar welk moment, ontmoeting, plaats of nog iets anders dat daarmee verband houdt zou je graag even willen terugkeren? Kan je precies zeggen wat je daar zo geraakt heeft?

Gebed voor de ander met wie ik niet overweg kan ... (Karl Rahner sj)

Afbeelding
God - dat wil zeggen: de ander met wie ik niet overweg kan. Die ander is van U: U hebt hem geschapen. U hebt hem misschien niet zo gewild, maar U hebt hem gelaten zoals hij nu eenmaal is. Als Ú hem draagt, mijn God, dan wil ook ik hem dragen en verdragen - zoals U mij draagt en verdraagt. Karl Rahner sj

Romantisch, zegt u? Idyllisch?

Afbeelding
Het is waar dat we de geboorte van Jezus vlot identificeren met engelenhaar, warme kleuren, geborgenheid, vrede, onschuld en andere ons dierbare symbolen en waarden. En dat is maar goed ook. Maar de lezingen van het kerstoctaaf brengen ons snel terug met de beide voeten op de grond. Vandaag, amper drie dagen na Kerst,  vieren we reeds de onnozele kinderen. Een gruwelijk feest. Zoals dat van alle martelaren trouwens. Neen, het christendom is bepaald geen vluchtweg uit de hardheid van het bestaan. De openbaring van Jezus geeft net betekenis aan de realiteit waarin wij leven. Aan de liefde en aan de schoonheid. Maar ook, en wel tegelijkertijd, aan het lijden. Tussen de kribbe en het kruis is er één ononderbroken lijn. Kijk maar naar onderstaande video.    

Kerst, op zijn Russisch

Afbeelding
Terwijl zij daar verbleven   brak het uur aan waarop zij moeder zou worden;   zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene.   Zij wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe,   omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.  

Die koude stal ben jezelf! Hoe omgaan met kille eenzaamheid op Kerst

Afbeelding
Beste Lezer, graag wens ik je een zalig Kerstfeest toe. Dat Gods liefde zich steeds dieper en breder in jou moge verankeren. Ook al gaat dat soms langs omwegen. Niet erg. God schrijft recht op onze kromme lijnen. Ook en in het bijzonder in de coronatijden. De heilige Pierre Favre sj beschrijft daar een sterk staaltje van. Pierre Favre was een van de eerste gezellen van Ignatius en erg beslagen in de onderscheiding van de geesten. Niet alleen tijdens de terugblik voor het slapen gaan. Maar ook op het ogenblik zelf. Zo kon een ervaring van droefheid een opstap worden naar vreugde. Hieronder beschrijft Favre wat hem overkwam, 478 jaar geleden, in de vroege kerstmorgen, vlak voor hij ging communiëren. Tot zijn ontzetting voelt hij zich helemaal kil en koud. 25 december 1542 in Mainz "Tijdens de eerste mis voelde ik me voor de communie helemaal koud en ik was bedroefd geen beter voorbereide verblijfplaats te hebben. Een levendige geest kwam toen naar mij en ga

Over Kerst en komfortzone

Afbeelding
Op kindvriendelijke wijze stelt deze tekenfilm een indringende vraag. Om iemand lief te hebben volstaan goede bedoelingen niet. Evenmin doen zoals je altijd al gedaan hebt met anderen. Soms vraagt het om je comfortzone te verlaten, om je anders op te stellen dan anders, om je aan te passen aan anders zijn van de andere en om creatief te zijn. Ben jij daartoe bereid? En zo ja, heb jij hier ervaring mee?

Niet erg smakelijk. Wel konsekwent.

Afbeelding
Doet deze man vreemd? Of neemt hij gewoon wat we weldra gaan vieren ernstig?

Het DNA van God

Afbeelding
Het is juist dat God tot ons komt in de geschiedenis, in mysterievolle nabijheid en in majesteit. God is altijd op weg naar ons. ‘Hij komt ons  tegemoet. Hij komt ons tegemoet. Hij komt ons altijd tegemoet’,  zegt de dichter Tagore. Sinds het ontstaan van de tijd is alles voorbereiding op de komst van God in de geschiedenis. Gelovige wetenschappers zouden zeggen dat het universum wist dat wij er aankwamen. En dieper nog, het universum wist dat Jezus Christus  komende was.  En als het punt  Omega van de evolutie bereikt zal zijn, dan zal Christus zich in majesteit laten zien en kennen. Ondertussen moeten wij voortdoen met Christus die gehuld in mysterie tot ons komt. Onherroepelijk is Hij deel geworden van het menselijke leven, waardoor ieder menselijk leven geheiligd is geworden, ook het mijne. Ik kan nu op een nieuwe wijze naar de mensen kijken – ieder van hen is door God geraakt, op buitengewone wijze onsterfelijk geworden. Dit verandert al mijn menselijke contacten. God h

Zo onwaarschijnlijk dat het wel eens waar zou kunnen zijn - Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor 4de adventszondag

Afbeelding
  4de zondag van de Advent, B   2 Sam 7,1-5.8b-11.16 Rom 16,25-27 Lc 1,26-38 Een van mijn neefjes kan heel overtuigend vertellen. Hij kan ook goed overdrijven. Zo kwam hij onlangs thuis van de sportclub en vertelde dat er in de kleedkamer een glas op de grond was gevallen.   De scherven waren overal rondgevlogen. En wij allemaal bloeden!, voegde hij er dramatisch aan toe. Hij leek het nog te geloven ook. Zijn ouders niet. Je overdrijft weer . In het historisch bijbels onderzoek wordt soms een omgekeerd principe gehanteerd. In sommige gevallen wordt de extreme onwaarschijnlijkheid van bepaalde historische feiten net gehanteerd als een criterium van waarschijnlijkheid. Als een feit dat vermeld wordt historisch dermate ondenkbaar lijkt dat een zinnig mens het niet zou hebben kunnen verzinnen, dan zou het wel eens waar kunnen zijn. Het meest bekende voorbeeld hiervan is uiteraard de verrijzenis van Jezus. Preciezer nog, het geleidelijk groeiend geloof dat een man

Drie tips voor een zinvol en betaalbaar kerstgeschenk

Afbeelding
  Op zoek naar een zinvol en betaalbaar kerstgeschenk? Hier heb je drie suggesties voor boeiende en makkelijk leesbare boeken, geschreven door Nikolaas Sintobin sj.  Klik op de titels om ze online te bestellen. 1. Jezuïeten grappen. Humor en spiritualiteit . (NB: dit boek bestaat ook in het Frans , Engels , Spaans , Litouws en Arabisch) 2. Wat deed God voor Hij de wereld schiep. En 51 andere vragen over het christelijke geloof . (NB: dit boek bestaat ook in het Engels ) 3. Leven met Ignatius. Op het kompas van de vreugde . (NB: dit boek bestaat ook in het Frans en in het Arabisch)

Smeekgebed en sinterklaasgebed (3/3)

Afbeelding
Smeek- of vraaggebed is geen sinterklaasgebed. Het is niet zomaar vragen wat je graag zou hebben, zoals het kind dat een speeltuig kiest in de speelgoedwinkel. Het vraagt inderdaad een reële vrijheid en  nederigheid. Vragen is dus niet zonder risico, en het is niet vanzelfsprekend dat je daar zo maar toe bereid bent. Een eerste stap in dit groeiproces kan dan ook zijn om te vragen om te mogen vragen: vragen dat het je gegeven wordt om te leren vragen, om te groeien in die houding van nederigheid en overgave.  Ignatius, met de subtiliteit die hem eigen is, zegt het op zijn manier: een verlangen om te verlangen, is reeds een verlangen. Nikolaas Sintobin sj

Hoe Ignatius van Loyola de onderscheiding van de geesten op het spoor kwam: vier sleutelmomenten - video met Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
  In deze video vertelt Nikolaas Sintobin sj over vier gebeurtenissen uit het leven van Ignatius van Loyola: vier sleutelervaringen voor de ontdekking van de onderscheiding van de geesten die ook voor elk van ons betekenis kunnen hebben.

Smeekgebed of sinterklaasgebed (2/3)

Afbeelding
Smeek- of vraaggebed is geen sinterklaasgebed. Het is niet zomaar vragen wat je graag zou hebben, zoals het kind dat een speeltuig kiest in de speelgoedwinkel. Het vraagt inderdaad een reële vrijheid en  nederigheid. Echt vragen is een getuigenis van vertrouwen, van uit handen geven. Immers, wie vraagt kan wel eens verhoord worden. En wie de vraag stelt, kan niet tegelijkertijd ook het antwoord geven. Met andere woorden, het antwoord kan best wel eens anders uitvallen dan wat jij verwacht had.  Misschien word je wel uitgenodigd om evidenties in vraag te stellen, om jezelf te veranderen, of gaat het antwoord een totaal andere richting uit dan wat jij verwacht had. Ø   Als je, bijvoorbeeld, vraagt dat je beter zou overeenkomen met deze of gene persoon, kan het antwoord dat je in gebed gegeven wordt misschien wel zijn dat jij je in de eerste plaats anders dient op te gaan stellen in die relatie.

Wat is jouw verwachting? - Aangrijpende adventsmeditatie met Gregory Brenninkmeijer sj

Afbeelding
  In het kader van de door hem geschreven adventsretraite (18.000 deelnemers) neemt Gregory Brenninkmeijer sj je mee in een indringende adventsmeditatie. 

Paus Franciscus over leven op een hoog niveau

Afbeelding
Het Evangelie biedt ons de kans om het leven op een hoger niveau, maar niet minder intensief, te leven. Het leven groeit door weggegeven te worden, en het verzwakt in isolatie en gemak. Inderdaad, degenen die het meest van het leven genieten, zijn zij die de veilige zekerheden achter zich laten en hun passie maken van de zending om het leven aan anderen mee te delen. Hier ontdekken we de diepgaande wetmatigheid dat het leven groeit en rijpt, in de mate dat het wordt weggeschonken om aan anderen leven te geven. Een verkondiger mag er dan ook niet uitzien als iemand die net terug komt van een begrafenis. Laten we ons enthousiasme hervinden en verdiepen… om aan de wereld van vandaag de Blijde Boodschap te brengen door ze voor te leven. Paus Franciscus

Hoe groot is het verschil tussen katten en mensen?

Afbeelding
Schattig. Maar toch ook een beetje dom, die katjes.   Je zo bij de neus laten nemen. En allemaal net hetzelfde doen … Alhoewel …   Zijn wij, mensen, echt zoveel beter?