Posts

Posts uit januari, 2018 tonen

Kan je even het zout doorgeven: hoe je pubers opvoedt ...

Afbeelding
Wat is respect? Hoe leer je respect?

Ignatius van Loyola over mensen die omgekeerd te werk gaan

Afbeelding
Onderstaand citaat verschijnt vandaag op www.gewijderuimte.org Ignatius zegt dat mensen vaak omgekeerd beslissingen nemen. Ze zeggen: “Ik wil dit doen. Hoe kan ik dit doen en God ook nog loven, eerbiedigen en dienen? Hoe ga ik handig om met de middelen om mijn doel te bereiken?” Ignatius zegt dat we in plaats daarvan met het doel moeten beginnen en dat is een leerling van Jezus zijn. Anders gezegd: “Wat betekent het voor mij om lief te hebben zoals Jezus liefhad?” De meest uitdagende regel in de hele Schrift is: “Heb elkaar lief zoals ik jullie heb liefgehad." Kun je je een grotere uitdaging voorstellen? De Gulden Regel (d.w.z. behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden) is in vergelijking hiermee een fluitje van een cent. Deze liefde vol altruïsme en zelfopoffering, dat is ons doel. Ignatius wil dat we eerst nadenken over waarom we hier zijn en wat het doel van ons leven is en binnen dat kader kiezen we vervolgens de beste manier om er te komen.

"Spreek nooit iemand tegen": hoezo?

Afbeelding
Spreek nooit iemand tegen, of daar nu reden toe is of niet. Aanvaard steeds wat anderen goedkeuren. Ignatius

De voorwaarde om je grenzen te kunnen verleggen

Afbeelding
Een mens is nu eenmaal beperkt, begrensd, eindig, in wezen onvolmaakt. Zijn roeping is ongetwijfeld ten volle mens te worden, dit wil zeggen: te worden wie hij is in het hart van God.  Iedere mens heeft zijn grenzen. Een gezonde spiritualiteit zal hem helpen te leren ontdekken waar die grenzen liggen – en die liggen voor elke mens elders. Dit is op zich al een hele opgave, maar het is nog maar het begin van de ’wijsheid‘.  Onwijs is hij die zich voortdurend met een ander vergelijkt! Een volgende stap in de groei naar menselijkheid is je grenzen te leren aanvaarden: ze horen erbij, ze bepalen mee wie je bent. Die stap is waarschijnlijk de moeilijkste. Zijn we er ooit mee klaar? We zouden zo graag anders willen zijn – volmaakt.  Je eigen grenzen aanvaarden is echter niet het eindpunt. Het komt er dan op aan die grenzen te respecteren. Alleen langs die weg kun je je grenzen een beetje verleggen – maar grenzen blijven inherent aan ons menselijk bestaan. Ma

Een gouden tip voor mensen die een druk leven leiden

Afbeelding
Een tijd geleden werd ik geïnterviewd voor "Visie", het ledenblad van de EO. Hieronder een uittreksel. Heb je een gouden tip voor mensen die verzuchten: ‘Ik heb een druk gezin en een drukke baan, stilte is voor mij niet mogelijk’? “Jazeker! Bouw vijf minuten stilte in per dag. Je maakt mij niet wijs dat dit niet lukt. Vijf minuten stilte – elke dag – maakt al een wereld van verschil. Die helpen je absoluut om dichter bij God te komen, en intenser en aandachtiger te leven. Vul die tijd in zoals je zelf wilt, maar doe het, en je zúlt verschil merken. Stilte laat niemand onberoerd." Nikolaas Sintobin sj

Gewoonte is geen noodlot

Afbeelding
Als je het echt verlangt, dan kan je er iets mee doen. Wat is het verlangen dat jou vleugels geeft?

Het verschil tussen vriendelijkheid en bedrog

Afbeelding
Als naastenliefde en vriendelijkheid niet hand in hand  gaan met waarheid, dan gaat het niet over naastenliefde en vriendelijkheid maar wel over bedrog en ijdelheid. Ignatius van Loyola 

Paus op bezoek in vrouwengevangenis Chili: rechtstreekse beelden

Afbeelding
Paus Franciscus bezoekt centrale vrouwengevangenis in Santiago de Chile: rechtstreeks

Vier nu eucharistie met Franciscus in Chili

Afbeelding
Eucharistieviering, rechtstreeks, met paus Franciscus in Santiago de Chile.

Paus in Chili: rechtstreekse beelden officiële verwelkoming

Afbeelding
Paus Franciscus wordt nu verwelkomd in Santiago de Chile door de Chileense presidente. Rechtstreekse beelden mét commentaar.

Is er voor alles een oplossing ?

Afbeelding
    Vast zitten. Echt helemaal vast zitten. Is dit jou al overkomen? Wat doe jij dan? Wat helpt jou dan? Kan het zijn dat er steeds een oplossing is? Ook al is die heel onverwacht en anders dan wat je verwacht had?

De vraag die je nú moet beantwoorden. Straks is het te laat ...

Afbeelding
Ik laat het over aan jou om uit te maken welk van beide beter is. Nu zeggen over wat aards is “Wat is het nut hiervan voor een mens?”  Dan wel om later tevergeefs uit te roepen: “Wat was het nut hiervan?” Ignatius van Loyola

Over 4 jongetjes en straffe verhalen

Afbeelding
Tijdens een wandeling met jonge gezinnen, stapte ik een tijdje met enkele jongetjes tussen 6 en 10 jaar. Na een tijdje begon ik hen anekdotes te vertellen, “straffe verhalen”, over belevenissen in “verre landen”: een cobra-gevecht, een bedelaar met een olifantsvoet, stelende apen, een arm meisje met een niet verzorgde hazenlip, een ervaring van gastvrijheid bij straatarme mensen enz. De jongetjes vonden het heerlijk. Ik eigenlijk ook.  Na afloop liepen ze meteen naar hun ouders om de verhalen door te vertellen, woordelijk. ’s Anderendaags aan tafel kreeg ook ik tot in het detail die verhalen opnieuw uit hun mond te horen. Desgevraagd vertelden ze me dat ze het veel leuker vonden om verhalen viva voce te horen, dan om ze te lezen in boeken. Het geschreven woord is uitzonderlijk handig en krachtig voor de communicatie. Maar het gesproken woord, in het bijzonder in verhaalvorm, heeft nog een heel andere kwaliteit van aantrekkingskracht. Jezus was een verteller.

Zalig zij die durven dromen

Afbeelding
Dromen, hopen, vertrouwen … Soms tegen beter weten in. Is het gek of naïef? Kan zijn. Of moeten we dan echt altijd op onze hoede zijn, beducht op alle mogelijk gevaar? Aan jou de keuze!