Posts

Posts uit januari, 2018 weergeven

Kan je even het zout doorgeven: hoe je pubers opvoedt ...

Afbeelding

Kan je vergeven als het uitzichtloos is? - Kwaad en vergeving (6/8)

Afbeelding
Soms heeft de opgestapelde pijn en spanning de grens van het draaglijke bereikt, en sta ik voor een relatie die geen toekomst meer heeft. Moet ik dan nog altijd blijven vergeven ? Ook als de ander er niet om vraagt, of helemaal geen schuld bekent ? Ik denk van ja, al is het maar omwille van je eigen innerlijke vrede, want die moet je tenslotte ook terugvinden.
Maar dan moet je dit wel bedenken. Echt vergeven, met hart en ziel is nooit het effect van een eigenmachtige wilsbeslissing. Het vergeven wordt ons geschonken, evenzeer als de vergeving. Ook het vergeven is genade. Alleen God kan het kwaad vergeven. Maar Hij nodigt ons uit deel te nemen aan zijn barmhartigheid, en de genade daartoe zal Hij ons schenken wanneer de tijd ervoor rijp is.

Storend recept voor Waarheid

Afbeelding
Anthony de Mello sj (1931 – 1987) was eenIndisch jezuïet en psychotherapeut. Hij had veel aandacht voor de dialoog tussen de ignatiaanse spiritualiteit en de Indische wijsheidstraditie. De Mello is bekend om zijn korte verhaaltjes.
Tegen een bezoeker die zichzelf beschreef als een zoeker naar de Waarheid zei de wijze: “Als je de Waarheid zoekt, is er één ding dat belangrijk is.” “Ik weet het – een allesoverheersend verlangen naar de Waarheid.”

Ignatius van Loyola over mensen die omgekeerd te werk gaan

Afbeelding
Onderstaand citaat verschijnt vandaag op www.gewijderuimte.org

Ignatius zegt dat mensen vaak omgekeerd beslissingen nemen. Ze zeggen: “Ik wil dit doen. Hoe kan ik dit doen en God ook nog loven, eerbiedigen en dienen? Hoe ga ik handig om met de middelen om mijn doel te bereiken?”
Ignatius zegt dat we in plaats daarvan met het doel moeten beginnen en dat is een leerling van Jezus zijn. Anders gezegd: “Wat betekent het voor mij om lief te hebben zoals Jezus liefhad?”
De meest uitdagende regel in de hele Schrift is: “Heb elkaar lief zoals ik jullie heb liefgehad." Kun je je een grotere uitdaging voorstellen? De Gulden Regel (d.w.z. behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden) is in vergelijking hiermee een fluitje van een cent. Deze liefde vol altruïsme en zelfopoffering, dat is ons doel.
Ignatius wil dat we eerst nadenken over waarom we hier zijn en wat het doel van ons leven is en binnen dat kader kiezen we vervolgens de beste manier om er te komen.

"Spreek nooit iemand tegen": hoezo?

Afbeelding
Spreek nooit iemand tegen, of daar nu reden toe is of niet. Aanvaard steeds wat anderen goedkeuren.


Ignatius

De voorwaarde om je grenzen te kunnen verleggen

Afbeelding