Posts

Posts uit januari, 2018 tonen

Kan je even het zout doorgeven: hoe je pubers opvoedt ...

Afbeelding
Wat is respect? Hoe leer je respect?

Ignatius van Loyola over mensen die omgekeerd te werk gaan

Afbeelding
Onderstaand citaat verschijnt vandaag op www.gewijderuimte.org Ignatius zegt dat mensen vaak omgekeerd beslissingen nemen. Ze zeggen: “Ik wil dit doen. Hoe kan ik dit doen en God ook nog loven, eerbiedigen en dienen? Hoe ga ik handig om met de middelen om mijn doel te bereiken?” Ignatius zegt dat we in plaats daarvan met het doel moeten beginnen en dat is een leerling van Jezus zijn. Anders gezegd: “Wat betekent het voor mij om lief te hebben zoals Jezus liefhad?” De meest uitdagende regel in de hele Schrift is: “Heb elkaar lief zoals ik jullie heb liefgehad." Kun je je een grotere uitdaging voorstellen? De Gulden Regel (d.w.z. behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden) is in vergelijking hiermee een fluitje van een cent. Deze liefde vol altruïsme en zelfopoffering, dat is ons doel. Ignatius wil dat we eerst nadenken over waarom we hier zijn en wat het doel van ons leven is en binnen dat kader kiezen we vervolgens de beste manier om er te komen.

"Spreek nooit iemand tegen": hoezo?

Afbeelding
Spreek nooit iemand tegen, of daar nu reden toe is of niet. Aanvaard steeds wat anderen goedkeuren. Ignatius

De voorwaarde om je grenzen te kunnen verleggen

Afbeelding
Een mens is nu eenmaal beperkt, begrensd, eindig, in wezen onvolmaakt. Zijn roeping is ongetwijfeld ten volle mens te worden, dit wil zeggen: te worden wie hij is in het hart van God.  Iedere mens heeft zijn grenzen. Een gezonde spiritualiteit zal hem helpen te leren ontdekken waar die grenzen liggen – en die liggen voor elke mens elders. Dit is op zich al een hele opgave, maar het is nog maar het begin van de ’wijsheid‘.  Onwijs is hij die zich voortdurend met een ander vergelijkt! Een volgende stap in de groei naar menselijkheid is je grenzen te leren aanvaarden: ze horen erbij, ze bepalen mee wie je bent. Die stap is waarschijnlijk de moeilijkste. Zijn we er ooit mee klaar? We zouden zo graag anders willen zijn – volmaakt.  Je eigen grenzen aanvaarden is echter niet het eindpunt. Het komt er dan op aan die grenzen te respecteren. Alleen langs die weg kun je je grenzen een beetje verleggen – maar grenzen blijven inherent aan ons menselijk bestaan. Ma

Een gouden tip voor mensen die een druk leven leiden

Afbeelding
Een tijd geleden werd ik geïnterviewd voor "Visie", het ledenblad van de EO. Hieronder een uittreksel. Heb je een gouden tip voor mensen die verzuchten: ‘Ik heb een druk gezin en een drukke baan, stilte is voor mij niet mogelijk’? “Jazeker! Bouw vijf minuten stilte in per dag. Je maakt mij niet wijs dat dit niet lukt. Vijf minuten stilte – elke dag – maakt al een wereld van verschil. Die helpen je absoluut om dichter bij God te komen, en intenser en aandachtiger te leven. Vul die tijd in zoals je zelf wilt, maar doe het, en je zúlt verschil merken. Stilte laat niemand onberoerd." Nikolaas Sintobin sj

Gewoonte is geen noodlot

Afbeelding
Als je het echt verlangt, dan kan je er iets mee doen. Wat is het verlangen dat jou vleugels geeft?

Over dé snelweg naar nederigheid

Afbeelding
Onderstaand citaat verschijnt vandaag op www.gewijderuimte.org Een van de meest effectieve manieren om onszelf te leren zien zoals we werkelijk zijn en om een ​​ gevoel van nederigheid aan te kweken, is een diep gevoel van dankbaarheid te ontwikkelen. Op het moment dat we concluderen dat alleen wij verantwoordelijk zijn voor wie we zijn, wat we doen en wat we bezitten, zitten we in grote problemen. Wanneer we echter erkennen dat God de bron is van alle zegeningen in ons leven, reageren we met een houding van dankbaarheid. Een diep gevoel van dankbaarheid herinnert ons aan de bron van alle goede gaven. Het herinnert ons aan de verantwoordelijkheid die we hebben om die zegeningen met anderen te delen. Joe Paprocki