De voorwaarde om je grenzen te kunnen verleggenEen mens is nu eenmaal beperkt, begrensd, eindig, in wezen onvolmaakt. Zijn roeping is ongetwijfeld ten volle mens te worden, dit wil zeggen: te worden wie hij is in het hart van God. 

Iedere mens heeft zijn grenzen. Een gezonde spiritualiteit zal hem helpen te leren ontdekken waar die grenzen liggen – en die liggen voor elke mens elders. Dit is op zich al een hele opgave, maar het is nog maar het begin van de ’wijsheid‘. 

Onwijs is hij die zich voortdurend met een ander vergelijkt! Een volgende stap in de groei naar menselijkheid is je grenzen te leren aanvaarden: ze horen erbij, ze bepalen mee wie je bent. Die stap is waarschijnlijk de moeilijkste. Zijn we er ooit mee klaar? We zouden zo graag anders willen zijn – volmaakt. 

Je eigen grenzen aanvaarden is echter niet het eindpunt. Het komt er dan op aan die grenzen te respecteren. Alleen langs die weg kun je je grenzen een beetje verleggen – maar grenzen blijven inherent aan ons menselijk bestaan.

Mark Rotsaert sj

Reacties

Meest gelezen

Waar de Heilige Geest allemaal goed voor is: door iemand die het kan weten (Karl Rahner sj)

"Vertrouwen in de liefde, eerder dan in mijn eigen zieligheid" - Vertrouwen (3/6)

Heilig Hart van Jezus - waarover gaat dat eigenlijk

Wat een stervende vrouw me leerde over dankbaarheid - Mijmering van Nikolaas Sintobin sj

Sacramentsdag: Rahner over wie Jezus eigenlijk is

"Wijselijk onwetend" luisteren naar de Geest - Hoe Ignatius onderscheidde

Een God die één en ook drie is. hoe moet je dat in Godsnaam verstaan? - Een uitleg door Nikolaas Sintobin sj