Posts

Posts uit februari, 2017 tonen

Op internet ben "ik" de baas - Waarheid in tijden van internet (2/15)

Afbeelding
Op 17 februari 2017 gaf ik een voordracht aan de theologiefaculteit van de KULeuven over “Waarheid in het digitale tijdperk”. Enkele uittreksels. (2/15) 2. Surfer is de baas (Zes dynamieken van de internetomgeving) Hoeveel manipulatie er ook is op het internet, uiteindelijk is het de surfer zelf die klikt. Elke surfer staat, letterlijk,   in het midden van het wereldwijde web. Hij kiest zelf wat hij waar , hoelang en wanneer gaat lezen, bekijken of beluisteren. Als webmaster kan je hooguit proberen de surfer naar je website te lokken. Wetend dat de duurzaamheid van zijn aanwezigheid wispelturig en onvoorspelbaar is. Op YouTube bepaal je zelf wat je al of niet gaat bekijken, in tegenstelling tot de klassieke televisie waar de vrijheid veel minder groot is. Het is zo goed als onmogelijk de surfer tegen zijn wil vast te houden. Anders gezegd, het is aan de digitale contentleverancier om zich aan te passen aan de surfer. Het machtsargument werkt hier niet. He

Waarheid in tijden van internet (1/15): paus en ongelovige op zelfde niveau

Afbeelding
Op 17 februari 2017 gaf ik een voordracht aan de theologiefaculteit van de KULeuven over “Waarheid in het digitale tijdperk”. Enkele uittreksels. (1/15) 1. Horizontale communicatiestructuur (Zes dynamieken van de internetomgeving) In het wereldwijde web staat ieder op gelijk niveau. Digitale communicatie is horizontaal.   Ieder kan publiceren, reageren en delen. Velen doen dit ook. Internet staat wars van hiërarchie. Het verdraagt geen censuur.   Zo ben ik, bijvoorbeeld, beheerder van de Facebook-pagina van de Video van de Paus , deel van het officiële Vaticaanse communicatienetwerk. De enige voorwaarde om beheerder te worden was dat ik nooit een commentaar zou verwijderen. Onheuse commentaren dienen gecorrigeerd te worden door andere surfers, middels door hen zelf toegevoegde commentaren. Niet door de verantwoordelijken.Voordeel is dat de surfer zich zo een beeld kan vormen van hoe de content wordt ontvangen door zijn medesurfers en zelf zijn steentje kan bijdragen. P

Wat samenleven met koe, geit, kippen kan leren over geluk

Afbeelding
“Als ik nu geen hulp krijg, word ik knettergek. We wonen met zijn allen in één kamer: mijn vrouw, mijn kinderen, mijn schoonouders. We staan allemaal stijf van de zenuwen, we schreeuwen elkaar van alles naar het hoofd. Die kamer is de hel!” “Beloof je te doen wat ik je ook maar zeg?” zei de wijze ernstig. “Ik zweer het.” “OK dan. Hoeveel dieren heb je?” “Een koe, een geit en zes kippen.” “Neem die allemaal bij je in de kamer.” De leerling was ontzet, maar hij had beloofd dat hij de wijze zou gehoorzamen, dus nam hij zijn dieren bij zich in huis. Een week later kwam hij terug – een beklagenswaardige gezicht. Hij zuchtte: “Ik kan elk ogenblik overspannen raken. Het vuil! De stank! Het lawaai! Dit trekken we niet meer!” “Ga terug,” zei de wijze “en laat de dieren weer naar buiten.” De man rende naar huis. De volgende dag kwam hij terug en zijn ogen straalden van vreugde. “Het leven is een feest! De dieren lopen weer buiten. Het huis is het paradijs op aarde – zo sti

Franciscus legt uit waarom getuigenissen wel of niet geloofwaardig zijn

Afbeelding
Onderstaande tekst werd voorbije zondag gepubliceerd op www.gewijderuimte.org . Elke christen kan een getuige worden van de verrezen Jezus. En, zijn of haar getuigenis is des te geloofwaardiger naarmate het een evangelisch leven bezielt, een vreugdevol, moedig, minzaam, vredig en barmhartig leven. Omgekeerd, als een christen toegeeft aan gemakzucht, ijdelheid, zelfgenoegzaamheid, als hij of zij doof wordt en blind voor de vraag van de “verrijzenis” van vele broeders en zusters; hoe kan zo iemand de levende Heer overbrengen? Hoe kan de christen de bevrijdende kracht   overbrengen van de levende Jezus en van zijn mateloze tederheid? Luister naar Jezus. Hij is de redder. Volg Hem. Naar Jezus luisteren brengt in feite mee dat men de logica van zijn paasmysterie op zich neemt ; een tocht onderneemt samen met Hem om van zichzelf een liefdesgave te maken voor anderen, in gehoorzaamheid aan de wil van God, met een houding van vrijheid en onthechting van wereldse dingen. Men moet

Het verschil tussen protestanten en katholieken, een interview met Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
Voorbije zaterdagavond was ik te gast in de studio's van de EO-radio ("EO Live") voor een interview. In dit eerste deel (13:24) spreek ik over het verschil tussen protestanten en katholieken, over hoe je God kan vinden midden in de ellende, wie Jezus is voor mij enz. In dit tweede deel (8:50)  vertel ik hoe en waarom we het boekje  "Eindeloos geduldige liefde" hebben uitgegeven, en hoe je er zelf mee aan de slag kan voor de komende 40-dagentijd.

"Spreek Heer, ik luister": bereid je voor op het Paasfeest, samen met meer dan 10.000 andere mensen

Afbeelding
Op 1 maart 2017, Aswoensdag, start onze nieuwe  digitale  40-dagenretraite: "Spreek Heer, ik luister" . Deze keer zijn de teksten geschreven door de Vlaamse jezuïet Marc De la Marche. We beloven je een sterk gebedstraject dat je tot in het diepste van jezelf voorbereidt om het Paasfeest te kunnen vieren. Nam je deel aan onze voorbije digitale adventsretraite, dan krijg je automatisch de gebedsmails opgestuurd. Zoniet dan volstaat het om te surfen naar www.ignatiaansbidden.org. Geef daar je e-mailadres op en dan ontvang je elke dag een (gratis) gebedsmail. Samen met meer dan 10.000 mensen in Nederland en Vlaanderen, en in de hele wereld! Nieuw deze keer is dat we op een aantal plaatsen in NL en VL persoonlijke begeleiding aanbieden gedurende deze retraite.

Waarom zou je Bidden Onderweg?

Afbeelding
Waarom zou je Bidden Onderweg ? Antwoord in één minuut! Een nieuw videootje gemaakt door onze novice Stephen Noon.

Hoe ignatiaanse spiritualiteit bevrijdt van angst

Afbeelding
"Niets moet worden gevreesd of verborgen": waarom het zo bevrijdend als je God leert te ervaren in alle dingen.

Zijn kinderen onschuldig?

Afbeelding
Ze zijn zo lief, meneer.

Tien vragen aan Nikolaas Sintobin sj over internetpastoraat

Afbeelding
Gisteren verscheen er een uitvoerig interview met mij door Greco Idema op www.nieuwwij.nl . Hieronder een uittreksel en link naar het hele interview. 1.      Een paar jaar geleden heb je meegewerkt aan de serie ‘Op zoek naar God’. Hoe kijk je op die serie terug? De nasmaak is uitstekend. Buitengewoon dat er zo’n intense samenwerking heeft plaatsgevonden tussen de EO en de jezuïeten. Deze laatsten werden lang beschouwd als vijanden van de protestanten ... Het wederzijds vertrouwen was groot. We hebben veel van elkaar geleerd. Vooral inhoudelijk was dit een gewaagd initiatief. Een eisende stilteretraite voor wereldse BN’ers. Kan dat überhaupt wel? En dan overal die camera’s. Is dat geen onaanvaardbare inbreuk op de spirituele intimiteit van mensen. Het eindresultaat bewees overtuigend dat de pro’s veel groter waren dan de cons. Niet alleen de BN’rs hebben allen een rijke ervaring meegemaakt. Met hen waren ook honderduizenden kijkers getuige van die persoonlijk

Geloven, als al je heilige huisjes sneuvelen: Silence, van Martin Scorcese

Afbeelding
Voor Lazarusmagazine schreef ik een recensie over "Silence", de nieuwe film van Martin Scorcese die volgende week in de filmzalen komt. Hieronder een uittreksel. Kun je geloven zonder of ondanks de Kerk? Kun je geloven als je de basisregels overtreedt? En wat is christelijk geloven dan wel? Silence is een even ruige als subtiele en mooie film die veel vragen aanpakt waarmee eigentijdse christenen geconfronteerd worden. Deze film is een indrukwekkend geloofsstatement van een van de grootste, hedendaagse cineasten. In 1639 komen de Portugese jezuïeten Rodrigues (Andrew Garfield) en Garupe (Adam Driver) heimelijk aan in Japan. Ze zijn op zoek naar hun leermeester Ferreira (Liam Neeson), een andere Portugese jezuïet die, na martelingen, het christelijk geloof zou hebben afgezworen. Na een sterke bekeringsgolf in de zestiende eeuw, is in Japan een meedogenloze christenvervolging uitgebroken. Tot ver in de negentiende eeuw zal het christendom er bloedig vervolgd worden o

Eindeloos geduldige liefde: 40 dagen ignatiaans bidden met de bijbel

Afbeelding
Opnieuw wordt een digitale retraite van de website  www.ignatiaansbidden.org  van het  Platform voor ignatiaanse spiritualiteit van de jezuïeten in de Lage Landen  in boekvorm uitgegeven. Deze maal is de 40-dagenretraite 2016 aan de beurt: "Eindeloos geduldige liefde", bij uitgeverij Meinema. ·       Voor meer info + bestellen, klik hier Eindeloos geduldige liefde 40 dagen dichter bij God Voor je dagelijks retraitemoment Eindeloos geduldige liefdeis een eenvoudige handreiking voor je dagelijkse meditatie. Niet iedereen heeft tijd voor een klooster of een stilteweekend. Daarom dit boekje: te gebruiken in de trein, thuis op de bank, in bed (ja ook beschikbaar als ebook!).  En speciaal met het oog op de Passietijd en Pasen heeft de redactie de zogenaamde veertig dagen aangehouden. De tijd van vasten en bidden, alvorens het Paasfeest gevierd wordt. De 40-dagentijd loopt van aswoensdag 1 maart tot en met 15 april 2017. Het boekje eindigt met Goede Vrij