Posts

Posts uit april, 2021 weergeven

Kan ik verrijzen zonder de anderen? (5/5)

Afbeelding
Liefde sterker dan de dood (5/5)     In de verrijzeniservaring heeft de gelovige gemeenschap een unieke plaats. Die zekerheid van 'ik ben niet meer alleen' heeft niet enkel haar grond in onze verbondenheid met de levende Heer, die ons in naam van God terug tot leven roept. Ze wordt ook tastbaar gemaakt door onze verbondenheid met elkaar juist op dat vlak. De ervaring van te herleven is zó opbeurend, dat niemand ze voor zichzelf kan houden. Men moet het doorvertellen. "Hou me niet vast (enkel voor jezelf); ga eerder naar mijn broeders en zeg hun...."(Joh 20:17). Zo roepen wij elkaar terug tot leven in Zijn naam. Dat schept een innige band tussen mensen. De verrijzenis-ervaring roept de gemeenschap tot leven. Die gemeenschap zijn wij, hier. Een anonieme jezuïet

Een coctail van een drilboor, een oud mannetje en ramptoeristen

Afbeelding
Mooi voorbeeld van een eigentijdse parabel, knaleffect incluis! Jezus zou zeggen: “Behandel de ander zoals je verlangt zelf behandeld te worden. ”

De schaduwkanten van de toekomst - De tijd als opstap naar eeuwigheid (6/9)

Afbeelding
  De toekomst is minstens even uitdagend als het verleden. Wat geldt voor het verleden, geldt ook voor de toekomst. Ook hier kan wat niet is belemmeren om te leven wat wel is. Angst voor een moeilijke toekomst kan het moeilijk maken te genieten van het heden.   Zo kan angst voor toekomstige ruzie je afremmen om ten volle te gaan voor een vriendschap en daardoor de vriendschap ondermijnen. De hoop op een betere toekomst kan dan weer een subtiel alibi worden om het heden niet ernstig te nemen. ‘Wat ik nu meemaak, is niet echt belangrijk. Nog even geduld, nog even op de tanden bijten, en dán komt het:  als ik groot zal zijn, als de kinderen het huis uit zijn, als ik gepensioneerd zal zijn…’ Zo gaat het leven voorbij al wachtend op een betere toekomst die steeds opnieuw wordt vooruit geschoven. Nikolaas Sintobin sj

Is de verrijzenis een kick-ervaring? (4/5)

Afbeelding
Liefde sterker dan de dood (4/5) Die persoonlijk doorleefde doodservaring is op een ander vlak fundamenteel. Zij doet ons inzien dat wij het niet zijn die ons terug tot leven roepen. Het herleven wordt ons geschonken. "Vanavond nog ben je met Mij...", zei Jezus tot zijn medegekruisigde. Het wordt ons geschonken met die zekerheid : 'ik ben niet meer alleen om verder te sukkelen...'  Hierin juist verschilt zij van de kick-ervaring. Deze grensoverschrijdende ervaring waaraan de postmoderne mens verslaafd geraakt, orchestreert hijzelf, om zichzelf het bewijs te geven dat hij niet ondergaat in de stroom van de gebeurtenissen. Het is een momentane bevestiging van het onverzekerde 'ik', een individuele en voor mezelf geldende identiteitsaffirmatie (zie L. Boeve, Onderbroken traditie, pp. 70-73). Dat herleven wordt ons geschonken, zeiden we, en wel zo: het zal ontkiemen juist vanuit die plaats in ons hart waar wij ooit gekozen hebben voor de liefde,   waar

Hoe handelen als je zeker gaat mislukken? - Citaat van Theresia van Lisieux

Afbeelding
Ingetreden in de Karmel als 15-jarige en gestorven op 24-jarige leeftijd, is Thérèse van Lisieux een van de grote heiligen van onze Kerk. Haar autobiografie ( Geschiedenis van een ziel ) is een parel.  Graag bied ik u enkele uittreksels aan. Moeder, ik heb het u al gezegd, mijn laatste middel om in de strijd niet overwonnen te worden, was weg te lopen. Dat middel gebruikte ik vaak tijdens mijn noviciaat en het heeft me altijd erg geholpen. …  Dat was nou niet bepaald het toonbeeld van dapperheid, maar ik denk toch dat het beter is je niet aan een strijd bloot te stellen waarvan de nederlaag al vaststaat.

Roeping: vandaag veel makkelijker dan eeuwen geleden!

Afbeelding
Peter-Hans Kolvenbach sj, voormalig algemeen overste van de jezuïeten, legt uit waarom kandidaten voor de Sociëteit van Jezus het vandaag veel makkelijker hebben dan enkele eeuwen geleden. Een vleugje humor op roepingenzondag!

Nikolaas Sintobin sj: Leffe en mijn roeping als jezuïet

Afbeelding
Een tijd geleden werd ik geïnterviewd voor "Visie", het ledenblad van de EO. Hieronder een  uittreksel. Nikolaas kijkt even naar buiten, waar meeuwen krijsend langs glijden, en zoekt naar woorden. Met een hand tegen zijn borst: “Ik ervoer een innerlijke leegte. Alles was er, maar het gaf me geen perspectief. Althans: geen volledig perspectief. Ik kon mij geven, maar niet helemaal. Ik was niet echt op mijn plek, en had geen idee waar dit aan lag. De horizon was niet open.” In het najaar van 1988 deed hij samen met zijn gebedsgroepje een stilteretraite in de abdij van Leffe. “Op vrijdagavond 11 november 1988, tijdens de gebedstijd, kwam opeens deze vraag in mijn hart: ‘Nikolaas, je hebt de laatste maanden iets nieuws ontdekt en ervaart sindsdien zo’n vreugde... heb je eraan gedacht om dit op de eerste plaats in jouw leven te zetten; wat als jij je leven helemaal beschikbaar stelt aan God en jezuïet wordt?’  Die vraag had ik mezelf nooit gesteld. Nooit eerder i

Dé voorwaarde voor een goed geestelijk leven - Wijsheid van Ignatius

Afbeelding
"Wie ernaar streeft hoog op te stijgen moet bereid zijn om helemaal in de diepte af te dalen." Ignatius van Loyola

Hoe de verrijzenis nú reeds ervaren?

Afbeelding
Verrijzenis (3/5) Om tot nieuw leven te komen moet men eerst groeien doorheen een rouwproces, een proces van aanvaarding en verwerking van het verlies, van de illusie, de eigenlijke doodservaring. Bepaalde affectieve banden die men had met wie of wat men verloren heeft (een persoon, een ideaal betreffende een of meer personen, een levensdroom, een zelfbeeld) moeten losgelaten worden, zodat men die persoon, dat ideaal, zichzelf, in een ander 'licht' kan zien, en er een ander soort relatie mee kan aangaan, een relatie opgebouwd vanuit de situatie waarin ik/wij nu sta(an). De eerste personen aan wie Jezus verschijnt als de herlevende, de verder levende, de anders levende, zijn juist die mensen met wie Hij heel nauwe affectieve banden had (zijn moeder, sommige vrouwen) en die dus ook diep persoonlijk geraakt werden door dat verlies, en het elk op zijn/haar manier moesten verwerken. Maar Hij vraagt hen ook die banden los te laten ("hou me niet vast… ") en die

Schijf je nu in voor webinar over nieuwe boek van Nikolaas Sintobin sj: maandag 3 mei om 20.00 uur

Afbeelding
  ·        Hoe kun je op een goede manier keuzes maken in je leven? ·        Welke rol kan gebed daarbij spelen? ·        Wat heeft de ignatiaanse spiritualiteit te bieden als het gaat om de weg van gebed?  Ben je geïnteresseerd in deze vragen? dan is het webinar dat op maandagavond 3 mei om 20u plaats vindt echt iets voor jou! Jos Douma ontmoet dan Nikolaas Sintobin, de bekende internetpastor die zowel Katholieken als protestanten aanspreekt met zijn kijk op het alledaagse geloofsleven van christenen. Ik meld me aan Nikolaas Sintobin  (een Vlaams jezuïet in Amsterdam) publiceerde onlangs een nieuw boek. De titel is: ‘Vertrouw op je gevoel. Leren keuzes maken met Ignatius van Loyola’. Hieronder lees je meer over het boek! Jos Douma  (predikant in Zwolle) geeft momenteel een online cursus in podcastvorm ‘Zin in bidden’ met ruim 900 deelnemers. Bij deze cursus horen ook een aantal webinars. Dit webinar is er één van maar is ook zonder dat je de cursus volgt prima mee te maken! Ontdek mee

Is vergeven een teken van zwakheid? - De tijd als opstap naar eeuwigheid (5/9)

Afbeelding
  Het is een zegen als je kan vergeven. Vergeven is niet zozeer een cadeau voor wie vergeven wordt. Het is in de eerste plaats genezend en helend voor wie zelf kan vergeven. Dan kan je het verleden – in het bijzonder de pijnlijke gebeurtenissen die daar gebeurd zijn – eindelijk loslaten en de bladzijde omslaan.  Vergeven is geen teken van zwakheid. Vergeven vooronderstelt immers dat je de pijnlijke episodes uit je leven in de ogen kijkt. Het is teken van een authentiek verlangen ten volle te leven in de werkelijkheid die de jouwe is. Net zoals vergeten,   kan je ook niet zomaar beslissen om te vergeven. Je kan er hooguit voor open staan. Nikolaas Sintobin sj

Wat toon je wel? Wat toon je niet?

Afbeelding
Wat toon je van jezelf. Wat toon je niet. Hoe ga je om met je kwetsuren? Naar jezelf toe, naar anderen toe.

Theresia van Lisieux over mysterie van de voorrrechten van haar roeping

Afbeelding
Ingetreden in de Karmel als 15-jarige en gestorven op 24-jarige leeftijd, is Thérèse van Lisieux een van de grote heiligen van onze Kerk. Haar autobiografie ( Geschiedenis van een ziel ) is een parel.  “Ziedaar het mysterie van mijn roeping, van mijn hele leven, maar vooral het mysterie van de voorrechten die Jezus aan mijn ziel verleende.  Hij roept niet degenen die het waard zijn, maar degenen die Hij zelf wil of –zoals de heilige Paulus zegt: “God zal zich ontfermen over wie Hij zich wil ontfermen en Hij zal barmhartigheid bewijzen aan wie Hij wil.  Het hangt dus niet af van de wil of inspanning van de mens, maar van Gods ontferming.” Theresia van Lisieux

Geloof in verrijzenis is geen romantiek (2/5)

Afbeelding
Liefde loopt niet zomaar over in eeuwigheid. Dat is romantiek. Werkelijke liefde botst altijd ergens tegen de dood aan. Mensen hebben dat ervaren. Ook Gods liefde, die Hij ons betuigde in zijn Zoon, botste in Hem tegen de dood aan. De dood van het kruis. Het kruis, als symbool, wijst er juist op dat het, op de eerste plaats, in elke werkelijke liefde gaat om een stuk innerlijke dood, en niet zozeer om een fysieke dood. Het is de dood van de ontgoocheling, van de ontmoediging, van de afwijzing, de verlatenheid, de vereenzaming. Dat gevoel dat men, met zijn zoeken naar echte liefde, met zijn pogingen om het zo goed mogelijk te doen, in de illusie geleefd heeft, en nu helemaal op zichzelf terugvalt. "En wij die gehoopt hadden..." zeggen de twee die naar Emmaüs trokken. (zie ook Jes. 49). Ook Jezus voelde zich verlaten met zijn ‘liefdedroom’, en als verstoten uit de liefde van de Vader. Hoeveel koppels botsen niet aan tegen die ontnuchterende vaststelling : "Wij die

N. Sintobin in gesprek met Jorieke over "Vertrouw op je gevoel"

Afbeelding
Enkele dagen geleden wat ik te gast "Bij Jorieke", bij de Groot Nieuws Radio. We praatten er uitvoerig over mijn nieuwe boek "Vertrouw op je gevoel." Klik hier om de podcast te beluisteren Nikolaas Sintobin sj,  Vertrouw op je gevoel. Keuzes leren maken met Ignatius van Loyola, Lannoo - KokBoekencentrum, Tielt - Utrecht, 160p, 19,90€ Bestellen vanuit Nederland:  https://www.kokboekencentrum.nl/boek/vertrouw-op-je-gevoel/ Bestellen vanuit Vlaanderen:  https://www.lannoo.be/nl/vertrouw-op-je-gevoel Hieronder enkele uittreksels “God is voortdurend met ons bezig. Niet alleen zoveel jaren geleden bij de schepping, maar ook vandaag is God op elk van ons betroken. Als wij ons openen voor die aanwezigheid van God en stappen gaan zetten naar datgene waar God ons voor uitnodigt, gaan we diep in ons hart iets voelen van gedragenheid, rust en vreugde. Dit kan door je te oefenen en in verbondenheid te komen en blijven met die diepere laag van je ervaring waar God