Posts

Posts uit augustus, 2022 tonen

Ontmoeting, bron van creativiteit - Serie van Nikolaas Sintobin sj over "Creëren, teken van hoop" (5/8)

Afbeelding
  Voor LFK schreef ik een essay over “creëren”. Hier vind je enkele uittreksels (5/8) Creëren kan een heel persoonlijk gebeuren zijn . Vaak raakt het aan het mysterie van de diepste gedrevenheid van een mens. Het kan zo intiem zijn dat sommigen de vruchten van hun creativiteit niet met anderen willen of kunnen delen. Het is te kwetsbaar om bloot te geven aan de buitenwereld. Anderen worden juist gestimuleerd in hun creativiteit door de ontmoeting en samenwerking met mensen. Zij ervaren die als verrijkend, openend en uitdagend. Iets overeenkomstig kan gezegd worden over interdisciplinariteit. Mariet is vertrouwd met de verpakkingsindustrie en met de beeldhouwkunst; niet meteen naaste familie. Toch vlamde het creatieve vuur bij haar plots op toen zij beide met elkaar in gesprek liet treden. De ervaring leert dat dit ook ruimer geldt.   Als culturen elkaar ontmoeten en, over hun verschillen heen, bereid zijn om met elkaar in dialoog te treden, kan dit leiden tot een vuurwerk van creativit

Geloven christenen in Maria?

Afbeelding
    Wat christenen over Maria   zeggen, verwijst uiteindelijk altijd naar Jezus. Christenen geloven in God en in Jezus, niet in Maria. Daarom bidden christenen tot God en tot Jezus, niet tot Maria. Toch kun je stellen dat Maria de belangrijkste vrouw in het christendom is. Wat is er zo bijzonder aan haar?   Maria is de moeder van Jezus, van wie christenen geloven dat Hij de Zoon van God is. Daarom zeggen katholieke, orthodoxe en sommige protestantste christenen over haar dat zij de moeder van God is. Maar Maria is geen godin. Ze is een mens. Een uniek mens. Daarom eren veel christenen haar op een bijzondere wijze. Je kunt zeggen dat Maria zo’n uitzonderlijk iemand was doordat zij zich honderd procent kon openen voor God. Zozeer dat zij Hem als moeder in haar schoot kon ontvangen. Katholieke christenen geloven daarom dat Maria nooit zonden heeft begaan. Anders gezegd, dat zij zich nooit, op welke manier dan ook, van God heeft verwijderd. In die zin is zij een voorbeeld voor alle christ

Verzameling video's van Nikolaas Sintobin sj over ignatiaanse spiritualiteit

Afbeelding
  De voorbije jaren heb ik heel wat voordrachten op video opgenomen over alle mogelijke aspecten van ignatiaanse spiritualiteit. Als je hier klikt vind je er 17 .  Net goed om in dit warme weeer toch iets boeiend en zinvol te doen.

Kan jij écht luisteren? Neem de proef op de som - Bijzondere video

Afbeelding
Liefde is … gewoon luisteren. Niet om een antwoord te geven. Niet om goede raad te geven. Neen, gewoon luisteren. Zo maar …

Is creatief zijn een kwestie van keuze? - Serie van Nikolaas Sintobin sj over "Creëren, teken van hoop" (4/8)

Afbeelding
Voor LFK schreef ik een essay over “creëren”. Hier vind je enkele uittreksels (4/8) Je beslist niet zomaar creatief te zijn. Toch k un je de creativiteit een flinke hand toesteken. Bepaalde omstandigheden, ervaringen of houdingen kunnen helpen het creatieve bedje te spreiden. Soms kan dat ongewild of zelf ongewenst zijn. Wat kan creativiteit bevorderen?   Vincent van Gogh heeft zijn vak geleerd door grote meesters te kopiëren en zich moeizaam de klassieke schildertechnieken eigen te maken. Zijn vernieuwende, persoonlijke stijl is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Grote ballerina’s werken jarenlang om   de basisbewegingen van het ballet onder de knie te krijgen . Pas na eindeloze, keiharde - dikwijls ondankbare - arbeid wordt het voor sommige dansers mogelijk iets origineels te ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor chefkoks, wetenschappers en schrijvers.  Creativiteit komt   onverwacht en is onvoorspelbaar. Tegelijk is ze vaak gegrondvest op een eeuwenlange traditie en kennis van voo

De uitdagingen en de mogelijkheden van het internet voor de ignatiaanse spiritualiteit - Voordracht van Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
  In juni was ik in het Spaanse Manresa, de plaats waar Ignatius de Geestelijke Oefeningen schreef. Daar was een congres waar ik een voordracht hield over de mogelijkheden die het internet biedt voor de ignatiaanse spiritualiteit.  Hieronder kan je video van mijn voordracht bekijken en beluisteren. NB: de fotomontage hierboven toont het uitzicht dat Ignatius toen hij de Geestelijke Oefeningen schreef.

Is het zinvol iemand te vermanen?

Afbeelding
Wil een vermaning van enig nut zijn, dan moet ofwel wie vermaant gezag hebben ofwel wie vermaand wordt liefde ervaren. Ignatius

Hoe je kan weten hoezeer je van God houdt - heilige Edith Stein

Afbeelding
Edith Stein was van joodse afkomst. Als atheïstische filosofe kwam ze Christus op het spoor en werd uiteindelijk karmelietes onder de naam Teresa Benedicta van het kruis. Op 51-jarige leeftijd werd zij vergast in Auschwitz. Zij werd in 1998 door JP II heilig verklaard en uitgeroepen tot beschermheilige van Europa. Zij wordt vandaag, 9 augustus, herdacht. “ Indien God in ons is en indien Hij liefde is, dan moeten wij houden van onze medemensen. Het is daarom dat onze naastenliefde de maat is van onze liefde voor God. Maar zij is anders dan onze natuurlijke menselijke liefde. De natuurlijke liefde koesteren we voor de een of voor de ander die ons nabij is door bloedbanden, gelijkaardigheid van karakter of gemeenschappelijke belangen. De anderen zijn “vreemden”; de ene laat ons onverschillig, de ander vinden we ronduit antipathiek omdat hij is zoals hij is, zodanig dat we fysiek zoveel mogelijk bij hem uit de buurt blijven. Voor de christen zijn er geen “vreemde” mensen. Het is altijd

Waarom je niet zomaar kan beslissen creatief te zijn - Serie van Nikolaas Sintobin sj over "Creëren, teken van hoop" (3/8)

Afbeelding
Voor LFK schreef ik een essay over “creëren”. Hier vind je enkele uittreksels (3/8)   Creativiteit vertrekt vaak vanuit onvoldaanheid en kan leiden tot een onverwachte overdaad aan vervulling. Soms vraagt creëren harde arbeid. Het komt niet zomaar. Tegelijk is er ook bijna steeds iets bij van ontvangen. Je beslist het niet. Creativiteit overkomt je. Uiteindelijk wordt het je gegeven. Dit verklaart wellicht waarom de ervaring van creativiteit zo dankbaar kan maken.   Creativiteit slaat een brug tussen het verleden en de toekomst. Creativiteit maakt verandering, vernieuwing en groei mogelijk. Creëren opent nieuwe perspectieven en behoedt er zodoende voor dat op zich waardevolle traditie s vastroest en . Niet iedereen is daar blij mee. Sommige mensen willen vooral dat alles bij het oude, veilig vertrouwde blijft. Verandering boezemt hen angst in.  Creativiteit is echter wars van angst. Ze getuigt van hoop, en vertrouwen dat de toekomst beter kan zijn; en dat de mens daartoe kan bijdrage

Twee tips van Jezus voor een goed leven - Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Afbeelding
Hieronder vind je mijn homilie voor deze zondag. Wijsh. 18, 6-9 Ps. 33 Hebr. 11, 1-2. 8-19 Lc. 12, 32-48 of 35-40   De laatste jaren van zijn leven kampte Ignatius van Loyola met een slechte gezondheid. Toen hij zijn autobiografie dicteerde was begin de zestig, erg oud voor die tijd. Zijn gezondheid was behoorlijk verzwakt. In de inleiding van dat levensverhaal schrijft zijn secretaris het volgende:   Vader Ignatius was er in die tijd slecht aan toe. Nu is hij helemaal niet gewend zichzelf al was het maar één dag van leven in het vooruitzicht te stellen. Integendeel, want als iemand zegt dat hij dit of dat binnen veertien dagen of binnen een week zal doen, zegt onze Vader. Ignatius altijd alsof hij ontsteld is: ‘Wat? Denk je nog zo lang te leven?’   Je zou deze bedenking van Ignatius kunnen lezen als een cynische opmerking. Ten onrechte. Ignatius was optimistisch en vertrouwvol. Hij wist hoe wankel zijn gezondheid was. Hij kon snel en onverwacht sterven. Tegelijk wilde hij voluit lev

Kan je leren vergeven?

Afbeelding
Zelfs als we beseffen dat vergiffeni s schenken wezenlijk is voor ons welzijn en geluk, dan nog blijft het een uitdaging om te vergeven. Mijn vriendin Rachael geeft dit grif toe. Zelfs nadat ze een excuus heeft aanvaard, blijft ze toch dikwijls vastzitten in de krenking en negatieve gevoelens. Rach ael zegt: “Het is voor mij heel moeilijk vergiffenis te schenken . En daar ben ik helemaal niet blij mee of trots op. Ik ben er volledig van overtuigd dat vergeving de mooiste weg is. Maar blijkbaar zegt mijn verstand dingen die mijn hart niet kan uitvoeren.” Rachael ziet vergeving als een geestelijke oefening: “Wij worden verondersteld elkaar vergiffenis te schenken. Tot zelfs ‘zeventig maal zeven maal’. En dit is nog maar het begin van het aantal keren dat God ons vergeeft. Wij moeten deze ziel-zuiverende vergiffenis aan anderen schenken.” We weten hoe moeilijke prestaties eenvoudig lijken als vaklui ze uitvoeren. Denk aan de olympische kunstschaatsers die over het ijs sp

Waarom creëren altijd iets nieuws heeft - Serie van Nikolaas Sintobin sj over "Creëren, teken van hoop" (2/8)

Afbeelding
  Voor LFK schreef ik een essay over “creëren”. Hier vind je enkele uittreksels (2/8)   Creëren kan eenvoudig of lichtvoetig, net zo goed als subtiel of verfijnd. Het heeft zijn plaats in de meest uiteenlopende domeinen van het menselijk handelen. Je kunt creatief zijn in de keuken, wiskunde, componeren, musiceren, schrijven, knutselen, menselijke relaties, sport, het bedrijven van wetenschap of ambacht, handeldrijven, fotograferen.   Ontdekken betekent dat je iets op het spoor komt wat voorheen onbekend was maar al wel bestond. In dit opzicht verschilt het   van creëren. Als je een brood bakt, een verslag maakt van een vergadering of een omgevallen boom verzaagt tot brandhout , dan produceer je iets dat er tot dan toe nog niet was, maar ben je niet per se creatief. Creëren heeft te maken met het bedenken of maken van iets nieuws, in de zin van origineel en uniek. Denk maar aan die baby.   Die nieuwheid kan zich op meerdere manieren uiten. Je kunt creëren ex nihilo – uit het niets.

Hoe je de duivel het best te lijf gaat - Wijsheid van Ignatius van Loyola

Afbeelding
" Dezelfde wapens die de duivel misbruikt met het oog op onze vernietiging moeten wij inzetten tegen hem voor ons heil ." Ignatius van Loyola

Is dit jobinterview echt zo absurd als het lijkt?

Afbeelding
Hoe zou jij reageren mocht het einde van de wereld aangebroken zijn? Hoe zou jij naar je huidige leven kijken mocht je beseffen dat het einde nu meteen eraan kan komen.  Want, zo is het wel …

Creativiteit, wat is dat? - Een nieuwe serie van Nikolaas Sintobin sj over "Creëren, teken van hoop" (1/8)"

Afbeelding
  Voor LFK schreef ik een essay over “creëren”. Hier vind je enkele uittreksels (1/8)   Het ene jubel-appje na het andere kreeg ik . Mariet was in alle staten. Eindelijk had zij de oplossing gevonden. Mariet is een ingenieur die op latere leeftijd het beeldhouwen ontdekte. Al jaren werkt zij aan een ecologisch verantwoord verpakkingssysteem op basis van popcorn. Bij het krieken van de dag stond ze in haar atelier een gipsen afgietsel te maken van een nieuw beeld. Ineens zag ze hoe gips de langgezochte oplossing bood om de iets te soepele popcornverpakking de nodige stevigheid te geven. Haar vreugde kon niet op.   Mariet heet creatief te zijn. Creëren zit haar in het bloed. Wat is dat eigenlijk, creativiteit? Gaat dit over een uitzonderlijk talent, voorbehouden aan enkelingen? Heeft het te maken met opvoeding? Is het een aanleg waarmee je geboren wordt? Is creativiteit voorbehouden aan geleerde en verstandige mensen?   Creëren is vooral typisch menselijk. Creativiteit wordt positief

Hoe kan je een mens een gevoel van eigenwaarde geven?

Afbeelding
Aanvaard worden betekent, dat de mensen met wie ik leef, me een gevoel van eigenwaarde geven, me laten merken dat ik de moeite waard ben. Ze zijn gelukkig dat ik ben wie ik ben. Aanvaard worden betekent, dat ik ruimte krijg om te groeien maar niet geforceerd word: ik hoef niet te zijn wie ik niet ben. Het betekent ook dat ik niet word opgesloten in mijn verleden of mijn heden; integendeel ik krijg ruimte om te ontplooien en om de fouten van het verleden te boven te komen. In ’n zekere zin kunnen we zeggen dat aanvaard worden betekent een ont-hulling. Ieder van ons wordt geboren met vele mogelijkheden. Maar die mogelijkheden kunnen pas tot werkelijkheid worden in het warme klimaat van het aanvaard worden door anderen. Aanvaard worden bevrijdt alles dat in mij is. Slechts wanneer ik bemind word in die diepere zin van volledig aanvaard-zijn, kan ik mezelf worden. De liefde, de aanvaarding van anderen, maakt mij tot de unieke persoon die ik zou kunnen moeten worden. Als iemand ge