Posts

Posts uit juni, 2021 tonen

Waarom ik de komende week digitale stilte in acht neem

Afbeelding
Tot en met zondag 4 juli ga ik de stilte in. Ik zal de tijd nemen om rustig te bidden, te lezen en te wandelen en zo dichter bij de Heer te komen. Na opnieuw een druk jaar kijk ik hier echt naar uit. Mijn blog gaat die dagen ook de stilte in. In onderstaand videootje leg ik uit waarom stilte daarbij zo belangrijk is.

Wat de mystieker ziet dat andere mensen niet zien, ook niet van zichzelf - De wandeling van meneer Périer (3/3)

Afbeelding
In dit romannetje  (Ten Have Baarn, 2003)  beschrijft Maurice Bellet, priester, theoloog en psychoanalist, hoe meneer Périer, een onbeduidend burgermannetje, zonder het zelf te beseffen, een mystieke ervaring krijgt. Geleidelijk aan gaat dit zijn grijze leven van binnen uit veranderen. In dit derde uittreksel beschrijft Bellet, aan het einde van de roman, het nieuwe zelfbewustzijn van meneer Périer. Hij ziet. Hij … ziet een stralend visioen. En hij ziet dat hij ziet. Niet dat hij nadenkt of zich aan bespiegelingen overgeeft. Allerminst. Er is geen enkele afstand,  hij zit er middenin, hij bevindt zich binnen de blik die hij op alle dingen werpt, dingen die door zijn liefdevolle blik langzaam ontwaken, zodat Jean Périer helemaal lichtend wordt – want het oog is de lamp van het lichaam. Natuurlijk ziet hij wat hij altijd gezien heeft: de waterpartij, de fontein … de kinderen die hollen en de moeders die opletten, en vlak bij hem de ezels die terugkomen. Maar wat hij zie

Waarom God niet houdt van angst - tip van Ignatius van Loyola

Afbeelding
Wie in de dienst van God al te voorzichtig is, begint zelden grootse en heldhaftige ondernemingen. Immers, hij die bang is voor de minste moeilijkheid waagt zich daar gewoon niet aan. Ignatius van Loyola

Leren van een vis met puilogen

Afbeelding
Wie of wat is mooi? Wie of wat is lelijk? Is schoonheid een objectief gegeven? Of is het relationeel? Het is de liefde die de schoonheid ont-dekt.

God, barmhartig maar niet gek?

Afbeelding
Graag deel ik met u deze sterke overweging van Brian Crogan sj Het achtste hoofdstuk van het Johannesevangelie begint met het bekende verhaal over een arme, ongelukkige vrouw die gestenigd moest worden omdat  ze op echtbreuk was betrapt. Dankzij Jezus’ tussenkomst werd het leven van de vrouw gered. Nu blijkt dat sommige uitgevers - mannen –, toen het Nieuwe Testament naar boven en naar buiten begon te komen, deze episode in hun Griekse en Latijnse vertalingen ‘om pastorale redenen’ lieten vallen.  Waren ze bevreesd dat deze buitengewone barmhartigheid van Jezus door de nog broze christelijke kudde wellicht geïnterpreteerd zou kunnen worden als een toestemming om te zondigen? Een gelijkaardig vermoeden steekt de kop op bij een andere tekst die ook de indruk geeft te ver te gaan in vergiffenis en barmhartigheid. Christus’ Aramese uitroep – ‘Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen!’ – werd ‘door sommige autoriteiten’ in hun vertaling van het schrijnende passieve

Hoe meneer Périer de ware schoonheid ontdekt - De wandeling van meneer Périer (2/3)

Afbeelding
  In dit romannetje  (Ten Have Baarn, 2003)  beschrijft Maurice Bellet, priester, theoloog en psychoanalist, hoe meneer Périer, een onbeduidend burgermannetje, zonder het zelf te beseffen, een mystieke ervaring krijgt. Geleidelijk aan gaat dit zijn grijze leven van binnen uit veranderen. In dit tweede uittreksel beschrijft Bellet de nieuwe blik van Meneer Périer aan de hand van een voorbeeld. Hij ging dus met lijn 39 van zijn wijk naar de rechteroever van de Seine. … toen een jonge vrouw tegenover hem kwam zitten. Dadelijk bekoorde ze hem. Niet dat hij erotische gedachten mbt haar koesterde; het was iets veel ernstigers. Hij voelde zich sterk tot haar aangetrokken. Hij keek haar aan; en dit gezicht bracht hem zo in vervoering dat hij niet merkte dat hij haar langdurig strak aankeek. De jonge vrouw wendde haar hoofd naar rechts en naar links, toen keek ze hem recht in zijn gezicht en zei ten slotte op koele toon: “Wat is er met me aan de hand?” “Wat bedoelt u” zei meneer Périe

Zeg niet te gauw, ’t is maar een man

Afbeelding
Ook al moet je er letterlijk van kotsen. Ja, ook in de liefde bestaat er zoiets als uitmuntendheid:  het verleggen van je grenzen. Ja, ook vaders zijn daar beslist toe in staat. Waar doet dit jou aan denken? Iets wat je zelf ooit deed of misschien regelmatig doet? Of iets wat een  ander ooit voor jou deed? Liefde is niet altijd leuk. Het kan ook pijn doen. En soms wordt het dan pas helemaal duidelijk d at het echt over liefde gaat.

De wandeling van meneer Périer

Afbeelding
In dit romannetje  (Ten Have Baarn, 2003)  beschrijft Maurice Bellet, priester, theoloog en psychoanalist, hoe meneer Périer, een onbeduidend burgermannetje, zonder het zelf te beseffen, een mystieke ervaring krijgt. Geleidelijk aan gaat dit zijn grijze leven van binnen uit veranderen (1/3). In dit eerste uittreksel beschrijft Bellet de mystieke ervaring. Wat ziet hij? Monsters, hersenschimmen, goden die uit de hemel neerdalen? …  Niets van dat alles. Nee, meneer Périer ziet wat iedereen ziet: de ronde waterpartij, de fontein, de mensen op de stoelen, een ventje dat achter een wegvliegende duif aanholt, … En hij ziet de open hemel. Wat meneer Périer ziet is zo onverwacht, hij is er zo slecht op voorbereid, het heeft zo weinig gemeen met al wat er mogelijk in zijn hoofd omgaat dat hij niet eens weet dat hij een visioen heeft. Hij heeft slechts een wonderlijk gevoel van warmte, zachtheid en alomvattende welwillendheid; het licht lijkt weldadiger en scherper te zijn, de

Als je groot en sterk en machtig bent - of denkt te zijn ...

Afbeelding
Als je groot en sterk en machtig bent – of denkt te zijn – dan durft het weleens te gebeuren dat je meent dat je iets meer mag dan anderen. De hele wereld draait immers toch om jouw persoon.  Meestal komt er vroeg of laat de ontnuchterende confrontatie met de werkelijkheid. In onderstaand filmpje wordt dit op humoristische wijze uitgebeeld. Probleem is echter dat deze dynamiek op heel wat plaatsen en wijzen in onze wereld bestaat. De uitkomst is vaak helemaal niet grappig.

Een tip om te kunnen leven zonder angst - citaat van Theresia van Lisieux

Afbeelding
Ingetreden in de Karmel als 15-jarige en gestorven op 24-jarige leeftijd, is Thérèse van Lisieux een van de grote heiligen van onze Kerk. Haar autobiografie ( Geschiedenis van een ziel ) is een parel.  Graag bied ik u enkele uittreksels aan. De Heer is zo goed voor me dat ik onmogelijk angst voor Hem hebben kan. Hij heeft me altijd gegeven wat ik verlangde, of liever gezegd, Hij heeft me doen verlangen wat Hij me geven wilde.

Zijn God en mens concurrenten?

Afbeelding
Er bestaat een oud spreekwoord dat zegt dat wij moeten ‘bidden alsof alles van God afhangt en werken alsof alles van ons afhangt.’ Dit gezegde is ooit aan Ignatius toegeschreven (al bestaat er geen bewijs voor dat hij dit gezegd zou hebben), en velen menen dat dit gezegde de ignatiaanse spiritualiteit in het kort samenvat: Laat in je gebed alles aan God over, en span je dan met al je krachten in om Gods werk te doen. Ik verkies dit gezegde om te keren: ‘Bid alsof alles van jou afhangt, en werk alsof alles van God afhangt.’ Dit betekent dat bidden hoogdringend is. Als alles van mij afhangt, dan wordt van God wel iets heel ingrijpends verwacht. Dit uitgangspunt plaatst ons werk in het juiste perspectief: als het van God afhangt, dan zitten we goed. We kunnen hard ons best doen, maar de uitkomst aan Hem overlaten. Aan een vriend schreef Ignatius: ‘Je hoeft je niet uit te sloven, maar span je in op een geschikte en gepaste wijze, en laat het overige aan Hem over.’ Verkies jij

Chinese tekenfilm over kracht van liefde

Afbeelding
Verlangen mag. Verlangen is goed. Het diepste verlangen weerstaat aan de tijd. Het zet je in beweging. Wat is jouw verlangen?    

Over de onwaarschijnlijke ambitie van de christenen

Afbeelding
"Het komt er niet alleen op aan mekaar voortdurend te beminnen en te koesteren. Je moet die liefde ook delen met alle andere mensen." Ignatius van Loyola

110 jaar schoonheid (+)

Afbeelding
Alice Herz-Sommer werd 110 jaar oud. Toen Alice Herz-Sommer onderstaand interview gaf, was ze 109 jaar oud. Zij overleefde  het concentratiekamp van Terezin en was, op datum van deze beelden, de oudste overlevende van de holocaust. In minder dan één minuut vertelt ze het geheim van haar lange, gelukkige leven. Het is adembenemend ... U vindt de vertaling van haar woorden onder de video. " Optimisme, en uitkijken naar het goede. Het leven is prachtig. We moeten dankbaar zijn omdat we leven. Overal waar je kijkt zie je schoonheid. Ik weet dat er slechte dingen zijn. Maar ik kijk naar de goede dingen. "

Waarom je Jezus' menselijkheid best ernstig neemt

Afbeelding
Als je de evangelische boodschap overweegt, neem dan volgende raad ter harte: Let erop dat je Jezus’ menselijkheid ernstig neemt. Zelfs als je je bezint over zijn goddelijke eigenschappen. God heeft onze menselijkheid zo ernstig genomen dat Hij een van ons is geworden. We bewijzen God een slechte wederdienst   als we totaal uit het oog gaan verliezen wat God in zijn menswording voor ons heeft gedaan. Als we al biddend Jezus in onze verbeelding oproepen, dan vertrouwen we erop dat Gods Geest ons iets over Jezus zal leren kennen dat voor ons belangrijk is om Hem te kunnen liefhebben en Hem te willen navolgen. De enige manier om een andere persoon te leren kennen bestaat erin dat hij of zij zich voor ons opent, dat hij of zij zich laat kennen. Bij het overwegen van de evangelische boodschap vragen we dat Jezus zichzelf voor ons opent, zich laat kennen. William A. Barry sj

Heilig Hart van Jezus - waarover gaat dat eigenlijk

Afbeelding
Een korte uitleg door Nikolaas Sintobin sj over wat we vandaag kunnen leren uit de eeuwenoude devotie tot het Heilig Hart van Jezus? Dit kan in onze geseculariseerde wereld heel ver van mijn bed lijken. Of net niet. Het spreekt namelijk over de tedere liefde en zorg van onze God voor elk van ons, in het bijzonder als we het moeilijk hebben.

Een zuster met “een eigenaardige tic” - Citaat van Theresia van Lisieux

Afbeelding
Ingetreden in de Karmel als 15-jarige en gestorven op 24-jarige leeftijd, is Thérèse van Lisieux een van de grote heiligen van onze Kerk. Haar autobiografie ( Geschiedenis van een ziel ) is een parel.  Graag bied ik u enkele uittreksels aan. Bij het inwendig gebed zat ik vaak voor een zuster die een eigenaardige tic had. … Zodra deze zuster binnengekomen was, begon ze een vreemd geluid te maken dat een beetje leek op wat je hoort als je twee schelpen tegen elkaar schuurt. …   Ik kan u niet zeggen, moeder, hoezeer dat geluid me irriteerde. Ik had zo graag mijn hoofd om willen draaien en de schuldige aan willen kijken die zich vast niet bewust was van haar tic … Maar in mijn hart voelde ik dat het beter was het uit liefde voor God te verdragen en deze zuster ook geen pijn te doen. Ik bleef dus rustig. Ik probeerde me met de goede God te verenigen en dat kleine geluidje te vergeten. Maar het had geen zin; ik voelde het zweet me uitbreken en ik kon niet anders dan het inwendig