Posts

Posts uit juni, 2021 tonen

Waarom ik de komende week digitale stilte in acht neem

Afbeelding
Tot en met zondag 4 juli ga ik de stilte in. Ik zal de tijd nemen om rustig te bidden, te lezen en te wandelen en zo dichter bij de Heer te komen. Na opnieuw een druk jaar kijk ik hier echt naar uit. Mijn blog gaat die dagen ook de stilte in. In onderstaand videootje leg ik uit waarom stilte daarbij zo belangrijk is.

Leren van een vis met puilogen

Afbeelding
Wie of wat is mooi? Wie of wat is lelijk? Is schoonheid een objectief gegeven? Of is het relationeel? Het is de liefde die de schoonheid ont-dekt.

Zeg niet te gauw, ’t is maar een man

Afbeelding
Ook al moet je er letterlijk van kotsen. Ja, ook in de liefde bestaat er zoiets als uitmuntendheid:  het verleggen van je grenzen. Ja, ook vaders zijn daar beslist toe in staat. Waar doet dit jou aan denken? Iets wat je zelf ooit deed of misschien regelmatig doet? Of iets wat een  ander ooit voor jou deed? Liefde is niet altijd leuk. Het kan ook pijn doen. En soms wordt het dan pas helemaal duidelijk d at het echt over liefde gaat.

Een tip om te kunnen leven zonder angst - citaat van Theresia van Lisieux

Afbeelding
Ingetreden in de Karmel als 15-jarige en gestorven op 24-jarige leeftijd, is Thérèse van Lisieux een van de grote heiligen van onze Kerk. Haar autobiografie ( Geschiedenis van een ziel ) is een parel.  Graag bied ik u enkele uittreksels aan. De Heer is zo goed voor me dat ik onmogelijk angst voor Hem hebben kan. Hij heeft me altijd gegeven wat ik verlangde, of liever gezegd, Hij heeft me doen verlangen wat Hij me geven wilde.

Zijn God en mens concurrenten?

Afbeelding
Er bestaat een oud spreekwoord dat zegt dat wij moeten ‘bidden alsof alles van God afhangt en werken alsof alles van ons afhangt.’ Dit gezegde is ooit aan Ignatius toegeschreven (al bestaat er geen bewijs voor dat hij dit gezegd zou hebben), en velen menen dat dit gezegde de ignatiaanse spiritualiteit in het kort samenvat: Laat in je gebed alles aan God over, en span je dan met al je krachten in om Gods werk te doen. Ik verkies dit gezegde om te keren: ‘Bid alsof alles van jou afhangt, en werk alsof alles van God afhangt.’ Dit betekent dat bidden hoogdringend is. Als alles van mij afhangt, dan wordt van God wel iets heel ingrijpends verwacht. Dit uitgangspunt plaatst ons werk in het juiste perspectief: als het van God afhangt, dan zitten we goed. We kunnen hard ons best doen, maar de uitkomst aan Hem overlaten. Aan een vriend schreef Ignatius: ‘Je hoeft je niet uit te sloven, maar span je in op een geschikte en gepaste wijze, en laat het overige aan Hem over.’ Verkies jij

Chinese tekenfilm over kracht van liefde

Afbeelding
Verlangen mag. Verlangen is goed. Het diepste verlangen weerstaat aan de tijd. Het zet je in beweging. Wat is jouw verlangen?    

110 jaar schoonheid (+)

Afbeelding
Alice Herz-Sommer werd 110 jaar oud. Toen Alice Herz-Sommer onderstaand interview gaf, was ze 109 jaar oud. Zij overleefde  het concentratiekamp van Terezin en was, op datum van deze beelden, de oudste overlevende van de holocaust. In minder dan één minuut vertelt ze het geheim van haar lange, gelukkige leven. Het is adembenemend ... U vindt de vertaling van haar woorden onder de video. " Optimisme, en uitkijken naar het goede. Het leven is prachtig. We moeten dankbaar zijn omdat we leven. Overal waar je kijkt zie je schoonheid. Ik weet dat er slechte dingen zijn. Maar ik kijk naar de goede dingen. "

Waarom je Jezus' menselijkheid best ernstig neemt

Afbeelding
Als je de evangelische boodschap overweegt, neem dan volgende raad ter harte: Let erop dat je Jezus’ menselijkheid ernstig neemt. Zelfs als je je bezint over zijn goddelijke eigenschappen. God heeft onze menselijkheid zo ernstig genomen dat Hij een van ons is geworden. We bewijzen God een slechte wederdienst   als we totaal uit het oog gaan verliezen wat God in zijn menswording voor ons heeft gedaan. Als we al biddend Jezus in onze verbeelding oproepen, dan vertrouwen we erop dat Gods Geest ons iets over Jezus zal leren kennen dat voor ons belangrijk is om Hem te kunnen liefhebben en Hem te willen navolgen. De enige manier om een andere persoon te leren kennen bestaat erin dat hij of zij zich voor ons opent, dat hij of zij zich laat kennen. Bij het overwegen van de evangelische boodschap vragen we dat Jezus zichzelf voor ons opent, zich laat kennen. William A. Barry sj

Een zuster met “een eigenaardige tic” - Citaat van Theresia van Lisieux

Afbeelding
Ingetreden in de Karmel als 15-jarige en gestorven op 24-jarige leeftijd, is Thérèse van Lisieux een van de grote heiligen van onze Kerk. Haar autobiografie ( Geschiedenis van een ziel ) is een parel.  Graag bied ik u enkele uittreksels aan. Bij het inwendig gebed zat ik vaak voor een zuster die een eigenaardige tic had. … Zodra deze zuster binnengekomen was, begon ze een vreemd geluid te maken dat een beetje leek op wat je hoort als je twee schelpen tegen elkaar schuurt. …   Ik kan u niet zeggen, moeder, hoezeer dat geluid me irriteerde. Ik had zo graag mijn hoofd om willen draaien en de schuldige aan willen kijken die zich vast niet bewust was van haar tic … Maar in mijn hart voelde ik dat het beter was het uit liefde voor God te verdragen en deze zuster ook geen pijn te doen. Ik bleef dus rustig. Ik probeerde me met de goede God te verenigen en dat kleine geluidje te vergeten. Maar het had geen zin; ik voelde het zweet me uitbreken en ik kon niet anders dan het inwendig

Traag en tegelijkertijd schrikwekkend snel: het mysterie van de tijd (video)

Afbeelding
Je ziet Danielle ouder worden, en ook weer niet. Traag en tegelijkertijd schrikwekkend snel. Zo is de tijd. Het leven is voorbij voor je het weet. Ook dat van jou. Leef, nu!    

Test om te weten of je gelooft in God

Afbeelding
God danken is gewoon een manier om de waarheid te vertellen. Diepe gevoelens van dankbaarheid zijn, net als de afwezigheid van angst, het meest overtuigende bewijs van ons geloof in God. Op de keper beschouwd betekent geloven in God dat je gelooft dat enkel God God is en dat al het overige dat bestaat, mijzelf incluis, enkel bestaat dankzij de welwillende goedheid van God. Daarenboven is met het geloof in God onlosmakelijk verbonden het geloof dat “voor alle mensen wordt gezorgd en alle mogelijke dingen komen uiteindelijk terecht “ zoals Julian van Norwich het eeuwen geleden schreef. Als we dit werkelijk geloven, dan is er echt wel reden om dankbaar te zijn. William Barry sj

Wat een bedelaar mij leerde over de eucharistie

Afbeelding
Homilie bij het feest van SACRAMENTSDAG Exodus ‪ 24,3-8                          Hebreeën ‪ 9,11-15                   Marcus ‪ 14,12-16.22-26 In het station van Brussel-Zuid stond ik een tijd geleden voor een snackautomaat. Ik was muntjes uit mijn geldbeugel aan het vissen toen ik voorzichtig werd aangesproken. Mijnheer, kan ik u even spreken? Die woorden kwamen uit de mond van een man die een stuk jonger was dan ik.   Zijn voorste tanden was hij kwijt. Zijn kleren maakten duidelijk dat het hem niet voor de wind ging. Ik gaf hem een euro. Meteen verscheen een brede glimlach op zijn lippen. Mijnheer, mag ik u een tip geven? Hij wees naar een andere automaat. Daar is iets verkeerd mee. Als u daar geld in stopt, krijgt u een dubbele portie . Die man had me geraakt. Misschien was ik wel de honderste persoon die hij die avond had aangesproken. We zouden elkaar nooit meer terug zien. Mijn – minimale – vriendelijkheid voor hem had meteen een tegenbeweging van dankba