Posts

Posts uit september, 2016 tonen

Frieten kunnen je dichter bij God brengen

Afbeelding
Onderstaande overweging verscheen onlangs op www.gewijderuimte.org . Neem wat tijd om te denken aan en te genieten van de heel eigen geur van volgende items: -        de oceaan, -        proper gewassen linnen, -        een kerstboom, -        friet. Was het moeilijk om die geuren op te roepen? Waarschijnlijk niet. Maar, toen je zo bezig was met die verschillende geuren, zijn er dan niet nog andere herinneringen bij je opgekomen? De golven die strelend over je voeten lopen, of de fijne warmte van je gewassen linnen, of het stalletje dat je onder de feestelijke kerstboom zet, of het hete frietzakje met die gele mayonaise bovenop. Onze reukgewaarwording wordt dikwijls ons meest evocatieve zintuig genoemd. Onze reukzenuwen bevinden zich in dat deel van onze hersenen waar onze emotionele herinneringen worden bewaard. Zo kan een bepaalde geur op een uitgestoken hand uit onze kindertijd lijken, een hand die ons terugbrengt naar een ervaring waaraan we in jaren niet

De omgekeerde wereld bestaat wel degelijk

Afbeelding
Is dit de omgekeerde wereld? Of is het net andersom? Je bent nooit te te jong om écht te leren. Heb jij op deze leerschool gezeten? Waar? Wanneer? Met wie? ‪

Karl Rahner sj over de voorwaarden opdat de Kerk een toekomst kan hebben

Afbeelding
Onderstaand citaat komt van Karl Rahner sj. Het dateert uit … 1965. Als de bisschop werkelijk dienstbaar wordt in zijn bestuur, bescheidener dan tot nu toe, als de priester zuiverder het Woord van God en de sacramenten doorgeeft – of hij nu succes heeft of niet –, als de leek minder zeurt en zich meer inzet, als ieder zijn kruis geduldiger draagt in navolging van Christus, als ieder eerlijk erkent dat hij zondig is en toch vertrouwt op Gods genade, dan heeft het allemaal zin. Als de Kerk in de toekomst beter bestuurd wordt, een mooiere liturgie kent en een meer diepzinnige theologie, maar niet méér geloof, hoop en liefde, dan is het allemaal voor niets.   Karl Rahner    Met dank aan Ignis

Even onverwacht als voor de hand liggend.

Afbeelding
De eigenlijke drijfveer van ons handelen is vaak anders dan wat lijkt. Hoe ga jij om met je beperkingen of kwetsuren? En wat als je mensen ontmoet die net dezelfde wonde hebben als jij? Wat helpt jou om hier beter mee om te gaan?

"Zou jij zelf ook ooit een moord kunnen plegen?" Luister naar het verrassende antwoord van Leo De weerdt sj

Afbeelding
Gisteren was Leo De Weerdt sj te gast op Radio Klara in het programma "In Berg en Dal". Leo is hoofdaalmoezenier van de Vlaamse gevangenissen. Hij werd er uitvoerig geïnterviewd over zijn ervaring met mensen "aan de verkeerde kant van de tralies". Met de hem eigen combinatie van mildheid en rechtlijnigheid praat Leo er honderduit over wat het voor mensen betekent om geconfronteerd te worden met hun donkerste kanten. Hij geeft ook een indringend antwoord op de vraag of hij denkt zelf ook ooit een moord te kunnen plegen (vraag en antwoord vanaf minuut 49). Klik hier om het programma te herbeluisteren  (vanaf minuut 4)

Wat als God op achterbank zit met muziek zo luid dat je Hem niet kan verstaan

Afbeelding
Onderstaande overweging verschijnt vandaag op www.gewijderuimte.org Oefen je gedurende een zekere periode in persoonlijk gebed, reflectie, meditatie, overweging, filteren – hoe je het ook wilt noemen. Maar doe iets op een   geregelde basis   om te beginnen aan een bewuste dialoog met je eigen innerlijke en met God.     Als elk wakker moment   overstelpt is door input en stimuli, dan verzuipt de stem van je ziel. Je zal misschien een geestelijke doofheid gaan ervaren… een geblaseerd gevoel. Zonder gebed loop je het risico dingen te vermijden   die je kunnen leiden naar destructieve gedachten, gevoelens en gedragingen. Geen tijd maken om dagelijks aandacht te besteden aan je ziel is alsof je rondtoert in een auto met God op de achterbank; de muziek is echter zo luid dat je geen woord verstaat van wat Hij zegt. Een van de eenvoudigste manieren om dagelijks in voeling er komen met je ziel, is de praktijk van het levensgebed, een manier van bidden die Ignatius van Loyola a

Het kwaad heeft geen leeftijd, geslacht of kleur: kijk maar

Afbeelding
Het kwaad vernietigt zichzelf. Het produceert niets. Het is niets. Dood.    

Als de rijke jongeling in het huwelijk treedt ...

Afbeelding
Gisteren zegende ik het huwelijk in van Lieven en Bénédicte. Hieronder vind je mijn homilie Homilie huwelijk Lieven en Bénédicte Kon 19, 9-13a                           Kol 3, 9b – 17                           Mc 10, 17-27 Beste Lieven en Bénédicte, Dank voor deze mooie Bijbelteksten. Ze spreken over jullie geloofsweg en –groei. Ook over jullie liefdesrelatie en jullie verlangen om die definitief te beleven als een roeping en zending, in het voetspoor van Jezus. Ik meen te weten dat de ignatiaanse spiritualiteit jullie dierbaar is. Ik zal daarom een meditatie van Ignatius van Loyola gebruiken als leessleutel voor de evangelielezing: de drie graden van nederigheid . Of, zoals Ignatius ze ook noemt, de drie vormen van vriendschap met Jezus ; anders gezegd: drie trappen in de groei naar meer liefde. De rijke jongeling die naar Jezus komt gelopen is een getalenteerde jonge man, met grote idealen. Hij wil het goed doen. Hij doet het goed. Hij is iemand die de geboden