Als de rijke jongeling in het huwelijk treedt ...Gisteren zegende ik het huwelijk in van Lieven en Bénédicte. Hieronder vind je mijn homilie

Homilie huwelijk Lieven en Bénédicte
Kon 19, 9-13a                          Kol 3, 9b – 17                          Mc 10, 17-27

Beste Lieven en Bénédicte,

Dank voor deze mooie Bijbelteksten. Ze spreken over jullie geloofsweg en –groei. Ook over jullie liefdesrelatie en jullie verlangen om die definitief te beleven als een roeping en zending, in het voetspoor van Jezus. Ik meen te weten dat de ignatiaanse spiritualiteit jullie dierbaar is. Ik zal daarom een meditatie van Ignatius van Loyola gebruiken als leessleutel voor de evangelielezing: de drie graden van nederigheid. Of, zoals Ignatius ze ook noemt, de drie vormen van vriendschap met Jezus; anders gezegd: drie trappen in de groei naar meer liefde.

De rijke jongeling die naar Jezus komt gelopen is een getalenteerde jonge man, met grote idealen. Hij wil het goed doen. Hij doet het goed. Hij is iemand die de geboden en verboden navolgt. Anders gezegd, hij gehoorzaamt aan Gods stem in zijn geweten. Hij weet dat liefde betekent dat je sommige dingen doet. Andere niet. Elkaar trouw beloven – om een voorbeeld te noemen - heeft implicaties voor wat kan of niet kan. Dat weten we allemaal. Het gaat hierbij vaak over subtiele, onzichtbare dingen. Het luisteren naar ons geweten is niet altijd leuk. Het vraagt nederigheid. Soms veel nederigheid. We gaan er immers zo vlot vanuit dat een klein omweggetje eigenlijk wel kan. Dit is de eerste trap in de liefde. Een blijvende uitdaging.

Er is meer. In tweede instantie nodigt Jezus de rijke jongeling uit om alles te verkopen wat hij bezit. We zien de enthousiaste glimlach op zijn aangezicht omslaan in een angstige blik. Wat vraag je me nu? Dat kan toch niet. Als Jezus deze vraag stelt aan de rijke jongeling, dan stelt Hij ze ook aan jullie, Bénédicte en Lieven. Ruimer, aan elk van ons. Wat vraagt Hij eigenlijk?

Herinner je Abraham, de vader van het geloof. God vraagt hem letterlijk zijn allerdierbaarste bezit op te offeren: Isaac, de langverwachte zoon. Abraham doet wat God hem vraagt. Preciezer, hij is bereid zijn zoon te offeren, áls God hem dit vraagt. Uiteindelijk blijkt dat God dit toch niet vraagt. Abraham behoudt zijn zoon. Dit is de tweede trap van de liefde waartoe Jezus jullie uitnodigt: de liefde, jullie liefde de eerste plaats geven. Toelaten dat jullie liefde zo groeit dat zij centraal komt te staan, en niets of niemand met haar in concurrentie kan treden. Dit gaat veel verder dan gehoorzaamheid aan geboden of verboden. Dit kan betekenen dat je sommige bezittingen – wat of wie die ook mogen zijn – loslaat. Of net andersom, dat je er extra aandacht aan besteedt. Omdat je merkt dat jullie liefdesverbond dit vraagt.

En dan is er de derde trap. Jezus nodigt de jongeling uit om Hem te volgen, om te leven zoals Hij: de keuzes maken, die Hij zou maken, de weg bewandelen die Hij zou bewandelen: de weg van de evangelische raden: gehoorzaamheid, soberheid en zuiverheid. Niet omdat je jezelf dit node oplegt, met een uiterste wilsinspanning. Wel omdat je, gedreven door liefde, gewoon niets anders verlangt dan te leven als Hij die leert wat liefde is omdat Hij zelf enkel maar liefde is.

Beste Lieven en Bénédicte, we weten het, Ignatius, gezel van Jezus, mikt hoog.  Hoe kan je dit waarmaken? Hoe kan je dit laten gebeuren. Ik heb een tip voor jullie. Twee zelfs.

Bénédicte, kijk naar Lieven. Hij is geschapen naar beeld en gelijkenis van God. Hij is mooi. In zijn ogen kan je Gods blik ontwaren die je oproept. In zijn handen kan je Gods nabijheid voelen. Vergeet dit nooit.

Lieven, kijk naar Bénédicte. Zij is geschapen naar beeld en gelijkenis van God. Zij is mooi. Op haar gelaat kan je Gods glimlach zelf zien. In haar hart klopt het hart van God. Vergeet dit nooit.

Beste Lieven en Bénédicte, zoek de Heer, zoek niet ver. Hij is hier. Aanwezig in jullie lijf, hart en ziel. En in die talrijke mensen die jullie pad reeds gekruist hebben en die jullie nog gaan ontmoeten. Jullie weten dit. Jullie weten alleen nog niet hoezeer de Heer verlangt zijn liefde met jullie te mogen delen. In vreugde en in verdriet. Jullie zijn er klaar voor. Ga nu maar. Wij rekenen op jullie. Meer dan je kan vermoeden.  Jullie mogen ook op ons rekenen. Wees niet bang. Jullie staan er niet alleen voor.


God zegene en God beware jullie.

Nikolaas Sintobin sj

Reacties

Meest gelezen

Schijn bedriegt - mooi kortfilmpje

Een geslaagd leven en humor

Hoe paus Franciscus zwakke plekken blootlegt bij katholieken én protestanten

Allereerste verklaring waarom je je niet lekker voelt - Help, het gaat niet goed met mij (6/11)

Hoe kan je weten of je houdt van God? - De ervaring van Pedro Arrupe sj