Posts

Posts uit oktober, 2023 tonen

Als een zwerver je uitnodigt tot meer heiligheid - Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor Allerheilige

Afbeelding
ALLERHEILIGEN Openbaring ‪ 7,2-4.9-14.   -   Psalm ‪ 24(23),1-2.3-4ab.5-6.    1 Johannes ‪ 3,1-3.    Matteüs ‪ 5,1-12a Een tijd geleden nam ik de trein in Schiphol naar Amsterdam. Op het ogenblik dat ik wilde gaan zitten merkte ik dat een bejaarde man aanstalten maakte om ook plaats te nemen, en wel in de zetel tegenover mij. Ik had de man vlak ervoor opgemerkt op het perron. Hij was ongeschoren en ongekamd, net niet in lompen gekleed, droeg allerhande tassen, had een groot blik bier in de hand, zijn ogen waren bloeddoorlopen. De eerste gedachte die me door het hoofd schoot was: Neen, hier heb ik geen zin in, ik ga naar de andere kant van de wagon . Maar meteen hoorde ik een innerlijk stemmetje dat me zei: Nikolaas, dat kan je niet maken. Deze man is een mens zoals jij, een kind van God, zoals jij . Ik besloot dus toch maar te gaan zitten, vlak tegenover mijn “broer”. Hij zette zijn bierblik op het tafeltje, toverde een schriftje uit een van zijn talrijke tassen en begon d

Kan je zélf zin geven aan het lijden? - Een overweging van "anonieme jezuïet" (3/4)

Afbeelding
Zoek ik verder naar algemene verklaringen voor het kwaad, of naar inzichten in wat het in wezen is, dan levert me dat hoogstens een intellectuele bevrediging op. Misschien ook een stukje berusting. Maar, kan ik als mens wel 'zin' geven ? Wij kunnen misschien zinvolle systemen uitdenken en uitbouwen, systemen met een interne logica, als een schaakspel, of een roman (denk aan 'Het geheim van de kaarten' van Jostein Gaarter). De zin die wij trachten te geven is als een grote stelling die wij rond de toren van de werkelijkheid optrekken, om die toren 'aan te kunnen'. Maar plots komt er dan een stuk van die stelling los, en heel onze stelling stort in elkaar. De diepere zin die al deze zinsystemen opneemt en transcendeert in een soort verticale beweging moet ons van buitenaf aangereikt worden. Alleen God geeft zin aan het zinloze, en een heel andere zin dan wij zouden geven : 'zalig de armen, de treurenden, zij die onrecht, die vervolging lijden.

Wat je kan leren van een ei - verrassende tekenfilm

Afbeelding
Waar word jij uitgenodigd om het oude vertrouwde te verlaten? Om te groeien. Om een nieuwe etappe te beginnen Wat in jou verlangt om geboren te worden? Misschien heb je er angst voor. Houd het niet tegen. Ontvang het leven!    

Kan God je helpen als je angstig bent?

Afbeelding
Wanneer je met een vriend bent en stijf staat van angst, welke andere onderwerpen zijn er dan nog waarover je zou kunnen spreken? Als je niet praat over wat je het meest bezighoudt, namelijk de angst, heb je waarschijnlijk weinig te zeggen. Ook zul je niet de volledige aandacht geven aan wat je vriend tegen je zegt. Dit is nog maar één manier waarop eerlijkheid – of het gebrek eraan – onze relaties beïnvloedt. Als je open bent over je angsten is de kans groot dat je vriend zal luisteren en sympathiseren. Zodra dit gebeurt, voel je een grote verandering. Nu ben je niet zo alleen. En je bent opgelucht dat je hardop hebt gesproken over de angst. Vaak voelt het alsof een last van je schouders is genomen – en dit gebeurt wanneer we eerlijk zijn over onze vrees tegenover iemand anders! Het is mijn ervaring – en ik heb dit ook bij anderen gezien – dat open zijn tegenover God over onze angsten tot grote opluchting leidt. William Barry sj

Het kwaad, in zijn diepste wortel - Hoe op zinvolle wijze omgaan met de onzin van het lijden? (2/4)

Afbeelding
Ik kan ook bedenken dat het kwaad, in zijn diepste wortels, het zich afsluiten is voor de enige relatie die me ten volle kan doen bestaan, de relatie die mij uit mijn zelfbeslotenheid haalt en in de liefde vestigt. Liefde als een wisselwerking tussen aangeboden en ontvangen zelfgave, zowel naar God als naar mensen toe.   In plaats daarvan maakt de mens zichzelf tot middelpunt en bekijkt alles enkel vanuit zijn gezichtshoek en in verhouding tot zichzelf. Dat is die moeilijke copernicaanse revolutie. Afstappen van de houding waarbij ik mezelf als centrum stel. Maak ik mezelf tot zon, dan beschouw ik al de rest en al de anderen als planeten die rond mij (moeten) draaien en gebruik ik al mijn energie om te bekomen dat heel de schepping zich naar mij schikt. Of nog, blijf ik niet gericht naar de zon, dan zit ik te werken in mijn eigen schaduw, en werp ik mijn schaduw op alles en op allen met wie ik bezig ben. Een anonieme jezuïet

Wijsheid van Ignatius: hoe pak je het best die eeuwige onrust in je ziel aan?

Afbeelding
  Uit een brief van Ignatius aan een jezuïet die het niet goed ging Je vergist je als je denkt dat de onrust die je ervaart en de traagheid van de vooruitgang van je geestelijk leven te wijten zijn aan de plaats waar je leeft, je oversten of je medebroeders. Die onrust komt van binnen en niet van buiten. Ik doel hiermee op je tekort aan nederigheid, gehoorzaamheid, gebed, aan je gebrek aan ascese … samengevat je al te geringe vurigheid om te groeien in volmaaktheid. Je zou kunnen veranderen van woonplaats, overste of medebroeders. Maar als je de innerlijke mens niet bijspijkert, zal het je nooit goed gaan. Overal zal je op hetzelfde stoten, tenzij je erin slaagt om nederig, gehoorzaam en toegewijd te worden en je eigenliefde los te laten. Dit is de enige verandering waarnaar je moet streven. Ik bedoel dat je moet proberen om de innerlijke mens te veranderen en hem terug op het juiste pad te richten, zoals een dienaar naar zijn Heer. Ignatius van Loyola

Hoe op zinvolle wijze omgaan met onzin van lijden? (1/4)

Afbeelding
Heel lang kan ik meestal niet bij de gedachte verwijlen dat het allemaal wondermooi is in Gods schepping, en dat de mens, het laatste werk van Gods handen, de bekroning is van dat wonder. Vrij vlug komt mij de wrange smaak in de mond, en in het hart van zoveel pijn, zoveel leed, zoveel ellende, zoveel verdriet die mij voor de ogen worden gegooid, of die ik soms zelf moet meemaken.   Natuurrampen, dodelijke of aftakelende ziekten die de uitbloei van een liefdesweg onmogelijk maken.   Zaken die soms zo mooi begonnen waren en plots afgebroken worden. En, afschuwelijker nog, de wreedheden door mensen aan mensen aangedaan.   Zoveel goede of onschuldige mensen getroffen door het kwaad. En diep in mij draag ook ik de kwetsuren die mijzelf door het leven of door medemensen werden aangedaan. Zoveel dat mij soms naar de rand drijft van een afgrond van zinloosheid waarin ik mezelf wel eens te pletter zou willen gooien. Wel mogen wij niet vergeten dat de ervaring van het kwaad altijd

Paus Franciscus over laboratoriumgeloof en authentiek geloof

Afbeelding
  Authentiek geloof houdt altijd een diep verlangen in om de wereld te veranderen. Dit stelt ons volgende vragen: hebben ook wij grote visioenen en passie? Durven ook wij dingen te ondernemen? Zijn ook onze dromen hemelbestormend? Worden ook wij door ijver verteerd (cf. Ps 69, 10)? Of stellen we ons tevreden met middelmatigheid en met pastorale programma’s in laboratoriumomstandigheden? Franciscus

Wat lucifers kunnen leren over oorlog - Een tekenfilm die geen woorden behoeft

Afbeelding
  Een doosje lucifers. Stukjes hout met zwavel. Voor de kunstenaar het vertrekpunt van een indrukwekkende saga. Zo banaal en herkenbaar als het maar kan zijn: de domme vernietigende logica van het kwaad. In de oorlog zijn er geen winnaars ... Geloof het of niet, deze tekenfilm is van Sovjet-makelij.

"Een Griekse tragedie": de enige Vlaamse tekenfilm die een ooit een Oscar won

Afbeelding
Deze schitterende tekenfilm over drie dames is even leuk als confronterend. Hun leven bestaat er in om iets in stand te houden dat eigenlijk reeds voorbij is. Ze leveren een uitputtingsslag met zichzelf en met de werkelijkheid. Tegelijkertijd is er een nieuw, onbekend leven dat hen toelacht. Ze kunnen, durven het niet vermoeden, laat staan geloven. Is dit je volkomen vreemd? Of herken je er misschien toch wel iets van, in je eigen leven? Anders gezegd, zijn er dingen in jouw bestaan waarvan je voelt dat je ze eigenlijk beter zou loslaten: relaties, engagementen, gewoontes, houdingen enz.? Mogelijks zaken die al een heel lange geschiedenis kennen. Is het jou al overkomen om de vreugde te ervaren van bevrijd te worden van iets dat je verknechtte, dat je vastzette, dat je   de gevangene was van je verleden en dat de deur naar de toekomst open kwam te staan ? Wat geeft jou, vandaag in jouw leven hoop?

Het kleine meisje hoop - Een gedicht voor deze tijden, van Charles Péguy

Afbeelding
De hoop -  het geloof waar we vandaag het meest nood aan hebben. Een gedicht van Charles Péguy, in een korte en een lange versie. Het kleine meisje hoop (kort)   Het geloof waar ik het meest van hou, zegt God, is de hoop. Nee, liefde, zegt God, dat verwondert me niet. Maar wat me verwondert, zegt God, is de hoop. Daar ben ik van ondersteboven. Ze zien toch wat er in de wereld allemaal omgaat en ze geloven dat het morgen allemaal omslaat. Wat een wonder is er niet voor nodig dat zij dat kleine hoopje hoop nooit als overbodig ervaren  maar met voorzichtige gebaren in hun hand en in hun hart bewaren, een vlammetje dat keer op keer weer wankelt en dreigt neer te slaan maar altijd weer weet op te staan, en nooit wil doven.   Hoop is een heel klein meisje van niks. Zij stapt op tussen de twee vrouwen en iedereen denkt: die vrouwen houden haar bij de hand, die wijzen de weg. Maar daarvan heb ik meer verstand, zegt God, ik zeg: het is dat kleine meisje hoop dat al wat tussen mensen leeft hun h

Wat de mystieker ziet dat andere mensen niet zien - De wandeling van meneer Périer (3/3)

Afbeelding
  In dit romannetje  (Ten Have Baarn, 2003)  beschrijft Maurice Bellet, priester, theoloog en psychoanalist, hoe meneer Périer, een onbeduidend burgermannetje, zonder het zelf te beseffen, een mystieke ervaring krijgt. Geleidelijk aan gaat dit zijn grijze leven van binnen uit veranderen. In dit derde uittreksel beschrijft Bellet, aan het einde van de roman, het nieuwe zelfbewustzijn van meneer Périer. Hij ziet. Hij … ziet een stralend visioen. En hij ziet dat hij ziet. Niet dat hij nadenkt of zich aan bespiegelingen overgeeft. Allerminst. Er is geen enkele afstand,  hij zit er middenin, hij bevindt zich binnen de blik die hij op alle dingen werpt, dingen die door zijn liefdevolle blik langzaam ontwaken, zodat Jean Périer helemaal lichtend wordt – want het oog is de lamp van het lichaam. Natuurlijk ziet hij wat hij altijd gezien heeft: de waterpartij, de fontein … de kinderen die hollen en de moeders die opletten, en vlak bij hem de ezels die terugkomen. Maar wat hij ziet is de lichtend

Over de enige echt goede ambitie - Wijsheid van Ignatius van Loyola

Afbeelding
"Er is maar een goede soort ambitie: houden van God; en als beloning voor het houden van Hem: meer van Hem houden." Ignatius van Loyola

Oorlog in Israël: tips om niet meegesleept te worden door angst

Afbeelding
  De oorlog tussen Israël en Hamas gaat lang duren.    Het aanslepen van de vijandigheden maakt velen onder ons angstig. Daarom geef ik  vier tips geven over het omgaan met angst. Angst kan een mens letterlijk doen verstijven en afsnijden van het leven. Ze heeft de neiging sterker te worden en alle plaats in te nemen.  Van alle negatieve gevoelens is angst wellicht de meest vernietigende. Je kan haar de pas afsnijden. Vier aandachtspunten kunnen helpen.   1.      Uitspreken Het is zinvol angst niet voor jezelf te houden. Angst gedijt het best in het verborgene. Erover praten met mensen in wie je vertrouwen hebt helpt haar opsluitende en zichzelf versterkende logica tegen te gaan. Voorwaarde is wel dat de gesprekspartner de angst niet enkel maar gaat bevestigen en er nog een schepje bovenop doet.   2.      Goede feitenkennis Goede informatie is belangrijk. Vaak is de feitenkennis oppervlakkig, onjuist of onvolledig. Daardoor worden verkeerde verbanden gelegd en onjuiste conclusies getro