Posts

Posts uit maart, 2018 tonen

Kruisweg, samen met paus Franciscus, in het Colosseum in Rome

Afbeelding
Rechtstreekse beelden kruisweg bij het Colosseum in Rome, met paus Franciscus

Een zuiver en stilzwijgend JA

Afbeelding
Medebroeder Bert Daelemans sj publiceerde  bij Averbode " Via Crucis ": een intiem-biddende meditatie bij een bronzen kruisweg van Werner Klenk.  Een uittreksel. De harde blik van Pilatus: Zie de Mens! De harde woorden van Petrus: Ik ken Hem niet. De harde kus van Judas. Het harde oordeel van het volk: Weg, weg met Hem! Aan het kruis met Hem! (Joh 19, 15) Mijn harde blik: dit hoopje mens, dat kan God niet zijn. Zijn antwoord? Een zuiver en stilzwijgend JA aan het leven, aan de liefde, aan de Vader, aan de mens: het ja fundament van zijn leven, het ja dat Hij nu eenmaal wil zijn, nu en altijd.

Doof mijn ogen uit

Afbeelding
Doof mijn ogen uit, ik zie U nog. Stop mijn oren dicht, ik hoor U spreken. Breek mijn voeten, ik bereik U toch. Zonder mond kan ik U blijven smeken. Breek mijn armen af, en ik omsluit U met mijn hart als met een hand. Druk mijn hart dicht, mijn verstand blijft vragen. En verteert uw vuurzee mijn verstand, ik zal U op mijn bloedstroom verder dragen. R. M. Rilke

Chrisma-mis met paus Franciscus: integrale beelden

Afbeelding
Chrisma-viering met paus Franciscus vanuit de Sint-Pietersbasiliek in Rome

Waarom onderscheiding niet enkel zinvol is op scharniermomenten: video met Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
Paus Franciscus vraagt om deze maand maart 2018 te bidden voor meer vorming in geestelijke onderscheiding. Dat de Kerk beseft dat de vorming in geestelijke onderscheiding van groot belang is zowel op persoonlijk als op gemeenschappelijk niveau. Met het oog op die vorming in geestelijke onderscheiding maakten we met ons    Platform voor ignatiaanse spiritualiteit van de jezuïeten in de Lage Landen  een serie korte didactische video’s over het wat en hoe van de onderscheiding in de geesten. Video 7/8: een leven lang mogen groeien

Waarom elke mens moet klaarstaan om te vergeven

Afbeelding
Vandaag verschijnt onderstaand citaat op www.gewijderuimte.org . Echte vrede is niet alleen een kwestie van structuren en mechanismen. Het berust vooral op de goedkeuring van een stijl van samenleven van mensen die gekenmerkt wordt door wederzijdse acceptatie en een vermogen om te vergeven vanuit het hart. We moeten allemaal vergeven worden door anderen, dus we moeten allemaal klaarstaan om te vergeven. Vergiffenis vragen en schenken is ons allemaal waardig; soms is het de enige uitweg uit situaties die worden gekenmerkt door eeuwenoude en gewelddadige haat. Vergeving, in haar meest ware en hoogste vorm, is een vrije daad van liefde; maar juist omdat het een daad van liefde is, heeft het haar eigen intrinsieke eisen: de eerste is respect voor de waarheid. God alleen is de absolute waarheid, maar Hij maakte het menselijk hart open voor het verlangen naar waarheid dat Hij vervolgens volledig openbaarde in zijn mensgeworden Zoon. Daarom zijn we allemaal geroep

Waarom we soms indruk hebben dat God niet antwoordt als we bidden in moeilijke omstandigheden

Afbeelding
Nogal wat mensen stoppen met bidden als ze in moeilijke vaarwateren terecht komen. Of ze vinden het ten minste best moeilijk om te bidden als de wind tegen zit. Waarom laat God toe dat ik ongelukkig ben? Waarom brengt Hij hier geen verandering in? In onderstaand stukje geeft Nikolaas Sintobin sj drie tips om te bidden in moeilijke omstandigheden. 3/3       Open blik Wie het moeilijk heeft zoekt doorgaans, ook in het gebed, verlichting. Je hoopt op een antwoord op je vraag, een oplossing voor het probleem, licht in de duisternis. Dit is niet meer dan normaal. Het probleem hierbij kan zijn dat we vaak in ons gebed niet alleen de vraag stellen, maar tevens de neiging hebben om God meteen zelf het antwoord in te fluisteren. En daar dreigt het gebed spaak te lopen. Immers, God laat zich niet opsluiten in onze eigen kaders. Hij antwoordt wel. Maar vaak anders of elders dan wat wij gehoopt hadden. Hier ligt een grote spirituele uitdaging voor wie bidt in moeilijk

Waarom je beter niet onderscheidt op je eentje: Nikolaas Sintobin sj over geestelijke begeleiding

Afbeelding
Paus Franciscus vraagt om deze maand maart 2018 te bidden voor meer vorming in geestelijke onderscheiding. Dat de Kerk beseft dat de vorming in geestelijke onderscheiding van groot belang is zowel op persoonlijk als op gemeenschappelijk niveau. Met het oog op die vorming in geestelijke onderscheiding maakten we met ons    Platform voor ignatiaanse spiritualiteit van de jezuïeten in de Lage Landen  een serie korte didactische video’s over het wat en hoe van de onderscheiding van de geesten. Video 6/8: geestelijke begeleiding

De koelkast als gebedstechniek

Afbeelding
Nogal wat mensen stoppen met bidden als ze in moeilijke vaarwateren terecht komen. Of ze vinden het ten minste best moeilijk om te bidden als de wind tegen zit. Waarom laat God toe dat ik ongelukkig ben? Waarom brengt Hij hier geen verandering in? Nikolaas Sintobin sj geeft drie tips om te bidden in moeilijke omstandigheden. 2/3      De methode van de koelkast Wie geconfronteerd wordt met moeilijkheden heeft vaak spontaan de reflex om die moeilijkheden een grote plaats te geven in het gebed.   Niet vreemd. Bidden is in belangrijke mate je gewone leven voor God brengen. Het gevaar is dan niet denkbeeldig dat het gebed snel gemonopoliseerd wordt door het probleem . In die mate dat je je als het ware verplicht gaat voelen om   alle gebedstijd, -energie en -aandacht te besteden aan die ene vraag, situatie, trauma, relatie, persoon enz. In plaats van je vooruit te helpen kan het bidden met die dringende of moeilijke vraag je zo eerder van God verwijderen. Het

Een besmetting waar iedereen beter van wordt

Afbeelding
Mijn trein komt aan in het station van Waregem. Snel klap ik de computer dicht, stop hem in mijn boekentasje en spring de trein uit. Nog even naar het loket om een nieuwe 10-rittenkaart te kopen. Op het moment dat ik die in mijn portefeuille stop besef ik plots dat ik mijn koffer in de trein heb laten liggen. Menslievedeugd. Snel terug naar de loketbediende. Heel vriendelijke man die meteen de telefoon in de hand neemt om contact op te nemen met bewuste trein. Na twee minuten doet hij me teken: het is in orde. De koffer is terecht. Ik kan hem ophalen in Kortrijk, het volgende station. Knap. Enkele uren later kom ik terug in het station van Waregem, om de trein terug te nemen. Dezelfde man staat nog achter het loket. Hij is het zaakje al vergeten. Ik niet. Even aarzel ik maar stap dan toch richting het loket en doe de man teken. Ik toon hem mijn reistas en dank hem uitdrukkelijk. Meteen herinnert hij zich het voorval en glundert. Ik blijf wat in het lokaal hangen en kijk, la

Onderscheiden is op zoek gaan naar vreugde: video Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
Paus Franciscus vraagt om deze maand maart 2018 te bidden voor meer vorming in geestelijke onderscheiding. Dat de Kerk beseft dat de vorming in geestelijke onderscheiding van groot belang is zowel op persoonlijk als op gemeenschappelijk niveau. Met het oog op die vorming in geestelijke onderscheiding maakten we met ons    Platform voor ignatiaanse spiritualiteit van de jezuïeten in de Lage Landen  een serie korte didactische video’s over het wat en hoe van de onderscheiding in de geesten. Video 5/8: op het kompas van de vreugde

Een verwaarloosde factor bij het bidden: het lichaam

Afbeelding
Nogal wat mensen stoppen met bidden als ze in moeilijke vaarwateren terecht komen. Of ze vinden het ten minste best moeilijk om te bidden als de wind tegen zit. Waarom laat God toe dat ik ongelukkig ben? Waarom brengt Hij hier geen verandering in? Nikolaas Sintobin sj geeft drie tips om te bidden in moeilijke omstandigheden. 1/3      Aandacht voor je lichaam Als mensen hebben wij niet alleen een lichaam. Wij zijn ook lichaam. Bidden doe je per definitie met je hele wezen. Met je hart, je verstand, je ziel. Ook met je lichaam. Een gespannen lichaam is daarom niet bevorderlijk om tot gebed te komen. Bidden vraagt immers dat je tot op zekere hoogte stil valt; dat je de externe prikkels vermindert om toegang te krijgen tot je innerlijkheid. De daarmee gepaardgaande stilte kan als gevolg hebben dat je des te scherper geconfronteerd wordt met die spanning in je lijf. Onaangenaam, en dus eerder een reden om te stoppen met bidden. Daarom kan het zinvol zijn om tijd te nemen