Posts

Posts uit oktober, 2014 tonen

Is ignatiaanse spiritualiteit enkel maar voor jezuïeten?

Afbeelding
Op 28 september 2014 vierde de Vlaamse GCL (Gemeenschap voor christelijke leven) haar jaarlijkse ontmoetingsdag in Drongen. GCL is een wereldwijde lekenbeweging, geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. Ignis maakte er een video-reportage over. Website GCL   Igniswebmagazine.nl

De duizendste deelnemer heeft zich ingeschreven

Afbeelding
Woensdagavond 21 oktober 2014, heeft de duizendste persoon zich ingeschreven voor de adventsretraite "Kostbaar in Mijn ogen" op www.ignatiaansbidden.org . Intussen zijn er ook reeds meer dan 40 uitwisselingsgroepjes gevormd waar mensen tijdens de advent zullen samenkomen om te delen over hun gebed. Er is ook plaats voor jou. Stel het niet uit. Schrijf je nu hier in!

Moet een goede christen de wereld verachten?

Afbeelding
We kunnen ons vandaag nauwelijks voorstellen wat een omwenteling Vaticanum II heeft teweeggebracht in het leven van de katholieke Kerk. Onderstaand filmpje van Volg Concilie  legt je in drie minuten uit hoe VC II christenen opnieuw oproept om zich te engageren in de wereld, na lange eeuwen van argwaan tegenover de moderne wereld.

Felix Körner sj, islamoloog, openhartig over interreligieuze dialoog en het verlangen om te bekeren (1/2)

Afbeelding
Felix Körner sj is islamoloog.  In een interview met Tertio ging hij in op enkele heikele punten van de interreligieuze dialoog met de islam. Vraag: Is het in de interreligieuze dialoog niet zo dat iedereen vasthoudt aan zijn waarheid en vooral de ander wil bekeren? … Er is een ander soort interreligieuze dialoog waarbij we niet weten waar die ons brengt. Beide partijen stappen geëngageerd in die ervaring, maar de dialoog kan ons beiden veranderen en bekeren.  Hier loop je een groter risico omdat je de moslim als vriend wil hebben. Natuurlijk koester ik de hoop dat de ander Jezus Christus zal ontdekken als zijn verlosser en ik hoef me over die hoop niet te schamen.  Maar het mag niet gaan over een verdoken bekeringsdrang en een verborgen dubbele agenda die ik met trucs wil bereiken. Speel open kaart. Moslims vinden het trouwens normaal dat je hen wil overtuigen van de schoonheid, de goedheid en de waarheid van je geloof. Het is een fijngevoelig en delicaat evenw

Kan je menswaardig omgaan met internet?

Afbeelding
Onlangs werd ik geïnterviewd over hoe zinvol omgaan met internet. Hieronder een uittreksel. Ik ben permanent online, ook om opzoekingen te doen. Boeken gebruik ik haast niet meer. De Bijbel lees ik bijvoorbeeld nagenoeg uitsluitend nog op het scherm. Maar de kunst en de uitdaging bestaat erin om het internet te gebruiken, en niet gebruikt te worden door het internet. Het blijft een middel. Het mag geen doel op zich worden.  Wie op  YouTube  gaat surfen, kan ongemerkt uren verliezen aan alle mogelijke mooie filmpjes, zonder iets waardevols te vinden. Die boodschap geef ik vaak mee aan ouders en grootouders. Wie z’n kinderen wil leren om op een verstandige en menswaardige manier te circuleren in die nieuwe omgeving, moet natuurlijk zelf weten hoe het eraan toegaat. Kinderen en pubers hébben begeleiding nodig. Maar heel vaak weten zij zelf veel beter wat je met internet kan doen dan hun ouders.  Het is belangrijk dat ouders de taal en de eigen wetmatigheden v

Nikolaas Sintobin sj genomineerd voor Golden Webfish Award 2014. Voor hem stemmen kan hier

Afbeelding
Nikolaas Sintobin sj is genomineerd voor de Golden Webfish Award 2014, in de categorie "Particulieren".  Meer in het bijzonder werd zijn website " www.verderkijken.org " voorgedragen. Nikolaas maakte deze website samen met het team van de Thomas-website van de KULeuven. "Verder Kijken" is een spin off van deze blog: je vindt er de video's die hier de voorbije 6 jaar zijn gepubliceerd. Het is een website die bedoeld is om jonge en minder jonge mensen toegang te verschaffen tot hun eigen innerlijkheid.  De Webfish Awards worden uitgereikt aan de beste christelijke bijdragen op het internet binnen het Nederlandse taalgebied.  Klik hier om Nikolaas je stem te geven .

Waarom het tegenovergestelde doen van wat je spontaan zou doen?

Afbeelding
Agere contra is een ignatiaans begrip waar je niet veel over hoort. Letterlijk betekent het: “ingaan tegen”. Het verwijst naar het ingaan tegen gedragingen die niet levengevend zijn en die ons onvrij maken. Edmund Lo sj schrijft hier het volgende over: In ons handelen kunnen we gehecht zijn aan gewoontes die ons op het eerste zicht een gevoel van veiligheid geven. Deze gewoontes kunnen te maken hebben met onze onzekerheden, twijfels of onze weerstand om uit onze comfortzone weggehaald te worden. Eigenlijk weerhouden zij ons ervan om ten volle het leven te leiden waartoe de Heer ons uitnodigt. Het is maar als we leven in de Geest en in de Waarheid dat we echt vrij kunnen leven. Agere contra  helpt ons om de dingen aan te pakken die ons wegtrekken van die vrijheid. Meer nog, het kan ons helpen om te groeien in die vrijheid .

Lou zingt Lou en "Formidable" van Stromae

Afbeelding
Lou is een jongen die het syndroom van Morsier heeft. Dit maakt dat hij leeft met meerdere geestelijke en lichamelijke beperkingen. Onderstaande beelden tonen hoe rijk en mooi deze jonge mens wel is.  Het eerste videootje kon u reeds zien op deze blog. De tweede is van recentere datum. Lou zingt er “ Formidable ” van Stromae. Mooi. Dubbel mooi, wat mij betreft, omdat het illustreert dat ook andersbegaafde mensen uitzonderlijke dingen kunnen doen. Ook zij kunnen groeien.

Paus Franciscus, de herder, spreekt over jaloersheid en meerderwaardigheidsgevoelens en hoe er mee om te gaan

Afbeelding
Paus Franciscus, de herder, geeft raad waarmee je echt verder kan.

Wat een huishoudrol kan leren over ware liefde

Afbeelding
Liefde is: binnengaan langs het deurtje dat openstaat. Zoveel efficiënter dan ...

Hoe je een keuze kan maken: haarfijn en helder uitgelegd

Afbeelding
Hoe maak je een keuze? Hoe kan je als christen een keuze maken? Hoe kan je erachter komen waartoe God je uitnodigt in dit leven? In deze schitterende prezi animatie leggen de Britse jezuïeten je dit haarfijn uit: de ignatiaanse spiritualiteit op zijn best!

Aangrijpend biografisch filmpje over Paus Paulus VI, in het Nederlands

Afbeelding
Op www.volgconcilie.be verscheen onderstaande reportage over het leven van Paus Paulus VI, die voorbije zondag zalig werd verklaard.

Rechtstreekse beelden eucharistie slot Synode Gezin en zaligverklaring Paulus VI

Afbeelding
Kijk en vier mee in de eucharistieviering bij het einde van de bijzonder synode over het gezin en de zaligverklaring van Paus Paulus VI

Paus Franciscus zet de synodevaders in hun blootje (en ... de lezers/luisteraars/kijkers)

Afbeelding
Hieronder een vertaling van enkele uittreksels uit de indringende slottoespraak van de Synode door Paus Franciscus. De Paus vernoemt er in het bijzonder 5 bekoringen die hij meende te ontwaren bij het luisteren naar de synodevaders. Eerste bekoring: “De bekoring van de vijandige verharding, ttz het zich willen opsluiten in de letter (…), in de binnenkant van de wet, in de zekerheid van wat we kennen en niet van wat we nog moeten leren en bereiken. Ten tijde van Jezus, was dit de bekoring van de Zeloten, van de scrupulanten, van de mensen met haast. Vandaag van hen die we “traditionalisten” of ook “intellectualisten” noemen.” Tweede bekoring: “De bekoring van een vernietigende wereldvreemdheid, die in naam van een verraderlijke barmhartigheid wonden verbindt zonder die eerst te verzorgen, die de symptomen behandelt en niet de oorzaken en de wortels. Het is de bekoring van de angstigen en ook van hen die “progressieven en liberalen” worden genoemd.” Derde bekoring: