Posts

Posts uit oktober, 2016 weergeven

We zijn allen geroepen tot heiligheid ... Hoezo?

Afbeelding
Vandaag verschijnt onderstaande overweging op www.gewijderuimte.org Geloven dat wij allemaal geroepen zijn heeft diepgaande gevolgen voor ons dagelijks leven. Als je aanvaardt wat Vaticanum II noemde “de universele roeping tot heiligheid” dan zal dat zelfs de meest verborgen momenten van je leven bezielen.   De universele roeping tot heiligheid is een uitnodiging om onszelf te zijn. Het is ook een uitnodiging ons te herinneren aan de sacramentaliteit van het dagelijkse leven   en ons bewust te worden van het grote   doel dat God heeft vastgelegd voor ons: heiligheid.   Het is wat de heiligen begonnen te beseffen, soms heel plots, soms in de loop van vele jaren, of ze nu geboren waren in de eerste eeuw in Palestina, in de dertiende eeuw in Frankrijk of in de twintigste eeuw in Amerika.   Of ze nu leefden in een rustig slotklooster in Lisieux, in een eenzame woestijntent in Marokko, of in het grootse pauselijk paleis in het Vaticaan. Of ze nu werkten met de armsten onder d

De kracht van vrijblijvendheid: internetpastoraat (2/6)

Afbeelding
In de metro op weg naar huis, staand, met de smartphone in de hand. In een keer alle e-mails gelezen want ik loop achter. Geen ideale plek om te overwegen en te bidden. Toch onverwacht diep geraakt. Niet door de specifieke teksten maar door even met God bezig te zijn: 2/6 Deze terugblik on the spot kreeg ik onlangs doorgemaild vanwege een deelneemster aan een van onze digitale retraites. Hij illustreert alvast twee maatschappelijke tendenzen die verklaren waarom internetpastoraat in onze huidige cultuur een must is geworden.  (1) De Bijbel staat weliswaar bij nogal wat mensen in de huisbibliotheek. Hij wordt er maar zelden uitgehaald. De smartphone of de laptop, daarentegen worden doorlopend geopend.  (2) Komt daarbij dat jonge en minder jonge mensen, om allerhande redenenen, terughoudend zijn geworden om zich voor langere tijd te engageren. Een retraite in een abdij, het klinkt best aantrekkelijk. De drempel om het ook daadwerkelijk te doen is ec

Een vloek kan een zegen worden

Afbeelding
Een vloek kan een zegen worden. Een beetje bij het haar getrokken? Misschien wel een beetje. Toch door en door menselijk en herkenbaar. Iedereen verlangt naar zijn of haar plekje. Iedereen wil een steentje kunnen bijdragen. Iedereen verlangt ernaar om aanvaard, gerespecteerd en ja, bemind te worden, zoals hij of zij is.

Is het mogelijk om met je verstand God te doorgronden?

Afbeelding
Onderstaand citaat verscheen onlangs op www.gewijderuimte.org . Ik ga niet ontkennen dat het woord ‘God’ iets ontzagwekkends én iets fascinerends heeft, iets van dieper-dan-ik-peilen-kan. Zo zei iemand eens dat, als wij ertoe zouden komen God te   doorgronden, dan zou datgene wat we zouden bevatten, God niet zijn. Als ik omtrent het goddelijke nadenk met woorden als ontzagwekkend en fascinerend , dan ben ik geneigd te veronderstellen dat die woorden passen bij goddelijke aspecten als majesteit en macht. Ik mag echter niet vergeten dat de eigenschappen van God die grootser zijn dan ik kan bevatten mogelijks net diegene zijn die gaan over mildheid en bemoediging. Ik moet snappen dat Gods diepte niet te peilen is; akkoord, maar deze diepte is dan toch troostend en geruststellend. Misschien dat ik, op een dag waarop alles tegenvalt en niets werkt zoals het moet, mijzelf wat moet uitdagen om iets meer werk te maken van mijn dagelijkse doen en laten. Ik kan ook even de tijd ne

Waarom ik als internetpastor geen kniebuiging heb gemaakt (1/6)

Afbeelding
In het najaar publiceerde ik een artikel in het Tijdschrift voor geestelijk leven over internetpastoraat. Hier enkele uittreksels (1/6) Op enkele jaren tijd is de digitale omgeving integraal deel gaan uitmaken van ons gewone leven. Dit geldt voor informatieverwerving, bankieren en allerhande aankopen. Ook, en zo mogelijk nog meer, voor communicatie en dus voor intimiteit en innerlijkheid.  In een gesprek over mijn werk als internetpastor merkte een jonge belijdende christen - nota bene zelf professioneel actief in de digitale omgeving - op dat ik dus een kniebuiging had gemaakt ten aanzien van de moderne drukke samenleving. Ik had mijn antwoord meteen klaar. Neen, deze nieuwe vorm van pastoraat is geen ersatz. In tegendeel. Ik ben blij en dankbaar dat ik dit als jezuïet kan en mag doen. In nieuwe tijden dienen nieuwe middelen te worden uitgedacht om mensen te begeleiden in hun geestelijk leven, ruimer om hen de kans te bieden het Evangelie te ont

Vergeven is mogelijk. Kijk zelf

Afbeelding
  Ooit al iets gelijkaardigs meegemaakt? Langs welke kant? Zou je het graag kunnen ervaren?

Over gebedsverhoringen waar je niet voor gebeden hebt

Afbeelding
Onderstaand citaat verschijnt vandaag op www.gewijderuimte.org Een vriendin van mij is van het slag mensen dat altijd opgewekt is en positief ofschoon zij blijkbaar met meer dan haar deel aan ellendige tegenslagen te maken heeft. Omdat zij het nu en dan eens treft, heeft zij enkele pittige verhalen te vertellen. Mijn voorkeur gaat naar het verhaal van die nacht   toen ze wakker werd met twee politieagenten aan haar bed. Door een aantal vreemde omstandigheden, was de deur van haar huis tijdens de nacht wagenwijd open gelaten. Haar gebuur maakte zich zorgen over haar en haar familie en belde de politie. Die ging onmiddellijk naar het huis en doorzocht elke kamer   voordat ze haar wekten   en haar zegden dat alles in orde was (en asjeblieft sluit je deur de volgende keer).   Ik denk dat ik een hartaanval had gekregen als ik midden in de nacht wakker was geworden met twee politieagenten aan mijn bed. God waakte die nacht blijkbaar over mijn vriendin door een bezorgde gebuur en de

Wat doen om je te laten verwennen door God?

Afbeelding
De sleutel om je te laten verwennen door God zelf Laten we er enkel  maar aan denken om God te dienen. Hij zal graag voorzien in al het overige dat we nodig hebben. Ignatius

De laatste, moeilijkste, maar ook de fundamenteelste vraag

Afbeelding
De laatste, moeilijkste, maar ook de fundamenteelste vraag is dan deze. Kan ik aanvaarden dat de liefde waarmee iemand van mij houdt en mij aanvaardt zoals ik ben, mij niet enkel geschonken wordt nadat en omdat ik geworden ben wie ik graag zou zijn, maar eigenlijk daarvóór? Denk aan de liefde waarmee ouders hun kind ontvangen, zoals het hun in handen wordt gegeven. Daaruit volgt dat de liefde waarmee van mij gehouden wordt eerst is. Dat het feit dat ik mij onvoorwaardelijk geliefd weet -wie ik ook mag zijn- mij juist oproept en maakt tot het rijkste en het mooiste dat ik kan zijn. Daarom is dit mijn diepste wezen dat ik ben uit de liefde van anderen, en naar anderen toe, met wie ik in liefde samenleef. De moeilijkheid is dat ik dat nu moet kunnen beleven ! En omdat die onvoorwaardelijke liefde tot mij en die onvoorwaardelijke aanvaarding van mij op de eerste plaats door God zelf worden waar gemaakt, ben ik 'uit God' en 'naar Go