Posts

Posts uit februari, 2013 tonen

Niet anders meer kunnen

Afbeelding
Ignatiaanse onverschilligheid Ignatius geloofde dat alle mensen Gods scheppende en dragende liefde kunnen ervaren. Als we aandacht besteden aan  dit soort ervaring, dan zullen we merken dat we alsdan met heel ons hart naar God verlangen en, tegelijkertijd, een heel groot besef van welzijn ervaren. Als we vervuld zijn van zo’n ervaring, merken we dat alles en iedereen in vergelijking hiermee verbleekt. Ons verlangen naar dit Mysterie is sterker dan alles of iedereen. We worden, althans op die ogenblikken, vrij van ongeordende gehechtheden aan mensen of dingen; of, zoals Ignatius het uitdrukt, “indifferent”. We kunnen dan gewoon niet verlangen om wat dan ook te kiezen dat ons zou wegleiden van het object van dit verlangen naar “ wat we niet kennen”, het mysterie dat we God noemen. Een lang leven, gezondheid, rijkdom  - dit alles verbleekt als we het plaatsen naast het Mysterie waar we naar verlangen. Uit A Friendship Like No Other by William A. Barry sj 

Video laatste publieke zegen Paus Benedictus XVI

Afbeelding
De beelden van de slotzegen door Benedictus XVI tijdens zijn laatste algemene audiëntie.

Klik hier voor de vierde en laatste aflevering van "Op zoek naar God"

Afbeelding
Hieronder vindt u de vierde en laatste aflevering van "Op zoek naar God". Bekijk de video in andere formaten.

Video van het laatste Angelus van Benedictus XVI

Afbeelding
Deze middag heeft Benedictus XVI voor het laatst het Angelus gebeden op het Sint-Pietersplein in Rome. Hieronder kan u kijken naar de beelden en luisteren naar zijn afscheidswoorden.

Kim Feenstra over het mysterie van Gods aanwezigheid in haar leven

Afbeelding
Deze avond om 21u55 op NL 3, vierde en laatste uitzending van "Op zoek naar God". Alvast nog maar een proevertje. In dit video-fragment geeft Kim Feenstra commentaar bij haar meditatie met het roepingsverhaal van de kleine Samuël. Het is een authentiek getuigenis over hoe Gods liefde zichtbaar kan worden in het leven van een mens.

Spiritueel exhibitionisme?

Afbeelding
In de aanloop naar de reality-serie “Op zoek naar God” van de EO heb ik me meerdere malen volgende  vraag gesteld: is het ethisch en deontologische verantwoord om de beslotenheid van de begeleidingskamer open te stellen voor de camera en dus voor honderdduizenden televisiekijkers? Wie vertrouwd is met de praktijk van de Geestelijke Oefeningen of, ruimer, met geestelijke begeleiding, weet dat het begeleidingsgesprek traditioneel afgeschermd wordt met dezelfde geheimhoudingsplicht als het biechtgesprek. Absoluut dus. Hebben de begeleiders van dit programma hier dan op grove wijze tegen gezondigd? Ik meen van niet. Meer nog, ik denk dat wij heel goede, in de traditie gegronde, redenen hadden om op deze vraag in te gaan. Ieder die vertrouwd is met geestelijke literatuur weet dat autobiografische geschriften hier behoren tot de toppers. Denk maar aan Theresia van Lisieux, Etty Hillesum en, heel recent, Moeder Theresa van Calcutta. In deze documenten mag je getuige zijn van soms h

Is er wel voldoende bewijsmateriaal om je te veroordelen?

Afbeelding
"Mocht je voor de rechtbank gedaagd worden op beschuldiging van christen te zijn, zou er dan voldoende bewijsmateriaal zijn om je te veroordelen?" Onlangs gehoord op "Pray as you go", de gebedswebsite van de Britse jezuïeten. Het bleef nazinderen.

Lieke van Lexmond over "God vinden in alle dingen"

Afbeelding
Tijdens haar stille retraite, komt Lieke van Lexmond er geleidelijk achter dat je God ook buiten een gebedstijd kan vinden.

Met een zachte kus vertedert zij de vernedering

Afbeelding
Medebroeder en huisgenoot Bert Daelemans publiceerde onlangs " Via Crucis " een intiem-biddende meditatie bij een bronzen kruisweg van Werner Klenk. Ten zeerste aanbevolen voor deze vastentijd en de komende Goede Week. Hieronder vindt u een voorsmaak. Alleen de liefde leeft Een stille ontmoeting, vertederd in een kus. Daarnet nog had Judas Hem gekust, vernederd in een kus. Dit is het laatste dat Maria nog zal zeggen. Het is de laatste kus die ooit nog aan de Mens zal worden gegeven. Met een zachte kus vertedert zij de vernedering. Teder laat Hij haar doen, geeft zich aan haar over, zoals alleen Hij dat kan. De knieën lichtjes gebogen, zoveel als Hij kan naar haar toegekeerd, toegedraaid, toegeaaid. Hij ontvangt elke vorm van liefde. Elke vorm.

Bekijk hier aflevering 3 van "Op zoek naar God"

Afbeelding
Klik hieronder om te kijken naar de derde aflevering van "Op zoek naar God" De stilte begint te wegen en leidt tot emotionele ervaringen en radicale besluiten. Bekijk de video in andere formaten.

Lieke van Lexmond over "Stilte als vriend"

Afbeelding
Deze avond om 22u kan u op NL3 de derde aflevering bekijken van "Op zoek naar God". In onderstaande video blikt Lieke van Lexmond terug op haar stilteweek en op de vraag: "Stilte, vriend of vijand?"

"Start de stilte." Nu online!

Afbeelding
Gisterenavond is www.startdestilte.be online gegaan: een website waarop je, via de meest verfijnde technieken, ingewijd wordt in een tiental meditatie- en gebedstechnieken. Een hele ploeg specialisten zet hier zijn schouders onder. Uw blogger is ook van de partij. Drie units staan nu reeds online: Ontspanningsoefeningen Mediteren met YouTube Levensgebed  Als je even naar onze  Facebook-pagina surft en die "aanleukt", dan word je dagelijks op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van dit heerlijke initatief. Met zegge het voort!

Nieuwe vastenretraite online

Afbeelding
Op zoek naar verdieping voor de vasten die vandaag begint? Gewijde Ruimte heeft een vastenretraite voor u klaar: 6 kant en klare schriftmeditaties rond het thema:  “En zijn Liefde voor hen zou tot het uiterste gaan” (Johannes 13, 1). Volledig uitgewerkt. Waar en wanneer u maar wil.  Graag een deugddoende, biddende vasten toegewenst!

Lieke van Lexmond over "aanvaarden dat je aanvaard bent"

Afbeelding
"Op zoek naar God" is niet enkel maar  televisie. Voorbije zondagavond werd door de EO een website ("Op zoek naar God in de stilte") gelanceerd die ook u toelaat om te leren bidden met de Schrift, net zoals "de vijf". Op die website vindt u een schat aan leermateriaal. Ook fragmenten uit de retraite waarbij de dames zelf commentaar geven bij hun meditaties.  Hieronder vertelt Lieke bijvoorbeeld over een sterke meditatie, vertrekkend van onderstaande tekst van Piet van Breemen sj. Slechts wanneer ik bemind word in die diepere zin van volledig aanvaard-zijn, kan ik mezelf worden. De liefde, de aanvaarding van anderen, maakt mij tot de unieke persoon die ik zou kunnen moeten worden. Als iemand gewaardeerd wordt om wat hij doet, is hij niet uniek; iemand anders kan hetzelfde werk doen, misschien zelfs nog beter dan hij. Maar als iemand bemind wordt om wat hij is, dan wordt hij uniek, dan wordt hij een onvervangbare persoonlijkheid. (Piet van Bre

Beelden ontslag Benedictus XVI

Afbeelding
Ik heb zonet de officiële mededeling van Paus Benedictus XVI mbt zijn terugtreden vertaald. Hieronder ziet u de beelden van de toespraak en kan u de tekst lezen. Beste broeders, Ik heb u samengeroepen voor dit consistorie. Niet enkel omwille van drie heiligverklaringen, maar ook om u een beslissing van groot belang voor het leven van de Kerk mee te delen. Nadat ik meerdere malen voor God mijn geweten heb onderzocht ben ik tot de zekerheid gekomen dat mijn krachten, gezien mijn hoge leeftijd, niet meer aangepast zijn om op gepaste wijze het Petrus-ambt uit te oefenen. Ik ben me er goed van bewust dat dit ambt, door zijn spirituele essentie, niet enkel door woord en daad dient uitgeoefend te worden, maar ook, en niet in mindere mate, door het lijden en door het gebed.  Desalniettemin is het in onze hedendaagse wereld, die gekenmerkt wordt door snelle veranderingen en die dooreengeschud wordt door vragen die erg belangrijk zijn voor het geloofsleven,  ook belangrijk om te be

Bekijk hier aflevering 2 van "Op zoek naar God"

Afbeelding
Denk je nu nog steeds dat stilte saai en monotoon is? Klik hieronder om de tweede aflevering te bekijken van de reality-TV-serie: Op zoek naar God: Stilte jeukt. Bekijk de video in andere formaten.

Over wat je kan leren over je hart als je onkruid wiedt

Afbeelding
Over wat je kan leren over je hart als je onkruid wiedt, over het dragen van maskers, over eenzaamheid, over het ontdekken van de Bijbel en nog veel meer. Deze avond, aflevering 2 van " Op zoek naar God ", om 22u op NL 3 Hieronder een voorsmaakje.

Alvast een voorproevertje voor deze avond!

Afbeelding
Deze avond, zondag 10 februari om 22u op NL, de tweede aflevering van "Op zoek naar God". Hieronder alvast een voorproevertje.

Piet van Breemen sj over "Op zoek naar God"

Afbeelding
Piet van Breemen sj is een van de grootste specialisten van de Geestelijke Oefeningen in de Lage Landen. In onderstaand video-interview legt hij uit hoe het komt dat deze stilteretraites echt kunnen leiden tot een godsontmoeting. Met dank aan Ignis

Een “zweefteef” over eucharistische aanbidding

Afbeelding
“Rockchik” “Ellen Bandita, een van de deelneemsters aan “Op zoek naar God”,   vertelt over wat de stilte met haar gedaan gedaan heeft en hoe ze nu kijkt naar christenen. Ronduit indrukwekkend. Volgende uitzending nu zondag om 22u op NL 3.

Bekijk hier deel 1 van "Op zoek naar God"

Afbeelding
Hier heb je de volledige eerste aflevering van "Op zoek naar God, in de stilte". Bekijk de video in andere formaten.

Over babes en andere „gewone mensen“

Afbeelding
Deze avond wordt de eerste uitzending van „Op zoek naar God“ uitgezonden (22u, NL 3) Een vraag die ik de voorbije maanden vaak gekregen heb was of het niet een heel bijzondere ervaring was om een retraite te geven aan „babes“. Steevast waren de journalisten verbouwereerd door mijn antwoord: „neen, eigenlijk niet.“ Ik heb retraites en geestelijke begeleiding gegeven aan alle mogelijke mensen: jong en oud, leken en religieuzen, 4de-wereld en 1ste wereld,  met een welgevuld strafblad en perfect tussen de lijntjes, binnenste kern van de Kerk en randkerkelijk …  Steevast was ik getuige van  gelijkaardige ervaringen.  Als mensen de stilte aandurven dan komen dezelfde fundamentele vragen en verlangens, hoop en frustratie, pijn en vreugde naar boven.  Als het mensen, in die stilte, dan ook nog gegeven wordt om het Woord van God binnen te laten in hun hart, dan ervaren zij genezing, aanvaarding, nieuwe moed,  leven, vergeving ... In het aanschijn van God bestaan er allee

Een eenvoudig recept voor religieuze reality-TV

Afbeelding
Enkele dagen geleden werd ik geïnterviewd door "Braambos" over "Op zoek naar God". Een van de vragen was of een ignatiaanse retraite en reality-TV niet vloeken met mekaar. Op de website van Braambos kan u mijn antwoord beluisteren. Het volstaat om te klikken op mijn fotootje aldaar. Het hele interview kan u beluisteren nu zondag, 3 februari, om 20u op Radio 1 . De eerste uitzending van "Op zoek naar God" is nu zondag, 3 februari 2013, om 22u op NL 3.