Posts

Posts uit november, 2017 tonen

Het beste wat me overkomen is is het overlijden van mijn vader

Afbeelding
Toen hem de vraag werd gesteld twijfelde de jongen, een opgeschoten puber, geen ogenblik. “ Het beste wat  me overkomen is is het overlijden van mijn vader ”. De tafelgenoten, ikzelf incluis, waren verbijsterd. De jonge man besefte dit best en gaf meteen wat uitleg.  “ Mijn vader is drie jaar geleden, na een lange ziekte, gestorven. Ik had veel liever dat hij was blijven leven. Ik hield van hem.  Maar nu stel ik vast dat ik veel dankbaarder in het leven sta dan voorheen, dat ik gewoon dankbaar ben dat ik mag leven, elke dag opnieuw. En ook dat ik vaak verwonderd en blij ben om kleine, eenvoudige dingen. Ja, ik weet dat dit vreemd kan klinken, maar eigenlijk is dit het beste wat me ooit overkomen is”.

Video voordracht paus Franciscus voor burgerlijke autoriteiten Myanmar

Afbeelding
Video toespraak paus Franciscus tot overheden Myanmar

Eerste beelden aankomst paus Franciscus in Myanmar

Afbeelding
Beelden aankomst paus Franciscus in Myanmar, het begin van een van zijn moeilijkste en meest delicate bezoeken.

Het valt eigenlijk best wel mee

Afbeelding
Onze samenleving heet meer en meer mensonvriendelijk te worden, in tegenstelling tot minder ontwikkelde landen. Chili is zo’n land. Ik verbleef er een klein jaar, voldoende om het wat te leren kennen. Een van de dingen die me opviel was hoe brutaal men er is in het verkeer. Als voetganger ben je daar vogelvrij. Ook op het zebrapad. Rennen is de boodschap. Anders word je gewoon omver gereden. Onlangs was ik in de Gentse binnenstad. Ik zag een vader met 2   jonge kinderen. Het ene op het fietszitje. Het ander, een piepklein meisje, te voet, naast hem.   De man stak voorzichtig, te voet naast zijn fiets, de straat over. Het dochtertje was hem niet gevolgd en was op het voetpad blijven staan. Papa moedigde vriendelijk het kind aan om over te steken. Het kind aarzelde. Het was zichtbaar angstig.   Aan de ene kant kwam een auto aangereden. Aan de andere een fiets. Beide bestuurders hadden meteen in de gaten wat er gebeurde. Ze stopten en deden beiden het meisje vriendelijk teken

Over hoe en waarom van geestelijke begeleiding

Afbeelding
Bidden raakt je intimiteit. Het is een mysterie. Voor jezelf. En nog meer voor een ander. Woorden zijn vaak ontoereikend om uit te drukken wat zich afspeelt in het gebed. Toch kan het zinvol zijn om te praten over je gebed met een een ander biddende man of vrouw die daar ervaring mee heeft. Dit heet geestelijke begeleiding. Mensen zijn wezens van het woord. Woorden leggen op wat je meemaakt helpt om meer inzicht te krijgen in je innerlijke ervaring.   In het bijzonder als dit gebeurt ten aanzien van een andere mens. Vaak helpt het om de discrete aanwezigheid van God in je (gebeds)leven op het spoor te komen. Dit is trouwens het eerste oogmerk van geestelijke begeleiding. Ook is het zo dat moeilijke ervaringen, gewoon door erover te spreken, gerelativeerd worden en helemaal niet zo problematisch lijken. Geestelijke begeleiding helpt om de band te leggen met de ervaring van de gelovige kerkgemeenschap door de eeuwen heen. Mensen hebben reeds vóór jou gebeden en daar heel wat ui

De achterkant van biddenonderweg.org, via Facebook-live

Afbeelding
Gisteren gingen we met biddenonderweg.org   voor het eerst live op FB. Journalist-medewerker Rick Timmermans interviewde Guido Attema en mezelf over het dagelijks reilen en zeilen van Bidden Onderweg: waarom, hoe, met wie, heel concreet en algemeen. Wil je weten hoe onze studio eruit ziet én het antwoord krijgen op alle mogelijke vragen, kijk en luister dan hieronder naar deze uitzending. Ook krijg je allerhande tips en een paar vragen.

Over kangoeroes en jouw persoonlijk geluk

Afbeelding
Hoe begin jij gewoonlijk jouw morgen? Of nog, wat heb jij nodig om zo je dag door te gaan?  Wat maakt jou dartel en jolig?  Eigenlijk best wel belangrijk om dit te weten. En om er vervolgens ook nog iets mee te doen!

Waarom en hoe deelnemen aan digitale adventsretraite van jezuïeten: uitleg en suggesties van Nikolaas Sintobin sj (video)

Afbeelding
In onderstaande video leg ik uit hoe de digitale adventsretraite "Uit God geboren"  werkt en hoe je er op een zo boeiend als mogelijke manier aan deelnemen. Op je eentje, of samen met anderen. Inschrijven door het opgeven van je mailadres op www.ignatiaansbidden.org

Over drie dingen die zelfs God niet weet - over het verschil tussen franciscanen, dominicanen

Afbeelding
Deze is nieuw voor mij! De drie dingen die God niet weet: Wat een franciscaan gaat zeggen als hij begint te preken. Wat een dominicaan gezegd heeft als hij stopt met preken. Wat een jezuïet denkt.

Waarom je dankbaar kan zijn om vergissingen

Afbeelding
Als je vaststelt dat je verkeerd gehandeld hebt, wanhoop dan niet. Ook vergissingen kunnen je helpen om een beter mens te worden.   Ignatius van Loyola

De goede raad van Ignatius van Loyola voor Donald Trump

Afbeelding
In onderstaande brief van het voorjaar van 1546 geeft Ignatius precieze instructies aan drie jezuïeten die deelnamen aan het Concilie van Trente. Ik maakte deze goede raad een jaar geleden wereldkundig, in de hoop dat Donald Trump er iets zou aan hebben. Denk je dat het iets uitgehaald heeft? Hoe communiceren? 1/ Ik zou langzaam in het spreken zijn, bedachtzaam en minzaam, vooral bij de bekrachtiging van dingen die op het concilie onderhandeld worden of zouden kunnen besproken worden. 2/ Ik zou langzaam in het spreken zijn zodat het luisteren voor mij nuttig wordt, vooral rustig om opvattingen, gevoelens en wil van de anderen die aan het woord zijn, te vernemen en te leren kennen, om zo dan beter te kunnen antwoorden of te zwijgen. 3/ Wanneer over het één of ander gesproken wordt, dan geef je redenen aan beide kanten (partijen), zodat je niet toont door het eigen vooroordeel verhinderd te zijn ; ik zou me vooral inspannen om niemand met een ontevreden gevoel achter te l

"Kostbaar in mijn ogen": digitale adventsretraite van de jezuïeten, in boekvorm

Afbeelding
Misschien herinner je je nog de eerste digitale adventsretraite die de jezuïeten aanboden: Kostbaar in Mijn og en. Een ignatiaans, bijbels gebedsparcours om je, elke dag van de Advent, voor te bereiden op het Kerstfeest.  De teksten zijn geschreven door Bart van Emmerik sj, Tjeerd Jansen sj en uw dienaar. Meer dan 7.500 mensen namen eraan deel. De uitgeverij Averbode heeft  deze ignatiaanse retraite in boekvorm uitgegeven: bijbelteksten, gebedssuggesties, geloofsimpulsen en technische gebedstips. Uitstekend als leidraad voor de komende Advent. Voor jezelf of als geschenk! Kostbaar in mijn ogen, Ignatiaanse adventsretraite, Tjeerd Jansen sj, Nikolaas Sintobin sj en Bart van Emmerik sj, Averbode, 2015, 72 p, 14,95€ Je kan dit boekje bestellen via je boekhandelaar of rechtstreeks bij Averbode, via internet .

"Broeder"-jezuïet zijn: Wiggert legt uit wat dit voor hem betekent

Afbeelding
Ervaringsbericht van broeder Wiggert Molenaar sj naar aanleiding van een brief van de Algemene Overste van de jezuïeten over de roeping tot broeder-jezuïet  Onlangs ontving ik iemand die de  Geestelijke Oefeningen in het alledaagse leven  doet bij wijze van uitzondering niet in de spreekkamer, maar in mijn bureau. Dit bureau ligt heel strategisch bij de voordeur van het hoofdkantoor van de Vlaamse en Nederlandse jezuïeten in Antwerpen. Ik vertelde de retraitant, die weet dat ik broeder-jezuïet ben en geen pater, waarom deze setting mij deed denken aan de patroon van de broeders-jezuïeten: de heilige Alphonsus Rodríguez. Heilige portier Alphonsus Rodríguez (1533-1617) was een Spaanse jezuïet die intrad na zijn vrouw en kinderen verloren te hebben en nadat zijn bedrijf failliet was gegaan. Hij voelde zich altijd al aangetrokken tot het leven als religieus en meldde zich aan als kandidaat bij de jezuïeten. Na enige aarzeling besloten dezen hem aan te nemen als broeder; hij was

Waarom angst zo aantrekkelijk is

Afbeelding
Angst heeft, paradoxaal genoeg, iets heel aantrekkelijks. Als je ergens bang voor bent, dan heb je steevast allerhande zinvolle, rationele – vaak moeilijk te weerleggen -  argumenten om die angst te voeden en te onderhouden. Van alle negatieve gevoelens is de angst misschien wel de meest vernietigende. Je kan je de vraag stellen of christelijk geloof ten gronde wel verenigbaar is met angst. Christelijk geloof nodigt immers uit om te geloven in de voorzienende liefde van God.  Misschien zou je kunnen zeggen dat de angstzones in ons leven, plaatsen, relaties, ervaringsdomeinen …. zijn die we nog niet voldoende hebben laten doordringen door Gods heilzame en bevrijdende aanwezigheid. Angst blokkeert dus de toegang tot de bron die God is. Angst is specialist in het aangeven van de redenen waarom iets wel degelijk slecht moet aflopen. Angst, met andere woorden, heeft een werking die tegenovergesteld is aan die van de Geest van God. Nikolaas Sintobin sj

Over rust en mate

Afbeelding
Rust is goed. Afzondering kan soms echt deugd doen. Soms heb je echt nood aan veiligheid en afstand. Aan niet gestoord worden. Ook aan stilte en innerlijkheid. Hoe ver ga je hierin?

(4/4) Dynamiek van goed en kwaad: enig middel om kringloop ten dode te doorbreken

Afbeelding
Er is maar één middel om die kringloop ten dode te doorbreken, namelijk kiezen voor de armoede, radicaal. Jezus maakte er heel terecht de eerste zaligheid van, de drempel van zijn Rijk. Daadwerkelijke armoede om tegen je hebzucht in te gaan; armoede van geest om je eerzucht in te dijken. Zo staat, tegenover de dynamiek van het kwaad, de levensdynamiek van Jezus, de Christus, de enige die vrijheid schept. Wordt de dynamiek van het kwaad meestal op gang gebracht vanuit zwakheid, toegeven compromissen,  die van het goede krijgt haar eerste impuls gewoonlijk vanuit een bewuste keuze. Een keuze die uitgaat van mijn diepste vrijheid en die me zó bevestigt als wie ik in de grond ben, een goed en vrij mens, beeld van de algoede God, dat ze mij er als vanzelf toe brengt een tweede stap te zetten in dezelfde richting. Een paar voorbeelden. Hetzelfde landschap bekeken wanneer de zon erop schijnt of bij miezerig weer is totaal anders. Gaat het om menselijke situaties, dan zijn wijz