Posts

Posts uit april, 2023 tonen

Hoe toon jij je liefde aan je geliefden? - ontroerende kortfilm

Afbeelding
  Hoe maak jij aan iemand duidelijk dat je van hem of haar houdt? Doe jij soms dingen voor je geliefde in het verborgene, zonder dat hij of zij kan weten dat jij het gedaan hebt? Waarom doe je dat dan in het verborgene?

De aantrekkelijke zelfrelativering van paus Franciscus - Waarheid in tijden van internet (10/15)

Afbeelding
Een tijd geleden gaf ik een voordracht aan de theologiefaculteit van de KULeuven over “Waarheid in het digitale tijdperk”. Enkele uittreksels. (10/15) De zelf-relativering van paus Franciscus Het vierde kenmerk van de communicatie van paus Franciscus is misschien het meest typisch. Hij deinst er niet voor terug om zichzelf en de hele katholieke traditie tot op zekere hoogte te relativeren. In zijn talrijke ontmoetingen met journalisten durft hij vlakaf te zeggen dat hij, hoewel paus, sommige zaken niet of niet goed weet. Bekend is zijn uitspraak   in een interview met La Repubblica in 2013 dat hij gelooft in God , niet in een katholieke God . Ook sprak hij reeds meerdere malen over zijn persoonlijke ervaring met geloofstwijfel . Dit wordt hem niet door iedereen in dank afgenomen.   Zelf denk ik dat het de geloofwaardigheid van zijn discours enkel maar versterkt. Deze zelfrelativering lijkt me niets anders dan een erkennen dat alles wat gebeurt binnen de Katholieke Kerk ge

Ooit aan gedacht je levensverhaal te schrijven? Enkele tips opdat het een bestseller wordt!

Afbeelding
Ieder van ons is een boek dat een verhaal van genade vertelt, maar wij weten het niet. Het is goed tijd te nemen om je boek te openen, en de   hoofdthema’s en centrale personages op te sporen. Je kan dan nadenken over hoe je de volgende hoofdstukken van je leven gaat opbouwen. Jouw verhaal is een uniek verhaal, een eerste editie. Het is nog onvolledig – daar ligt, zo hoop je toch, nog een pak onbeschreven bladen te wachten. Maar wellicht denk je dat jouw verhaal eerder   gewoon en saai is. Je zelfbeeld is wellicht dat van iemand die zich zonder veel ophef en op z’n eentje voortsleept, en dat geen enkele verstandige uitgever erover zou gaan dromen dat jouw manuscript wel eens een bestseller zou kunnen worden.   Maar als je eenmaal door hebt dat je tekst er eentje is van twee auteurs, dan verandert alles. Je kijkt op de voorbije hoofdstukken terug met nieuwe interesse. Je begint te zien   hoe groot de rol van de ghost-writer – God – geweest is. Je ontdekt dat de verhaallijn ongel

De twee geliefkoosde strategieën van de duivel - Wijsheid van Ignatius van Loyola

Afbeelding
Nu eens neemt de duivel alle vrees weg, om je te doen vallen. Dan weer vermeerdert hij  die om je te doen terugdeinzen. In beide gevallen is het tot je verderf. Ignatius

Vier communicatietips van Franciscus - Waarheid in tijden van internet (9/15)

Afbeelding
Een tijd geleden  gaf ik een voordracht aan de theologiefaculteit van de KULeuven over “Waarheid in het digitale tijdperk”. Enkele uittreksels. (9/15) Van Franciscus kan je niet zeggen dat hij progressief is. Ook niet dat hij mensen naar de mond wil praten. Wat hij zegt is vaak zoet noch zacht. Toch luisteren mensen graag naar hem. Ook de willekeurige surfer, welke ook zijn achtergrond is, kan zich aangesproken weten door Franciscus. Hoe kan je dit duiden? Ik wil vier elementen noemen die de aantrekkingskracht van Franciscus kunnen verklaren. ·       Mensen verstaan Franciscus. Ook Jan met de pet. Ook gewone journalisten. Hij gebruikt geen dure woorden. Zijn zinnen zijn kort. Ervaringsgericht. Hij gebruikt beelden, grappen en voorbeelden. Mogelijks missen zijn uitspraken, door hun eenvoud, soms wat nuance. Maar de toehoorders weten zich persoonlijk aangesproken en dus ook gerespecteerd. Dit maakt dat de uitspraken van Franciscus helemaal geschikt zijn voor de digitale om

Waarom wilde Jezus dat de leerlingen van Emmaüs Hem niet herkenden? - Homilie van Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
Hieronder vind je mijn homilie voor vandaag. 3e zondag van Pasen, jaar A Hand. 2,14.22-28 - Ps. 16/15 -1 Petr. 1,17-21 - Lc. 24,13-35 H et verhaal van de leerlingen van Emmaüs klinkt vertrouwd in de oren. Zó vertrouwd dat het moeilijk kan zijn om het bijzondere van wat er beschreven wordt tot ons door te laten dringen. Ik wil het verhaal opnieuw met jullie doornemen en inzoomen op drie aspecten die wezenlijk zijn, maar waar me misschien over heen lezen. 1.      Beide mannen zijn zijn niet op zoek naar Jezus. Ze zijn zwaar ontgoocheld. Kleopas en zijn gezel hopen of verwachten niets. Voor hen is het verhaal over. Zoals in de andere verschijningsverhalen neemt de verrezen Heer zélf het initiatief om naar hen toe te komen. Het minste dat je kan zeggen is dat Jezus dit niet doet op een opdringerige wijze. Lucas zegt letterlijk: Hun ogen werden verhinderd Hem te herkennen . Jezus wil niet dat ze Hem al te vlot herkennen. “Zo maar” geloven in de verrijzenis, als was het een e

Hoe een taart je kan helpen om te onderscheiden - Heerlijk videoverhaal

Afbeelding
Wat is zo waardevol in je leven dat je je gedrag eraan aanpast of zou willen aanpassen? Doe je het ook daadwerkelijk?

Waarom de meeste mensen beter niet in het klooster intreden

Afbeelding
Anthony de Mello sj (1931 – 1987) was een   Indisch jezuïet en psychotherapeut. Hij had veel aandacht voor de dialoog tussen de ignatiaanse spiritualiteit en de Indische wijsheidstraditie. De Mello is bekend om zijn korte verhaaltjes. Gewoonlijk probeerde de wijze mensen af te brengen van hun voornemen om in een klooster te gaan wonen. Hij zei dan bijvoorbeeld: “Om je voordeel te halen uit boeken hoef je niet in een bibliotheek te wonen.” Of, nog nadrukkelijker: “Je kunt boeken lezen zonder ooit een bibliotheek binnen te gaan; je kunt een spiritueel leven leiden zonder ooit een tempel binnen te gaan.” Anthony de Mello sj

Hoe in tijden van crisis het pad van de vreugde terugvinden - Een voordracht van Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
In deze voordracht vertelt jezuïet Nikolaas Sintobin hoe ignatiaanse spiritualiteit kan helpen in crisistijden.  Kun je in zware tijden toch ten volle leven?  Jazeker! Zeven verschillende types van crisis worden onder de loupe genomen en voor elk wordt een precieze wijze van handelen aangegeven.   

Waarom christenen vaker een sigaartje zouden moeten roken

Afbeelding
Onderstaand getuigenis werd gevonden in de nalatenschap van een Nederlandse jezu. ‘ Als ik trouw was in mijn werk, kende ik daarna vaak vreugde erover. Voor veel dingen was ik Hem bewust dankbaar, en dat gaf mij vreugde. Vaak kleine dingen, die ik zag als zijn geschenk, terwijl ik Hem voor grote dingen soms vergat te danken. Vaak kende ik echt - naar aanleiding van een gesprek, een gebaar van een ander die hielp, van een feest - de innerlijke troost die mij tot Hem bracht. Want ik wist dat Hij het mij gaf. Nooit heeft Hij mij als een vuile lap van zich weggeworpen. Een Schriftuur-woord gaf mij dikwijls vreugde. Ook retraites op het einde. Maar steeds kwam de vreugde naar aanleiding van een oorzaak vooraf, die duidelijk aanwijsbaar was. Wat ik gisteravond meemaakte was iets geheel anders en een voor mij nieuwe ervaring in mijn leven. Er is geen vergissing mogelijk. Ik was geheel wakker en rustig, na een douche, in mijn pyjama in de gemakkelijke leunstoel op mijn kamer g

Waarom uitspraken paus Franciscus zo geloofwaardig zijn - Waarheid in tijden van internet (8/15)

Afbeelding
Een tijd geleden  gaf ik een voordracht aan de theologiefaculteit van de KULeuven over “Waarheid in het digitale tijdperk”. Enkele uittreksels. (8/15) Woord en daad vallen samen  (Communicatietechniek van paus Franciscus) De boodschap van Franciscus heeft veel te maken met eenvoud, nederigheid, innerlijkheid, nabijheid, soberheid, zorg voor de minsten, enz. De paus spreekt en schrijft erover. Maar, en vooral, hij doet het ook. ð De eerste woorden die hij zei op het balkon op het Sint-Pietersplein waren Buonasera . Meteen daarna boog hij, de nieuwe paus, zich langdurig om de zegen van het volk te vragen. Hij verkoos om te blijven wonen in het eenvoudige Santa Marta, eerder dan in het mooie apostolische paleis. ð Zijn eerste bezoek buiten Rome was aan vluchtelingen in Lampedusa. Hij schrikt er niet voor terug verminkte mensen te omhelzen en aan te raken op de plaats zelf van hun verminking. ð Of nog, paus Franciscus schrijft niet alleen over de vreugde van het Ev

Stel je voor: Jezus - Bidden Onderweg heeft iets nieuws voor jou!

Afbeelding
  Op onze podcastwebsite Biddenonderweg   hebben we een prachtige nieuwe serie gelanceerd: Stel je voor: Jezus . Het zijn tien uitvoerige gebedstijden met evangelieverhalen die je Jezus beter leren kennen. Het gaat niet over uitleg, analyse of interpretatie. Het is wel een uitnodiging om in de verhalen te kruipen en met heel de kracht van je verbeelding zélf Jezus te ontmoeten.  Van harte welkom op Stel je voor: Jezus. In het kort videootje hieronder geeft collega Rick Timmermans wat meer uitleg over het hoe en waarom van deze nieuwe serie.

Waarom mensen van paus Franciscus houden - Waarheid in tijden van internet (7/15)

Afbeelding
Een tijd geleden  gaf ik een voordracht aan de theologiefaculteit van de KULeuven over “Waarheid in het digitale tijdperk”. Enkele uittreksels. (7/15) Franciscus is een mensenmens   (Communicatietechniek van paus Franciscus) Paus Franciscus houdt van mensen en steekt dit niet onder stoelen of banken. ð Als hij rondrijdt op het St-Pietersplein, staart hij niet naar een onpersoonlijke massa. Hij maakt oogcontact met individuele mensen. Regelmatig stopt hij, stapt uit en gaat het gesprek aan. ð In het vliegtuig beantwoordt hij niet alleen de vragen van de journalisten. Hij groet hen ook een voor een en toont zich geïnteresseerd in hen. Het resultaat is dat veel mensen, journalisten incluis, op hun beurt van hem gaan houden. Als je van iemand houdt,   dan veeg je daar niet graag de straat mee aan. Dan krijgt wat die persoon zegt bijzondere betekenis. Dan ga je de neiging hebben het op zo’n wijze te interpreteren dat het een opbouwende betekenis krijgt. Vind je die n

Waar verblinde zelfliefde toe leidt - Wijsheid van Ignatius van Loyola

Afbeelding
"Het euvel van ijdelheid en verwaandheid komt voor uit onwetendheid en verblinde zelfliefde." Ignatius van Loyola

Paus Franciscus legt uit hoe de leerlingen leerden geloven in de verrijzenis

Afbeelding
Na de dood van de Meester raakten de leerlingen verspreid. Hun geloof was wankel gewo r den. Alles leek voorbij. Al hun zekerheden vielen in duigen. Hun hoop was vervlogen. Maar nu kwam de boodschap van de vrouwen, hoe ongelooflijk die ook klonk, als een lichtstraal in de duisternis naar hen toe. Het nieuws verspreidde zich: Jezus is verrezen, precies zoals Hij het heeft gezegd. En dan gaf Hij opdracht om naar Galilea te gaan. De vrouwen hebben dit twee keer gehoord. Eerst van de engel en daarna van Jezus zelf: “Zeg hen naar Galilea te gaan, want daar zullen ze Mij zien”. “Wees niet bevreesd” en “Ga naar Galilea”. Galilea is de plaats waar zij voor het eerst werden geroepen. Het was de plaats waar alles begon! De apostelen moesten terugkeren naar de plaats waar zij destijds werden geroepen. Jezus wandelde toen langs de oevers van het meer waar de vissers hun netten uitwierpen. Hij riep hen. Zij lieten alles achter zich en volgden Hem (Mt. 4, 18-22). Terugkeren naar Galilea

Bestaat privacy op internet? - Waarheid in tijden van internet (6/15)

Afbeelding
Een tijd geleden  gaf ik een voordracht aan de theologiefaculteit van de KULeuven over “Waarheid in het digitale tijdperk”. Enkele uittreksels. (6/15) 6. Transparantie (Zes dynamieken van de internetomgeving) Zoals reeds gezegd, in de digitale omgeving vieren manipulatie en anonimiteit hoogtij. Tegelijkertijd is er een tegenovergestelde dynamiek richting transparantie. Al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel , geldt ook voor het internet. Steeds minder blijft verborgen in een omgeving waar zo goed als alles wordt geregistreerd. Vermits het internet niet vergeet, is dat voor de eeuwigheid. In het bijzonder bij publieke persoonlijkheden wordt de levensgeschiedenis tot in de kleinste details onderzocht en op het publieke forum geworpen. Het nodigt uit tot transparantie en integriteit. 

Huub Oosterhuis - R.I.P. - een lied - een gesprek

Afbeelding
Foto: Roel Wijnants Fotografie. Huub Oosterhuis was een weergaloos woordkunstenaar.  In 2021 had collega Rick Timmermans een uitvoerig gesprek met hem voor Ignis webmagazine. Je kan het hier beluisteren. Lied aan het Licht vind ik een van zijn allermooiste liederen. Licht dat ons aanstoot in de morgen voortijdig licht waarin wij staan. Koud, één voor één en ongeborgen licht overdek mij, vuur mij aan. Dat ik niet uitval, dat wij allen zo zwaar en droevig als wij zijn niet uit elkaars genade vallen en doelloos en onvindbaar zijn. Licht van mijn stad de stedehouder aanhoudend licht dat overwint. Vaderlijk licht, steevaste schouder, draag mij, ik ben jouw kijkend kind. Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of ergens al de wereld daagt waar mensen waardig leven mogen en elk zijn naam in vrede draagt. Alles zal zwichten en verwaaien wat op het licht niet is geijkt. Taal zal alleen verwoesting zaaien en van ons doen geen daad beklijft. Veelstemmig licht, om aan t

Het geloof in de verrijzenis van Jezus, wat wil dat zeggen - Vlog met Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
  De verrijzenis van Jezus, wat betekent dat eigenlijk. In deze vlog legt Nikolaas Sintobin sj dit kort en bondig uit.

Als je de ogen van je stervende moeder plots ziet glimlachen - Homilie bij de paaswake

Afbeelding
Hieronder vind je mijn homilie voor de Paaswake van dit jaar Paaswake 2023, Matteüs 28,1-10. Ik zal het niet droog kunnen houden , verwittigde Petra. Mijn allerdierbaarste moment gaat over het afscheid van mijn moeder. Ik stond aan haar sterfbed. De ademhaling verzwakte. Er was al een tijdje geen contact meer. Plots kwam er op haar gelaat een prachtige glimlach. Alsof ze iets subliems meemaakte. Het duurde enkele seconden. Meteen daarna stierf ze. De stilte in het gespreksgroepje waarin de   niet meer zo jonge dame haar verhaal had gedaan was om te snijden. Petra weende zachtjes. Ja , antwoordde ze op de niet uitgesproken vraag van haar toehoorders. Ik weet heel zeker wat er gebeurd was. Ze had Onze Lieve Heer gezien. Ik hoorde dit verhaal in een gespreksgroepje. Sommigen waren christen. Anderen niet. Het verhaal raakte iets diep in mij. Het herinnerde me aan het overlijden van mijn vader en mijn broer. En daardoorheen aan zo mogelijk de meeste fundamentele vraag die w