Posts

Posts uit januari, 2020 tonen

Waarom een lege doos een waardevol geschenk kan zijn

Afbeelding
Als we de kersttijd achter ons laten en het nieuwe jaar instappen, dan begint mijn gezin de laatste versieringen op te ruimen en overgebleven inpakpapier en geschenkdoosjes op te bergen. Dit herinnert me aan een gebed, vele kerstvieringen geleden. Mijn geestelijke begeleider suggereerde mij toen al   biddend na te denken over het geschenk dat ik Jezus zou willen aanbieden. Ook over het geschenk dat Hij mij wel zou kunnen geven. Hij stelde mij dit voor in een heel moeilijke periode in mijn leven, toen ik heel wat tegenslagen te verwerken had. Erover nadenken dat God mij nog heel wat genadegaven te bieden had, troostte en   bemoedigde mij. Op een avond beeldde ik mij al biddend in dat Jezus me een cadeau gaf: een grote, mooi ingepakte doos, met daarrond een purperen lint. Ik opende de doos en zocht met mijn hand naar wat er wel in kon zitten. Na wat zoeken vond ik alleen purperen en gouden zijdepapier. Onmiddellijk begreep ik dat de lege doos het geschenk was. De leegte zelf was

Waarom moed zelfbevestigend is (8/8)

Afbeelding
Voor het tijdschrift “Liefke” schreef ik een overweging over “Moed om te leven”. Hier vind je uittreksels (8/8) De voldoening die een moedig leven je kan geven doet je scherper beseffen dat je ook niet had kunnen bestaan. Dan had je, inderdaad, niet de tegenspoed gekend waar je nooit om hebt gevraagd. Maar evenmin de mooie dingen die je nu wel mag ervaren of de kansen die je, niettegenstaande alles, toch maar krijgt. Hoe eenvoudig en schijnbaar onbenullig ook. Geluk ligt nu eenmaal niet zozeer in de feiten zelf maar wel in de wijze waarop je ernaar kijkt en ermee omgaat. Moed doet je groeien als mens. Ze nodigt je uit om nieuwe, onbekende wegen te bewandelen. Niet omdat je moet. Wel omdat je mag en omdat het goed is. Omdat het leven, zo onvoorspelbaar als het is, uiteindelijk mooi blijkt te zijn. Omdat het de moeite waard is om te proberen. Zo beschouwd is moed een houding van vertrouwen. Soms tegen beter weten in. Moed belet inderdaad niet dat je kan vallen, vaker d

Is liefde aanstekelijk?

Afbeelding
Is liefde aanstekelijk? Het antwoord is eenvoudig: “Ja”.

"Ja zeggen aan God": wat wil dat zeggen

Afbeelding
Zo mijn diepste wezen in God verborgen en verankerd ligt, als mijn mysterie is opgenomen in zijn mysterie, zo ik door Hem en in Hem ben wie ik ben, dan schenkt Hij mij, met het leven, ook mezelf. Hij legt mij mezelf, zoals ik in Hem en uit Hem ben, in eigen handen (cf. Joh 13,3). Zo ontdek ik mezelf als een geschenk van God. Ik mag mezelf ontvangen als geschenk van Hem. 'Ja' zeggen aan het leven, en 'ja' zeggen aan God, is dan ook 'ja' zeggen aan mezelf. is mezelf ontvangen en aanvaarden zoals ik ben, en gemaakt ben. Een anonieme jezuïet

Hoe het komt dat moed onmogelijke dingen mogelijk maakt (7/8)

Afbeelding
Voor het tijdschrift “Liefke” schreef ik een overweging over “Moed om te leven”. Hier vind je uittreksels (7/8) Levensmoed maakt het mogelijk om aandacht te ontwikkelen voor wat wel mogelijk is: voor het mooie, voor het goede, voor de vriendschap en de liefde, zoals en waar ze zich aandienen. Die moed geeft levensvreugde. Vaak bescheiden en niet om over naar huis te schrijven. Maar wel steeds weer, want verankerd in de werkelijkheid van het leven zoals het is. Die moed kan vleugels geven die het mogelijk maken om hindernissen te nemen en verder en hoger te vliegen dan objectief mogelijk lijkt. Tot je eigen verwondering, en niettegenstaande een soms ondraaglijke ballast die je moet meeslepen. Denk aan Bakhita. Zoals haar kan je dan geleidelijk aan het leven meer als een geschenk gaan ervaren, als een kans, als een voortdurende uitnodiging die je zomaar in de schoot wordt geworpen. Als een geurende roos, ook al zijn en blijven er doornen aan, en heeft die roo

Is Jezus levensvatbaar in onze samenleving?

Afbeelding
De voorbije weken heb ik met stijgende verbazing de Jezus-trilogie van John Coetzee gelezen. Hoe breng je het voor elkaar: een fundamentele reflectie over "Jezus, hier en nu" zonder ook maar éénmaal zijn naam te noemen. Ik schreef een recensie van deze intrigerende romans van nobelprijswinnaar Coetzee voor Ignis.   Je kan ze hier lezen. Hier heb je het eerste stukje: Nooit hebben romans mij zo geïntrigeerd als deze Jezus-boeken van Coetzee. Ze vertellen het verhaal van een jongetje, David. David is een blijkbaar ouderloze kleuter. Hij wordt toevallig opgevangen door Simon, een wat oudere man, tijdens de bootreis naar hun nieuwe thuisland. Na verloop van tijd vindt Simon een soort moeder voor het kind, Ines. Alle drie zijn ze vluchtelingen. Het is niet duidelijk waarvoor ze op de vlucht zijn. Het vluchten lijkt een structureel gegeven dat als een rode draad door het hele verhaal is geweven. De relatie tussen de surrogaat-ouders en David verloopt moeizaam. Er is