Posts

Posts uit september, 2013 tonen

Angst voor wat niet bestaat (met schitterende video)

Afbeelding
Onlangs sprak ik pastorale verantwoordelijken van het bisdom Brugge toe bij de start van het nieuwe jaar. Ik blikte, vertrekkend van vier video’s, terug op het voorbije jaar om daar inspiratie uit te halen. Graag enkele uittreksels. (6/8) De voorbije maanden was ik regelmatig te gast bij vrienden die een dochtertje hebben van 14 jaar. Ze is een goede leerlinge en heeft heel wat vriendinnen. Een aankomend pubertje. Een tijd geleden vertelden de ouders mij dat hun dochter regelmatig ’s avonds in haar bed ligt te wenen. De reden is steeds dezelfde: ze heeft angst dat in de toekomst haar vriendinnen haar zouden kunnen pesten. Toen ik er wat met haar over babbelde, vertelde ze me dat ze vond dat ze goed ligt in haar klas,  dat ze niet gepest werd of wordt en dat er eigenlijk ook geen enkele objectieve reden is om aan te nemen dat die vriendinnen haar in de toekomst zouden gaan pesten. Toch kan ze zich zo door haar angst op sleeptouw laten nemen dat ze soms hoopt dat haar humaniora

Kan de Katholieke Kerk in Lage Landen verdwijnen?

Afbeelding
Onlangs sprak ik pastorale verantwoordelijken van het bisdom Brugge toe bij de start van het nieuwe jaar. Ik blikte, vertrekkend van vier video’s, terug op het voorbije jaar om daar inspiratie uit te halen. Graag enkele uittreksels. (5/8) In het voorjaar van 2013 kon ik de aartsbisschop beluisteren. Het thema was: “ Heeft de Kerk nog toekomst?” De stelling die Mgr Léonard verdedigde was uitdagend én confronterend tegelijk. Hij begon met te stellen dat de enige instelling op aarde die toekomst heeft, net de Kerk is. En wel om de eenvoudige reden dat ze de enige instelling is die door God zelf gewild is. Tegelijkertijd stelde aartsbisschop Léonard dat het mogelijk is dat de Kerk in onze streken op een bepaald ogenblik en voor een bepaalde duur zou verdwijnen. Ter illustratie noemde hij wat er gebeurde met de Kerk in Noord-Afrika die naar het einde van de 7 de eeuw toe bijna volledig verdween, na een eeuwenlange bloei gekend te hebben. Hij vertelde dit in alle rust en eenvoud

Creatief hoeft niet gek te zijn

Onlangs sprak ik pastorale verantwoordelijken van het bisdom Brugge toe bij de start van het nieuwe jaar. Ik blikte, vertrekkend van vier video’s, terug op het voorbije jaar om daar inspiratie uit te halen. Graag enkele uittreksels. (4/8) Een jaar geleden kreeg ik een telefoontje. Of ik het een goed idee vond om een retraite te geven in een abdij, aan 5 bekende Nederlandse jonge vrouwen, en wel voor de televisie. Mijn reactie was meteen enthousiast. Het is een van de sterkere ervaringen uit mijn apostolisch leven geworden die mij, tot op vandaag, veel hoop en enthousiasme geeft. Waarom? a.       Ervaring van inculturatie en creativiteit Vernieuwend, binnen de traditie Dit initiatief was zonder meer grensverleggend. Toch hebben we niet gek gedaan. Het was een christelijke, ignatiaanse   retraite, in volstrekte stilte, en zonder enige manipulatie of doen alsof. Er waren heel duidelijke afspraken waar niet werd van afgeweken. We leefden binnen een abdij met strikte regels

Een bloemlezing van de recente tweets van de Paus, vertaald in het Nederlands

Afbeelding
Een overzicht van de laatste tweets van Paus Franciscus, voor u vertaald in het Nederlands. De enige bestaansreden en het enige doel van de Kerk is om te getuigen van Jezus. Laten we dit nooit vergeten. (23 september 2013) Echte naastenliefde vraagt wat moed: laten we onze angst overstijgen om de handen vuil te maken om de meest hulpbehoevenden bij te staan. (21 september 2013) Je geluk zoeken in materieel bezit is de meest zekere manier om niet gelukkig te zijn. (15 september 2013) Soms kan je leven zonder je buren te kennen: dit is geen christelijke wijze van in het leven staan. (14 september 2013) Jezus volgen wil zeggen zijn barmhartige liefde voor elk menselijk wezen delen. (12 september 2013) De enige oorlog die we moeten voeren is de oorlog tegen het kwaad. ((10 september 2013)

Noem jij je christen? Lees dan even dit ...

Afbeelding
Vandaag biedt www.gewijderuimte.org een behoorlijk confronterende overweging bij de evangelielezing van de dag. Echte rijkdom bestaat niet uit wat we houden maar uit wat we weggeven.  Zodra een persoon meer heeft dan hij nodig heeft, behoort het overbodige dat hij bezit bij recht  toe aan diegene die niet genoeg heeft.  Wij zijn Gods dienaars. Al wat we hebben komt Hem toe – onze tijd, onze talenten, ons geld, ons eigendom.

Paus Franciscus: waarom twijfel zo belangrijk is

Afbeelding
Gedurende de maand augustus 2013 mocht Antonio Spadaro sj, in naam van de Europese jezuïetentijdschriften, drie maal gedurende telkens twee uur Paus Franciscus interviewen. De Paus vertelde honderduit. U vindt de volledige tekst van dit interview op   http://www.streventijdschrift.be/ . Hieronder een uittreksel: Als iemand zegt dat hij God ontmoet heeft met een zekerheid die elke marge van twijfel uitsluit, dan zit het niet goed. Voor mij is dit een heel belangrijk gegeven. Als iemand op alle vragen een antwoord heeft, dan is dit juist het bewijs dat God niet met hem is. Dit wil zeggen dat het om een valse profeet gaat die religie dan voor zijn eigen voordeel gebruikt. De grote leiders van het Volk Gods, zoals Mozes, hebben altijd een marge van twijfel, van onzekerheid gelaten. Men moet ruimte laten aan de Heer, niet aan onze zekerheden; we moeten nederig blijven. Onzekerheid doet zich voor in elk echt onderscheidingsproces dat open staat voor bevestiging door geestelij

Paus Franciscus over de slechte dromen van sommige christenen

Afbeelding
Gedurende de maand augustus 2013 mocht Antonio Spadaro sj, in naam van de Europese jezuïetentijdschriften, drie maal gedurende telkens twee uur Paus Franciscus interviewen. De Paus vertelde honderduit. U vindt de volledige tekst van dit interview op   http://www.streventijdschrift.be/ . Hieronder een uittreksel: ‘Als een christen droomt van restauratie of legalistisch is, of als hij alles helder en zeker wil hebben, dan vindt hij niets. De traditie en het geheugen van het verleden moeten ons echter wel helpen om met moed nieuwe ruimten open te stellen voor God. Wie vandaag steeds disciplinaire oplossingen zoekt, wie op een overdreven manier naar doctrinaire ‘zekerheid’ neigt, wie hardnekkig het verloren verleden zoekt te recupereren, heeft een statische visie die de klok terugdraait. Op die manier verwordt het geloof tot een van de vele ideologieën. 

Ere wie ere toekomt

Afbeelding
We steken wel eens de draak met de Duitse zin voor orde en gehoorzaamheid. Hieronder kan u getuige zijn van hoe respect voor de regels levengevend kan zijn.  Wet en liefde kunnen wel degelijk hand in hand gaan.

Paus Franciscus over de enige zekerheid die hij heeft

Afbeelding
Op maandag 19 augustus 2013 had Antonio Spadaro sj, in naam van de Europese jezuïetentijdschriften, een exclusief interview met Paus Franciscus. De Paus vertelt er honderduit. U vindt de volledige tekst van dit interview op   http://www.streventijdschrift.be/ . Hieronder een uittreksel: “ Ik heb slechts één dogmatische zekerheid: en dat is dat God aanwezig is in het leven van elke persoon. God is present in het leven van iedereen. Ook als het leven van een persoon een puinhoop is, als het verwoest is door ontucht, door drugs, of door om het even welke reden, dan is God toch aanwezig in zijn leven.”

Paus Franciscus vergelijkt de Kerk met een veldhospitaal na een veldslag

Afbeelding
Op maandag 19 augustus 2013 had Antonio Spadaro sj, in naam van de Europese jezuïetentijdschriften, een exclusief interview met Paus Franciscus. De Paus vertelt er honderduit. U vindt de volledige tekst van dit interview op   http://www.streventijdschrift.be/ . Hieronder een uittreksel: ‘Wat heeft de Kerk het meest nodig op dit historische moment? Zijn hervormingen nodig? Wat zijn uw verlangens voor de Kerk van de komende jaren? Van welke Kerk droomt u?’. Ik beschouw de Kerk een beetje als een veldhospitaal net na een slag. Het heeft geen zin om aan een zwaargewonde te vragen hoe hoog zijn cholesterolgehalte is en hoe het zit met zijn suikergehalte. Met moet eerst zijn wonden helen, pas nadien kan men over de rest praten. Wonden helen, wonden verzorgen… en men moet van onderuit beginnen’. ‘De Kerk heeft zich soms laten inkapselen in details en kleine voorschriftjes. Het belangrijkste is nochtans de Blijde Boodschap: “Jezus Christus heeft  je gered!” Daarom dienen de kerk

Een drankblikje wegtrappen. So what? (schitterend tekenfilmpje)

Afbeelding
Een drankblikje wegtrappen. So what? Vergeet het. Mensen zijn verantwoordelijk. Voor zichzelf. En voor anderen. De prijs wordt ooit betaald.

Waarom Paus Franciscus liever niet veel praat over abortus, homohuwelijk en anticonceptie

Afbeelding
Op maandag 19 augustus 2013 had Antonio Spadaro sj, in naam van de Europese jezuïetentijdschriften, een exclusief interview met Paus Franciscus. De Paus vertelt er honderduit. U vindt de volledige tekst van dit interview op   http://www.streventijdschrift.be/ . Hieronder een uittreksel: ‘We kunnen niet zo maar hameren op de problemen rond abortus, het homohuwelijk en het gebruik van anticonceptie. Dat kan niet. Ik heb nooit heel veel over die zaken gepraat, en dat is me vaak aangewreven geweest. Doch, als men erover spreekt, dan moet men erover praten binnen een context.  Wat betreft het standpunt van de Kerk – men kent het trouwens, en ik ben immers een zoon van de Kerk – is het niet nodig daar continu over te praten’. ‘De kerkelijke leerstellingen, zowel dogmatiek als moraal, zijn niet alle evenwaardig. Een pastoraal die met verkondiging begaan is, voelt zich er niet angstvallig toe gedwongen een reeks met klem op te leggen doctrines over te brengen buiten elk verband.

Paus Franciscus over zijn bruuske en autoritaire bestuurswijze en wat hij daaruit geleerd heeft voor het bestuur van de Kerk

Afbeelding
Op maandag 19 augustus 2013 had Antonio Spadaro sj, in naam van de Europese jezuïetentijdschriften, een exclusief interview met Paus Franciscus. De Paus vertelt er honderduit. U vindt de volledige tekst van dit interview op   http://www.streventijdschrift.be/ . Hieronder een uittreksel: Pater Bergoglio was eerst overste van een kleine gemeenschap en vervolgens overste van de Argentijnse Provincie. Die bestuurservaring heeft hem zeker doen groeien. De bestuursstijl van de Sociëteit impliceert dat de overste beslist, maar ook dat hij luistert naar zijn consultores (raadgevers). Zo vraag ik aan de paus: ‘Denkt u dat uw bestuurservaring uit het verleden nuttig kan zijn voor het huidige bestuur van de universele Kerk?’. Na een korte reflectiepauze wordt paus Franciscus plots heel serieus, maar blijft sereen. ‘Tijdens mijn ervaring als overste in de Sociëteit heb ik me – om het ronduit te zeggen – niet altijd zo gedragen, ik heb namelijk niet altijd de nodige raadplegingen geda

Paus Franciscus: "Ik ben een gewiekste zondaar"

Afbeelding
Op maandag 19 augustus 2013 had Antonio Spadaro sj, in naam van de Europese jezuïetentijdschriften, een exclusief interview met Paus Franciscus. De Paus vertelt er honderduit. U vindt de volledige tekst van dit interview op   http://www.streventijdschrift.be/ . Hieronder een uittreksel: Ik vraag hem zo’n beetje op de man af: ‘Wie is Jorge Mario Bergoglio?’. Hij kijkt me strak aan, in stilte. Ik informeer of het wel geoorloofd is een dergelijke vraag te stellen… Hij geeft een teken dat hij de vraag aanvaardt en zegt me: ‘Ik weet niet wat het meest precieze antwoord is… maar ik ben een zondaar. Dat is de juiste definitie. En het is niet zomaar een manier van zeggen, een literair genre. Neen, ik ben een zondaar’. De paus gaat door met nadenken, net alsof hij, onvoorbereid op een onverwachte vraag, gedwongen wordt verder te reflecteren. ‘Ah ja, ik kan zeggen dat ik een beetje gewiekst ben, ik kan me uit de slag trekken, maar het is tevens juist dat ik ook een beetje naïef be

Paus Franciscus over wat het betekent voor een jezuïet om tot paus verkozen te worden

Afbeelding
Op maandag 19 augustus 2013 had Antonio Spadaro sj, in naam van de Europese jezuïetentijdschriften, een exclusief interview met Paus Franciscus. De Paus vertelt er honderduit. U vindt de volledige tekst van dit interview op   http://www.streventijdschrift.be/ . Hieronder een uittreksel: ‘Hoe beschouwt u de dienst aan de universele Kerk waartoe u geroepen werd vanuit het perspectief van de ignatiaanse spiritualiteit? Wat betekent het voor een jezuïet tot paus te worden verkozen? Welk element van de ignatiaanse spiritualiteit helpt u het best om uw ambt uit te oefenen?’ ‘Onderscheiding’, antwoordt paus Franciscus. ‘De onderscheiding is een van de dingen die Ignatius het meest op zich heeft laten inwerken. Voor hem is het een breekijzer om de Heer beter te leren kennen en hem van dichterbij te volgen. De volgende kernspreuk waarmee de visie van Ignatius wordt weergegeven, heeft altijd al indruk op mij gemaakt: Non coerceri a maximo, sed contineri a minimo divinum est. (

Paus Franciscus over "Machismo met het rokje"

Afbeelding
Op maandag 19 augustus 2013 had Antonio Spadaro sj, in naam van de Europese jezuïetentijdschriften, een exclusief interview met Paus Franciscus. De Paus vertelt er honderduit. U vindt de volledige tekst van dit interview op   http://www.streventijdschrift.be/ . Hieronder een uittreksel: ‘Wat moet de Rol van de vrouw in de Kerk zijn? Hoe kunnen we vandaag hun rol eer zichtbaar maken?’ ‘Men moet meer ruimtes scheppen waarin de vrouw in de Kerk krachtiger aanwezig kan zijn. Ik vrees een beetje de oplossing van het “machismo met het rokje”, alhoewel de vrouw een andere structuur heeft dan de man. Ik merk immers dat de toespraken over de rol van de Vrouw heel dikwijls geïnspireerd zijn juist door een machistische ideologie. De vrouwen stellen heel diepe en pertinente vragen die men moet aanpakken. De Kerk kan gewoon niet zichzelf zijn zonder de vrouw en haar rol. De vrouw is voor de Kerk absoluut noodzakelijk. Maria, een vrouw, is belangrijker dan de bisschoppen. Ik zeg dit

Paus Franciscus verklaart zijn standpunt over homoseksuele personen nader

Afbeelding
Op maandag 19 augustus 2013 had Antonio Spadaro sj, in naam van de Europese jezuïetentijdschriften, een exclusief interview met Paus Franciscus. De Paus vertelt er honderduit. U vindt de volledige tekst van dit interview op   http://www.streventijdschrift.be/ . Hieronder een uittreksel: Tijdens mijn terugreis uit Rio de Janeiro heb ik gezegd dat wanneer een homoseksuele persoon van goede wil is en op zoek is naar God in zijn of haar leven, ik niet de persoon ben om over hem of haar te oordelen. Dit gezegd zijnde, herhaalde ik tevens wat de catechismus voorhoudt. De godsdienst heeft het recht haar eigen mening te uiten om mensen te dienen. Maar God in zijn schepping heeft ze tot vrije wezens gemaakt. Daarom is spirituele inmenging in het persoonlijk leven van de mensen niet mogelijk. Een keer heeft een persoon mij, om te provoceren, gevraagd of ik homoseksualiteit goedkeur. Ik antwoordde met de vraag: “Zeg me: als God naar een homo kijkt, keurt hij zijn of haar bestaan da

Paus Franciscus vertelt hoe hij zich voelde op het moment van zijn verkiezing

Afbeelding
Op maandag 19 augustus 2013 had Antonio Spadaro sj, in naam van de Europese jezuïetentijdschriften, een exclusief interview met Paus Franciscus. De Paus vertelt er honderduit. U vindt de volledige tekst van dit interview op   http://www.streventijdschrift.be/ . Hieronder een uittreksel: Hij zegt me dat, toen hij zich bewust werd van zijn verkiezing als  paus, hij op die woensdag 13 maart tijdens de lunch plots een heel diepe en onverklaarbare vrede en innerlijke troost in zich voelde opkomen, samen met een volledige donkerheid en diepe duisternis over al het andere. Deze gevoelens hebben hem vergezeld tot zijn verkiezing. 

Paus Franciscus geeft exclusief interview aan jezuïeten

Afbeelding
Op maandag 19 augustus 2013 had Antonio Spadaro sj, in naam van de Europese jezuïetentijdschriften, een exclusief interview met Paus Franciscus. De Paus vertelt er honderduit. U vindt de volledige tekst van dit interview op   http://www.streventijdschrift.be/ . "In alle dingen" zal deze avond nog regelmatig korte uittreksels ervan publiceren.

Je bent zo mooi, anders mooi ...: melancholie ombuigen tot springplank

Afbeelding
Op de website www.jezuieten.org bestaat een reeks van mensen die reflecteren over hoe de ignatiaanse spiritualiteit hun dagdagelijkse  leven helpt vorm te geven. Hieronder een uittreksel uit het getuigenis van Vera, buitenshuis werkende huismoeder. Onze kinderen leren me dat het échte leven mijn meesterschap niet altijd duldt. Dankzij hen mag ik ervaren dat het leven een geschenk is om in zijn rijkdom en verscheidenheid te laten ontplooien en ontwikkelen. Niet ik ben de maat, niet ik ben de referent. Het is de Zielskern die in ieder centraal staat. Dat aanvoelen geeft me elke dag de uitdaging, de opdracht ook om bewust om te gaan met die sterke drive van “het in goede banen willen leiden” van wat zich aandient. Onder het mom dat mijn managerallure kwaliteitsbevorderend is voor het gezin, is het een duistere kant die me soms van het ontwikkelende leven weg probeert te brengen. De stem die klinkt als ‘zorg voor een goede sturing’ leerde ik kritisch beluisteren. En ik stel haar de v

Paus Franciscus reikt de hand naar de ongelovigen

Afbeelding
Onlangs schreef paus Franciscus een persoonlijke brief aan een vooraanstaand, ongelovig Italiaans journalist. John L Allen Jr, een Amerikaans vaticanoloog, vatte deze brief samen in drie zinnen die ik graag voor u vertaalde. 1. God heeft het Verbond met het Joodse volk nooit opgezegd, en de Kerk "kan nooit voldoende dankbaar zijn" tav de Joden omdat zij trouw gebleven zijn aan hun geloof, ondanks de verschrikkingen van de geschiedenis, in het bijzonder de Shoah, het Hebreeuwse woord voor de Holocaust. 2. Gods genade "heeft geen grenzen" en omarmt ook de ongelovigen, voor wie zonde niet zozeer gaat over een tekort aan geloof in God dan wel over een falende gehoorzaamheid aan het eigen geweten. 3. Waarheid is "niet variabel of subjectief", maar Franciscus zegt dat hij vermijdt om haar "absoluut" te noemen - de waarheid bezit ons, zo zegt hij, en niet omgekeerd, en haar uitdrukkingsvorm is steeds afhankelijk van iemands "geschiedenis e

Op stap met vijf mooie jonge vrouwen: grensverleggend!

Onlangs sprak ik pastorale verantwoordelijken van het bisdom Brugge toe bij de start van het nieuwe jaar. Ik blikte, vertrekkend van vier video’s, terug op het voorbije jaar om daar inspiratie uit te halen. Graag enkele uittreksels.  (3/8) Een jaar geleden kreeg ik een telefoontje. Of ik het een goed idee vond om een retraite te geven in een abdij, aan 5 bekende Nederlandse jonge vrouwen, en wel voor de televisie. Mijn reactie was meteen enthousiast. We zijn niet bedrogen uitgekomen. Voor mij is deze televisieserie een van de sterkere ervaringen uit mijn apostolisch leven geworden die mij, tot op vandaag, veel hoop en enthousiasme geeft. Waarom?   Ervaring van inculturatie en creativiteit De geschiedenis van het christendom is er een van inculturatie, vernieuwing en creativiteit.  Ik hield het niet voor mogelijk dat het televisiegenre van de reality-televisie een geschikt medium zou zijn om te evangeliseren. Wel ik heb mijn mening moeten herzien. De Evangelische Omroep

Niet populair en toch zo aantrekkelijk

Onlangs sprak ik pastorale verantwoordelijken van het bisdom Brugge toe bij de start van het nieuwe jaar. Ik blikte, vertrekkend van vier video’s, terug op het voorbije jaar om daar inspiratie uit te halen. Graag enkele uittreksels. (2/8) De sterkste en blijvend vreugde schenkende ervaring van dit jaar was veruit de verkiezing van Paus Franciscus en de wijze waarop hij, vanaf zijn eerste publieke optreden, zich meteen gepositioneerd heeft. Ik zou hieromtrent twee dingen willen zeggen. a.       Het vermogen tot zelfvernieuwing van de Kerk Franciscus, de man van de nederigheid Nederigheid betekent dat je niet jezelf centraal stelt (hoogmoed), maar wel God. Benedictus heeft de voorzet gegeven door af te treden. Niet zijn persoontje was het belangrijkst. Wel de dienst van de Kerk en de mensheid. Alvorens zijn eerste publieke daad  (zegen) als paus te stellen, heeft Franciscus het volk gevraagd om voor Hem te bidden, meer in het bijzonder om Gods zegen te vragen over hem. Z

Een oude maar heel jonge dochter

Onlangs sprak ik pastorale verantwoordelijken van het bisdom Brugge toe bij de start van het nieuwe jaar. Ik blikte, vertrekkend van vier video’s, terug op het voorbije jaar om daar inspiratie uit te halen. Graag enkele uittreksels. (1/8) De sterkste en blijvend vreugde schenkende ervaring van dit jaar was veruit de verkiezing van Paus Franciscus en de wijze waarop hij, vanaf zijn eerste publieke optreden, zich meteen gepositioneerd heeft. Ik zou hieromtrent twee dingen willen zeggen. Het vermogen tot zelfvernieuwing van de Kerk Deze verkiezing is voor mij een indrukwekkend bewijs van het vermogen tot zelfvernieuwing van onze Kerk. Niemand had kunnen verwachten dat er op zo’n spectaculaire wijze een nieuwe wind zou blazen door de Kerk. Nochtans is deze keuze echt gebeurd binnen en door de Kerk. Met grote meerderheid hebben de kardinalen gekozen voor kardinaal Bergolio van wie ze perfect wisten dat hij een heel andere aanpak zou hebben. Een flink deel van die kardinalen

Jacques Haers sj op "Reyers laat" over 6 maanden Franciscus

Op donderdagavond 12 september 2013 ging Jacques Haers sj in gesprek met Jan Becaus in "Reyers laat". Ze evalueerden de eerste zes maanden van het pontificaat van Franciscus en gingen in het bijzonder in op mogelijke veranderingen in het verplichte priestercelibaat.

Het verschil tussen creativiteit en bedrog

Afbeelding
In de serie ’t Hoeft niet altijd serieus te zijn. Deze commercial was een succes. ’t Is te zeggen, heel wat mensen liepen erin. En dus deed het automerk van zich spreken. Wat uiteraard de bedoeling was. Dat een loopje werd genomen met de waarheid nemen we er hier graag bij.  Feit is wel dat er vaker een loopje wordt genomen met de waarheid. En niet altijd op een even onschuldige en openlijke wijze als hier. Een vervelende vraag die zich hier aandient is: wanneer gaat humor over in bedrog? Of ruimer, hoe ver mag je gaan in “creativiteit” om je boodschap verkocht te krijgen?

Paus Franciscus: wie is er bang om zijn handen vuil te maken?

Afbeelding
Op 10 september 2013 bracht Paus Franciscus een bezoek aan het Centro Astalli, een vluchtelingenhuis van de Italiaanse afdeling van de  Jesuit Refugee Service , in hartje Rome. Hieronder vindt u de Nederlandse vertaling van zijn toespraak (integrale versie). Beste broeders en zusters, goede middag! Allereerst groet ik jullie, mannen en vrouwen, die vluchtelingen zijn. We hoorden zojuist de verhalen van Adam en Carol; bedankt voor jullie krachtige getuigenissen. Ieder van jullie, lieve vrienden, draagt een geschiedenis mee die spreekt van de tragedies van oorlog en conflicten – vaak gekoppeld aan de internationale politiek. Maar ieder van jullie draagt, bovenal, een menselijke en religieuze rijkdom; een rijkdom om te ontvangen, niet om te vrezen. Velen van jullie zijn moslims of van andere godsdiensten; jullie komen uit verschillende landen, uit verschillende situaties. We moeten niet bang zijn voor deze verschillen! Broederschap doet ons ontdekken dat ze een rijkdom verteg