Posts

Posts uit oktober, 2019 tonen

Een mystieke ervaring, heel precies beschreven door een jezuïet (2/3)

Afbeelding
De meeste jezuïeten lopen niet te koop met hun innerlijk. Ze zijn  eerder terughoudend als het gaat over hun persoonlijk geloofsleven. Geestelijke dagboeken van jezuïeten zijn er weinig te vinden in onze archieven. Soms blijken er ineens vonken onder de as van het verleden aanwezig. Hieronder kan je het getuigenis lezen van een Nederlandse jezuïet uit de vorige eeuw. (2/3) Ik wist terstond dat Hij het was. Alleen Hij. Hijzelf persoonlijk. Binnen 15 seconden was Hij in volle werking in me. Vlakbij binnen in mijn hele borst over de hele breedte. En absoluut niet buiten mij. Geen ogenblik van schrik. Ik bleef rustig zitten, met mijn armen op de leuning, kalm naar achteren geleund. Ik liet alles in mij gebeuren en behoefde niets te doen. Er kwam geen enkel idee naar voren, ik kreeg helemaal geen ‘opdracht’. Er werd niets gevormd, bewogen ergens heen. Volkomen stationair.  Maar wat gebeurde was volkomen duidelijk. Hij was er strikt alleen voor mij, apart om mij. Met mij b

Twee werelden kunnen wel degelijk samen komen

Afbeelding
Twee werelden kunnen wel degelijk samen komen. Hoe ga jij om met deze tegenstellingen?

Hoe ga je beste om met mensen van wie je iets kan leren

Afbeelding
In 2014 werd bij Athenaeum  een nieuwe vertaling gepubliceerd van een boek van Baltasar Gracián (1601-1658) , genaamd “Handorakel en kunst van de voorzichtigheid” in een vertaling van Theo Kars. Baltasar Gracián was een Spaanse jezuïet van wie ondermeer    deze verzameling van 299 aforismen bewaard is gebleven. Vele getuigen van grote mensenkennis en wijsheid. Vele andere kunnen schokken door hun cynisme en opportunisme. Je vindt er de subtiliteit van Ignatius van Loyola in terug. De evangelische gedrevenheid is echter vaak ver te zoeken. Omgaan met mensen van wie wij iets kunnen leren  Laat de omgang met vrienden een leerschool van beschaving zijn en onze conversatie met hen verfijnd onderwijs. Wij dienen van onze vrienden leraren te maken, het nut van het leren verenigen met het genoegen van het vriendschappelijk verkeer. Onder intelligente mensen is dit genot wederkerig: de een vindt bijval voor wat hij zegt, de ander leert van wat hij hoort.  Gewoonlijk drijft eige

Een goede sigaar kan helpen: een Nederlands jezuïet getuigt over de intimiteit van zijn geloofsleven (1/3)

Afbeelding
De meeste jezuïeten lopen niet te koop met hun innerlijk. Ze zijn  eerder terughoudend als het gaat over hun persoonlijk geloofsleven. Geestelijke dagboeken van jezuïeten zijn er weinig te vinden in onze archieven. Soms blijken er ineens vonken onder de as van het verleden aanwezig. Hieronder kan je het getuigenis lezen van een Nederlandse jezuïet uit de vorige eeuw. (1/3) ‘ Als ik trouw was in mijn werk, kende ik daarna vaak vreugde erover. Voor veel dingen was ik Hem bewust dankbaar, en dat gaf mij vreugde. Vaak kleine dingen, die ik zag als zijn geschenk, terwijl ik Hem voor grote dingen soms vergat te danken. Vaak kende ik echt - naar aanleiding van een gesprek, een gebaar van een ander die hielp, van een feest - de innerlijke troost die mij tot Hem bracht. Want ik wist dat Hij het mij gaf. Nooit heeft Hij mij als een vuile lap van zich weggeworpen. Een Schriftuur-woord gaf mij dikwijls vreugde. Ook retraites op het einde.  Maar steeds kwam de vreugde naar aanleiding va

Een wijze raad voor rijke mensen

Afbeelding
"Laat wie rijk is ernaar streven om zijn goederen te bezitten en er niet door bezeten te zijn." Ignatius van Loyola

Mocht jij eenmaal de tijd mogen terugdraaien ...

Afbeelding
De tijd terugdraaien. Wie hoopt daar niet soms op? Mocht jij eenmaal de tijd mogen terugdraaien, wat zou jij dan opnieuw willen beleven? Wie of wat is jou zo dierbaar dat je die ene kans daaraan zou willen besteden. Wat zegt dit over jou? Wat doe je daarmee, hier en nu?

Podcast-interview met Nikolaas Sintobin sj over internet, waarheid en communicatie, in het voetspoor van paus Franciscus

Afbeelding
Op 12 oktober was ik in Brussel te gast op de micro-synode van jonge christenen over de digitale wereld. Ik gaf er vorming over communicatie in tijden van internet. Na afloop werd ik geïnterviewd. Hieronder vind je de podcast. Ik kom aan het woord vanaf 9:45 tot 26:35. Ik spreek er uitvoerig over de communicatie van paus Franciscus, hoe je betrouwbare informatie kan vinden op internet, wat voor de mij de meest indrukwekkende ervaringen zijn geweest en over vele andere dingen. Het interview is in het Frans.

Jezelf toewijden aan God - hoe doe je dat?

Afbeelding
Hieronder vind je het gebed van toewijding van het Wereldwijde gebedsnetwerk van de Paus . Heer God, alles wat ik heb, alles wat ik ben, alles wat ik doe, bied ik U aan. Kom en vervul mijn dag. Schenk mij uw Geest, dat in mijn denken, spreken en handelen, iets van uw stille aanwezigheid mag doorbreken. Laat me niet enkel voor mezelf leven, maar zoals Jezus, verbonden met U en gegeven aan mensen. Amen

Waarom gewoontes goed maar ook risicovol zijn

Afbeelding
Als wij God om licht bidden, dan vragen we Hem om dezelfde kennis te verkrijgen als die Hij bezit: kennis van goed en kwaad; voorkennis van gunstige en ongunstige dagen en allesomvattende kennis. Een goed gebed is de Vader vragen dat ik mijzelf mag leren kennen zoals de Heilige Geest mij kent: “Want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God” (1 Kor 2, 10). In alles wat Hij doet wil God ons licht brengen. Op onze beurt moet ieder van ons zich klaar houden om Gods verlichting te kunnen aanvaarden. Een belangrijke wijze om klaar te zijn voor Gods licht is te bidden niet bevreesd te zijn voor het verkregen inzicht. Wij kunnen God vragen zijn licht te laten schijnen op onze normale gang van zaken en gewoontes. Maakt een goede gewoonte mij sterker? Brengt een bepaalde gewoonte me meer schade toe dan ik wil toegeven? Gewoontes hebben we nodig. Zonder vaste gewoontes zou het ontbijt alleen al ons een hele dag in beslag nemen. Maar tegelijkertijd kan bijna iedere gewoonte

Over de mysterieuze opvolging van geluksdagen en ongeluksdagen

Afbeelding
Baltasar Gracián  (1601-1658)  was een Spaanse jezuïet van wie ondermeer    een verzameling van 299 aforismen  -  Handorakel en kunst van de voorzichtigheid -  bewaard is gebleven. Vele getuigen van grote mensenkennis en wijsheid. Vele andere kunnen schokken door hun cynisme en opportunisme. Je vindt er de subtiliteit van Ignatius van Loyola in terug. De evangelische gedrevenheid is echter vaak ver te zoeken. Uw ongeluksdagen kennen, want die zijn er. Dan lukt niets; hoe u het spel ook afwisselt, de tegenspoed houdt aan. Na twee rondes hoort u te weten waar u aan toe bent en u terug te trekken, al naar gelang het al of niet uw dag is. Zelfs uw oordeelsvermogen is aan schommelingen onderhevig, want niemand is onafgebroken wijs. Er komt geluk aan te pas de juiste overwegingen te maken, als voor het goed opstellen van een brief. Alle goede dingen hebben hun getij; zelfs schoonheid heeft haar slechte ogenblikken. Ook bedachtzaamheid is niet altijd gelijk aan zichzelf en gaat nu eens

De zeven grondregels voor de zending vandaag - missiezondag 2019

Afbeelding
Adolfo Nicolás sj, voormalig algemeen overste van de jezuïeten, was het grootste  deel van zijn leven missonaris in Azië.  Pater Nicolás noemt zeven grondregels voor de zending vandaag. Mij inspireren ze alvast. Ik heb een vermoeden dat paus Franciscus ze ook zou kunnen onderschrijven. 1.       Het belang van “de weg van de nederigheid” bij de verkondiging van het Evangelie 2.       Het belang om bij alles wat we zeggen en verkondigen steeds te erkennen  dat onze menselijkheid beperkt en onaf is, zonder enige zweem van triomfalisme. 3.       Wat je probeert te verkondigen moet eenvoudig zijn, niet ingewikkeld en zonder te veel rationalisering. Anders wordt het snel onduidelijk en onbegrijpelijk. 4.        Gul zijn in het erkennen van Gods werkzaamheid in het leven en de geschiedenis van de volkeren. Samen met oprechte bewondering, vreugde en hoop telkens we bij bij anderen goedheid en toewijding zien. 5.       De meest geloofwaardige boodschap komt voor uit ons eige

Kiezen is verliezen. Dan maar niet ...?

Afbeelding
Ik wist door mijn keuze verloren ieder ander verlokkend bestaan. Ik heb dan maar niet gekozen, en het   leven is voorbij gegaan. Kiezen is mogelijk. Je leven hangt er vanaf.

Waarom persoonlijke gebreken echt een probleem zijn

Afbeelding
In 2014 werd bij Athenaeum  een nieuwe vertaling gepubliceerd van een boek van Baltasar Gracián (1601-1658) , genaamd “Handorakel en kunst van de voorzichtigheid” in een vertaling van Theo Kars. Baltasar Gracián was een Spaanse jezuïet van wie ondermeer    deze verzameling van 299 aforismen bewaard is gebleven. Vele getuigen van grote mensenkennis en wijsheid. Vele andere kunnen schokken door hun cynisme en opportunisme. Je vindt er de subtiliteit van Ignatius van Loyola in terug. De evangelische gedrevenheid is echter vaak ver te zoeken. Geen enkel gebrek bij jezelf dulden  Volmaaktheid wordt nu eenmaal gekenmerkt door de afwezigheid van fouten. Er zijn maar weinig mensen die niet een of andere innerlijke of uiterlijke tekortkoming hebben, waaraan zij zich hechten ondanks het feit dat zij makkelijk te verhelpen is.  Het stoort een intelligente toeschouwer waar te nemen hoe een geringe fout een samenstel van grote kwaliteiten bezoedelt - een wolk is al genoeg om de zon g